Židia proti sionizmu

29. februára. 2008 o 16:31 | Kategória: Reakcie, Sionizmus | Komentáre vypnuté na Židia proti sionizmu

zidia-proti-sionizmu.jpgAj keď sa to zdá byť neuveriteľné, existuje dosť veľké množstvo Židov, vyznávačov ortodoxného judaizmu, ktorí nie len ostro kritizujú praktiky a formu židovského štátu Izrael, ale sa aj otvorene stavajú na odpor proti sionizmu. Táto časť Židov neuznáva relevantnosť a existenciu Izraela, ako židovského štátu a zároveň sami spochybňujú holokaust. Niekoľko rabínov z tohto spektra židovskej populácie sa zúčastnilo aj Teheránskej konferencie, na ktorej sa polemizovalo o pravdivosti prezentovaných „právd“ o židovskom holokauste. Continue Reading Židia proti sionizmu…

Rozhovor s Miroslavom Dolejším

29. februára. 2008 o 16:26 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Rozhovor s Miroslavom Dolejším

plagat2.jpgTento rozhovor prebehol  pred viac, ako desiatimi rokmi. Aj napriek tomu sa zdá byť stále aktuálny. Pán Dolejší je už skoro sedem rokov po smrti. Jeho myšlienky a postoje sú  stále živé… 
 
Slovenská verejnosť pozná bývalého politického väzňa z rokov 50-tych a normalizačných MIROSLAVA DOLEJŠÍHO najmä ako autora Analýzy 17. novembra 1989. Analýza zamatového prevratu vyšla v niekoľkých svetových jazykoch a v českej a slovenskej mutácii v náklade približne 220 000 výtlačkov. Continue Reading Rozhovor s Miroslavom Dolejším…

Vodu kázať, víno piť…

29. februára. 2008 o 16:18 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Vodu kázať, víno piť…

multikulti.jpgV dnešnom svete sa pod maskou multikultúrnej a multirasovej spoločnosti popiera všetko, čo robilo a robí národy výnimočnými. Samozrejme najviac sa to týka práve Európy, ktorej duchovní a politickí vodcovia naleteli na tento kolosálny podvod. Práve preto hrozí, že Európa a jej národy stratia svoju podstatu a svoje korene, skrátka to, čo ju robí Európou. Pritom je jasné, že popieranie vlastných koreňov, snaha o vybudovanie čohosi umelého, čo má vzniknúť prienikom a vzájomným ovplyvňovaním sa značne rozdielnych kultúr a civilizácii je diabolský plán, ktorý má našu kultúru, náš národ zničiť. Podobne sú na tom však aj iné národy Európy a bieleho sveta. Pritom každému súdnemu človeku je jasné, že národ a civilizácia sú ako rastliny. A rastliny nemôžu žiť bez svojich koreňov. Akokoľvek sa nám tieto zdajú nevzhľadné a surové, práve ony zásobujú živinami stonku a práve ich zásluhou vyrastie na nej nádherný kvet. Continue Reading Vodu kázať, víno piť……

Boli tu Vandali!

28. februára. 2008 o 2:12 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Boli tu Vandali!

vykopavky.jpgNa území dnešného Popradu sa už vo štvrtom storočí pohyboval kmeň Vandalov. Dôkazom toho je kniežacia hrobka, ktorej poklady od júla 2006 až do 30.10.2006 v Poprade- Matejovciach odkrýval tím archeológov z niekoľkých krajín. Podľa nich ide o unikátny objav v rámci celej Európy.
Drevenú hrobku s rozmermi 3,9 x 2,6 metra objavil na minulého roka náhodou bagrista pri výkopových prácach v areáli priemyselného parku. „Objav tejto hrobky má pre Európu taký význam, ako pre dejiny Egypta objavenie hrobky Tutanchamóna,“ tvrdí archeológ Podtatranského múzea v Poprade Peter Roth. Podľa jeho slov v hrobke bol pravdepodobne pochovaný náčelník. Našlo sa z neho aj pár kostí. Žiaľ, väčšiu časť cenných predmetov, ktoré uložili k mŕtvemu do hrobky, ukoristili vykrádači hrobov. Stalo sa tak v druhej polovici 5. storočia. Continue Reading Boli tu Vandali!…

Zhanobenie pamiatky nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa

26. februára. 2008 o 23:41 | Kategória: AntiAntifa, Reakcie | Komentáre vypnuté na Zhanobenie pamiatky nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa

zhanobeny-hrob-pana-prezidenta-j-tisa.jpgV noci na 26. februára zatiaľ neznámi páchatelia zhanobili hrob nášho prvého slovenského prezidenta Dr. Jozefa Tisa na Martinskom cintoríne v Bratislave. Tento hanebný a ničím neospravedlniteľný zločin, nebol zákerným páchateľom uskutočnený iba na osobe nášho prvého prezidenta, ale bol spáchaný na celom slovenskom národe a štáte, ktorého čelným a nezištným predstaviteľom nepochybne Jozef Tiso bol. Zároveň sa to dá chápať aj ako útok voči katolíckej cirkvi a  kresťanstvu, nakoľko došlo k zhanobeniu hrobu katolíckeho kňaza. Continue Reading Zhanobenie pamiatky nášho prvého prezidenta Dr. Jozefa Tisa…

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta

26. februára. 2008 o 23:32 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta

hlinka.jpgV noci na 26. februára 2008 došlo k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta na Martinskom cintoríne v Bratislave.

