Americký sen

31. januára. 2011 o 18:45 | Kategória: Video, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Americký sen

Starosta z Richnavy – zrkadlo demokracie

24. januára. 2011 o 20:14 | Kategória: Cigánsky problém, Reakcie | Komentáre vypnuté na Starosta z Richnavy – zrkadlo demokracie

Na konci minulého roku sa konali voľby do organov samosprávy. Prebehli ako prebehli, dopadli ako dopadli. O tom teraz hovoriť nebudem. Chcem hovoriť o tom, že ich výsledok minimálne v jednom prípade odhalil v plnej kráse slabiny našej demokracie. Ono, reč je o známom prípade novozvoleného starostu z Richnavy, ktorý mal pri skladaní sľubu jasné problémy. Problémy, ktoré vyplývali z jeho zjavného nedostatku základnej vzdelanosti. Pán starosta mal očividné problémy s čítaním. A takýto človek má teraz rozhodovať o pomeroch v obci, o nemalých finančných prostriedkoch. Pýtate sa ako je to možné? Asi je to v tom, že sa vôbec nepredpokladalo, že takýto človek bude mať toľko drzosti a bude na podobný nepochybne zodpovedný post kandidovať. Continue Reading Starosta z Richnavy – zrkadlo demokracie…

Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži

24. januára. 2011 o 20:11 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži

Staroslovanská hora Vihorlat nazývaná aj ako VITHORA, kraľuje spolu s vrchom  Kyjov a so Sninským kameňom krásnej krajine medzi Michalovcami a Sobrancami, severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny a vznešenej Podvihorlatskej pahorkatiny.
        Vihorlat patrí k najvzácnejším slovanským horám. Vypína sa priamo nad Zemplínskou Šíravou. Pôvod mena hory Vihorlat spadá asi do doby osadenia slovanských kmeňov na Slovensku. Odvodzuje sa od slovanského Boha Svantovita. Pod horou Vihorlat,  tam kde Porubský a Remetský potok sa spája a trochu nižšie sa znova rozdeľuje, tam južne sa nachádzal  posvätný dubový háj, ktorý bol ohraničený po celom obvode vodnými tokmi, ktoré vytvorila príroda. Continue Reading Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži…

Kamaldulská Biblia – prvý slovenský preklad celého svätého písma

20. januára. 2011 o 8:42 | Kategória: História, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Kamaldulská Biblia – prvý slovenský preklad celého svätého písma

Kamaldulská Biblia v pôvodnom názve Swaté Biblia Slowénské aneb Pisma Swatého Částka I, –  Která w sebe obsahuge Starého Testamenta Zákon, a Zákona Historiu: Pět knih Moyžjssowýcg, Knihi Yózue, Yudikum, Ruth, Kralowské, Paralipomenon, Ezdrassowe, Tobiassowe, Yudith, Ester, Yob, Žalmi Dawidowé, Knihi Prislow, Ekklesyastej, Pjsňe, Ssalomúnowé, Knihi Mudrosti, a Syrách; a  Částka II – Která v sebe obsahuge Prorokú, Knihi Machaběgské a celý Testament nowý, je prvý známy preklad celej Biblie do slovenčiny, ešte pred bernolákovským obdobým. Continue Reading Kamaldulská Biblia – prvý slovenský preklad celého svätého písma…

Demokratické elégie – 2. časť

19. januára. 2011 o 8:00 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Demokratické elégie – 2. časť

Sloboda slova. Jeden z proklamovaných atribútov demokracie. Ak som sa minule venoval demokracii ako celku, teraz sa zameriam na tento jej prejav. Pretože sloboda slova je podľa zástancov demokratického systému jedným z jej pilierov. Ale ako všetko v dnešnej demokracii ide len o jednu z ilúzií modernej doby. A to jednoducho preto, lebo ako som zdôraznil už predtým, demokracia môže fungovať v menšom spoločenstve, kde má jedinec, občan väčšiu šancu presadiť svoj názor. Kde je menšia šanca na manipuláciu. A čo platí pre demokraciu, to platí aj pre jeden z jej pilierov, pre slobodu slova. Continue Reading Demokratické elégie – 2. časť…

Zavádzame pojem “cigánski extrémisti”

19. januára. 2011 o 7:57 | Kategória: Cigánsky problém | Komentáre vypnuté na Zavádzame pojem “cigánski extrémisti”