Slovenská ľudová strana vyzýva predstaviteľov štátu aby zaujali jednoznačné stanovisko k hanobeniu Slovenskej republiky.

Predseda vlády i prezident Slovenskej republiky nemôžu pri takýchto udalostiach mlčať, pretože v opačnom prípade o ich úcte k vlastnému úradu, ktorý zastávajú, ale aj o ich vlastnom charaktere, bude jednoznačne hovoriť ich mlčanie. Continue Reading Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k zhanobeniu pomníka prvého slovenského prezidenta…

História Kosova

26. februára. 2008 o 23:26 | Kategória: História, Kosovo | Komentáre vypnuté na História Kosova

kosovo-mapa.jpgKosovo (latinsky Cossovo, Cossobus, Merulae, srbsky Kosovo, albánsky e Kosovës) je srbské historické územie na Balkánskom polostrove, donedávna autonómna oblasť v Juhoslávii (Srbsku) o rozlohe 10.887 km². Počet obyvateľov je zhruba 2 milióny.

Územie Kosova bolo v stredoveku súčasťou srbského kráľovstva. V  8. – 12. storočí bolo súčasťou Rašky a potom zjednoteného Srbska. Raška sa stala jedným s centier tvoriaceho sa srbského štátu. Bolo to územie v povodí hornej Driny a Západnej (Srbskej) Moravy. Kosovo sa pokladá za kolísku srbskej štátnosti a srbského pravoslávia. Continue Reading História Kosova…

Občiansky protest proti jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Kosova

26. februára. 2008 o 15:29 | Kategória: Domáce udalosti, Kosovo | Komentáre vypnuté na Občiansky protest proti jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Kosova

srbija.jpgJednostranné vyhlásenie nezávislosti Kosova nie je výlučne srbskou vecou. Pošliapanie medzinárodného práva v takomto rozsahu môže negatívne ovplyvniť vývoj v celej Európe a aj našej krajine. Politika,
ktorú USA momentálne na Balkáne praktizujú, sa dotýka nás všetkých.
Ako Európanov, ale aj ako Slovanov. Kosovo je kolískou srbského náboženstva a kultúry. Kolískou, na ktorú nemajú Albánci žiaden nárok. Srbi sa nám nikdy chrbtom neotočili, nedorazme ich aj my poslednou
ranou pod pás a ukážme, že nám ich osud nie je ľahostajný. Poďme do ulíc! Continue Reading Občiansky protest proti jednostrannému vyhláseniu nezávislosti Kosova…

Za pravdu a spravodlivosť

26. februára. 2008 o 1:25 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Za pravdu a spravodlivosť

domobrana.jpgV dnešnom modernom svete  je úžasné pozorovať silu mladých ľudí, ktorí sa snažia bojovať proti zlému a nespravodlivému systému v ktorom žijú. Väčšina mladých ľudí cíti, že tu niečo nehrá, vedia, že tu niečo nie je v poriadku. Nedá sa nič iné, len konštatovať, že majú pravdu.  Môžeme pozorovať zväčšujúci sa úpadok spoločnosti, narastá kriminalita, alkoholizmus, bezohľadnosť, sociálna nespravodlivosť, narkománia… a mnoho iných javov, ktoré rozrušujú prirodzený život človeka.
Na základe týchto javov sa utvárajú rôzne skupiny mladých ľudí. Tie sa svojským spôsobom  snažia proti týmto neprávostiam bojovať. Snažia sa narúšať momentálne existujúci prehnitý systém. Každá skupina má svoju ideológiu, svoju predstavu, ako má fungovať svet. Skoro v každom človeku je túžba po spravodlivosti, no nie všetci si to dokážu uvedomiť. Continue Reading Za pravdu a spravodlivosť…

Cena Mila Urbana 2008

26. februára. 2008 o 1:13 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Cena Mila Urbana 2008

cena-mila-urbana.gifSlovenská pospolitosť vyhlasuje súťaž pre ľudí, ktorí sa neboja písať svoj pohľad na spoločnosť, alebo historické a politické udalosti.

Súťaž sa koná na počesť Mila Urbana, slovenského spisovateľa, prekladateľa a novinára. Jedného z najvýznamnejších reprezentantov slovenskej modernej literatúry. Dlhoročného redaktor a šéfredaktora slovenských novín.

Touto cestou oslovujeme všetky pronárodné organizácie a internetové stránky s prosbou o pomoc pri jej organizovaní, zverejnením výzvy pre čo najväčší počet národovcov. Continue Reading Cena Mila Urbana 2008…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.