Z dôvodu dlhodobej neschopnosti štátu zabrániť útokom asociálnej časti cigánskej populácie na životy, zdravie a majetok slušných občanov zavádzame pojem “cigánski extrémisti”, pomocou ktorého bude možné presnejšie označiť páchateľov špecifickej trestnej činnosti. Pri definícii pojmu vychádzame z definície pojmu “extrémisti”, uvedeného v čl. 2 ods. 3 písm. a) Vestníka Ministerstva Vnútra SR č. 45, ktorý uvádza, že:

Extrémistami sa  rozumejú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou  mierou názorovej,  rasovej alebo etnickej neznášanlivosti. Continue Reading Zavádzame pojem “cigánski extrémisti”…

Prenasledovanie cigánov

15. januára. 2011 o 18:39 | Kategória: Cigánsky problém, Reakcie, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Prenasledovanie cigánov

Prvé cigánske skupiny prichádzali do Európy zhruba v 14. a 15. storočí a rozptýlili sa po celej Európe. Prvým krokom štátnych správ voči kočovníkom bolo vypovedanie zo štátu. Usadzovali sa tam, kde bol spoločenský poriadok miernejší. Aby prenasledovanie bolo účinnejšie, štáty medzi sebou spolupracovali.

Niekoľko príkladov o prenasledovaní Cigánov v Nemecku:
V roku 1449 sa začína všeobecné prenasledovanie Cigánov. Continue Reading Prenasledovanie cigánov…

Ion Mota a Vasile Marin, mučeníci európskeho antikomunistického boja

15. januára. 2011 o 18:33 | Kategória: Zahraničné udalosti, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Ion Mota a Vasile Marin, mučeníci európskeho antikomunistického boja

Rumunská nacionalistická organizácia Noua Dreapta (Nová pravica) zorganizovala v niekoľkých rumunských mestách spomienku na duše Iona Motu a Vasile Marina, mučeníkov Legie archaniela Michaela (neskôr známa ako Garda de Fier) a antikomunistického boja. Obaja padli 13. januára 1937 v španielskej občianskej vojne.

V roku 1936, obaja týto popradní činiteľia rumunského legionárskeho hnutia spolu s ďalšími piatimi príslušníkmi hnutia (pravoslávnym kňazom Iononom Dumitrescu-Borsa, generálnym tajomníkom légie, princom Alexandru Cantacuzinom, kariernym diplomatom Gheroghom Climom, veliteľom legionárskych pracovníkov Core, právnikom Nicolae Totumom a ekonómom Banica Dobre) dobrovoľne narukovali do armády generála Franca, aby pomohli španielským nacionalistom bojovať proti komunistickej brigáde, ktorú podporovala Moskva, aby ujarmila túto zem a zamorila ho epidémiou červeného moru. Continue Reading Ion Mota a Vasile Marin, mučeníci európskeho antikomunistického boja…

Demokratické elégie

11. januára. 2011 o 20:25 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Demokratické elégie

Demokracia. V súčasnosti najrozšírenejší politický systém na zemi. Dennodenne ju skloňujú v médiách, oháňajú sa ňou politici a všetci dokopy ju velebia a ospevujú jej princípy. Je to však naozaj taký úžasný politický systém, ako sa nám snažia nahovoriť? Alebo je to len ďalší politický systém v dejinách ľudstva, so svojimi kladmi aj zápormi, ktorý bude jedného krásneho dňa prekonaný? Nuž mne sa skôr zdá, že to druhé. Dôvod je celkom prostý.

Demokracia, alebo vláda ľudu sa rodila v podmienkach malých spoločenstiev. Continue Reading Demokratické elégie…

Slovenská pospolitosť v roku 2010

10. januára. 2011 o 21:07 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Slovenská pospolitosť v roku 2010

Nakoľko sa v roku 2010 konali na Slovensku parlamentné a komunálne voľby, tak sa hlavná zložka činnosti Slovenskej pospolitosti  zamerala na politické aktivity. Preto  SP výrazne podporila aktivity a činnosť Ľudovej strany Naše Slovensko, ktorá oficiálne vznikla začiatkom roka práve aj zásluhou členov a predstaviteľov SP. Volebný rok 2010 sa niesol najmä v duchu kampane a príprav pre nastavajúce voľby konané v tomto roku. V záujme predstaviť verejnosti naše názory a snahu našej činnosti, sme v rámci kampane ĽS NS precestovali takmer celé Slovensko.  Continue Reading Slovenská pospolitosť v roku 2010…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.