Jakubisko sa znova „vyznamenal“

28. júla. 2008 o 16:02 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Jakubisko sa znova „vyznamenal“

Nedávno uvedený film režiséra Juraja Jakubiska – Báthory, je šokujúcim. Nie však preto, že by prinášal iný pohľad na grófku Alžbetu Báthoryovú. To by nebolo nič zvláštne, keďže ani historici sa jednoznačne nezhodnú v otázke či a nakoľko bola skutočne vinná. To ale režisérovi nebráni, aby vo filme zaujal rozhodné stanovisko, podľa ktorého bola nevinná, hoci dôkazov o jej nevine, resp. o údajnom spiknutí, je ešte menej, ako dôkazov svedčiacich proti nej. Jakubisko však ide ešte ďalej – z grófky sa na konci príbehu stáva doslova svätica, ktorá zomiera so spevom žalmov na perách, čo uznáva dokonca aj jej nepriateľ palatín Thurzo.
Jakubiskovi zjavne nešlo len o vykreslenie zaujímavého historického príbehu, s nádychom tajomna a hororu. Celý film je prešpikovaný protikresťanskými výpadmi, schovávajúcimi sa za útoky na cirkev. Continue Reading Jakubisko sa znova „vyznamenal“…

Verejná zbierka na sochu panovníka Rastislava a obnovu rodného domu prezidenta Jozefa Tisa

26. júla. 2008 o 15:18 | Kategória: Domáce udalosti, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Verejná zbierka na sochu panovníka Rastislava a obnovu rodného domu prezidenta Jozefa Tisa

Na žiadosť Spoločnosti pre zachovanie tradícií, ktorá požiadala Ministerstvo  vnútra SR o povolenie na organizovanie verejnej zbierky, po počiatočných problémoch bola táto napokon povolená a to na realizáciu projektu zhotovenia a osadenia sochy staroslovenského panovníka Rastislava a obnovy rodného domu prezidenta Jozefa Tisu. Verejná zbierka bola povolená a je vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky č. 1831006555/0200, variabilný symbol 14031939, zriadený vo VÚB Bratislava, a.s., priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtov prispievateľov. Adresa: Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Vrančovičova 44, 841 03 Bratislava. Continue Reading Verejná zbierka na sochu panovníka Rastislava a obnovu rodného domu prezidenta Jozefa Tisa…

Tisícročné hradiská Slovenov

26. júla. 2008 o 14:41 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Tisícročné hradiská Slovenov

Pri budovaní opevnených sídiel využívali slovanské kmene, na celom rozsiahlom území ich osídlenia, najčastejšie vyvýšené miesta, kde im neprístupný terén poskytoval prirodzenú ochranu. Na rovinatom území využívali ako prirodzenú ochranu vodné toky, alebo močaristé a jazerné prostredie. Ochranu, ktorú im poskytovala príroda ešte umocnili výstavbou opevnení, ktoré mali často veľmi dômyselné konštrukcie.

S opevnenými sídlami – hradiskami, ktoré boli z funkčného hľadiska predchodcami neskorších stredovekých hradov, sa stretáme na celom území slovanského osídlenia. Continue Reading Tisícročné hradiská Slovenov…

Sťažnosť na PZ SR

26. júla. 2008 o 14:34 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Sťažnosť na PZ SR

Prezídium policajného zboru
Pribinova 2
812 72 Bratisalava

Bratislava 7.7.2008

Vec: Sťažnosť

My národ slovenský,
pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť,
v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy…. Continue Reading Sťažnosť na PZ SR…

Spravodlivosť nadovšetko

26. júla. 2008 o 13:08 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Spravodlivosť nadovšetko

V posledných dňoch nám zatknutie Radovana Karadžiča, slávneho vodcu bosnianskych Srbov z čias občianskej vojny bolestne pripomenulo, čomu sú naši srbskí bratia vystavení posledné desaťročia. Sotva sa nájde národ, ktorý bol po skončení Druhej svetovej vojny viac démonizovaný, ako Srbi. Začalo sa to už počas začiatku procesu, na konci ktorého bol konečný rozpad Juhoslávie. Sily usilujúce sa o zavlečenie európskych národov do globalizačného jarma upreli svoj nenávistný zrak na Juhosláviu. Celkom v duchu starovekých despotov sa rozhodli tento veľký a nezávislý štát, ktorý svoju nezávislosť krvavo zaplatil počas Druhej svetovej vojny a neskôr odolal nátlaku Stalina definitívne vymazať z mapy, aby namiesto neho vzniklo niekoľko menších štátov, ktoré by ich plánom nemohli odporovať. Preto sa od začiatku deväťdesiatych rokov podporovali separatistické snahy v juhoslovanských republikách a zároveň boli Srbi, ktorí boli logicky odporcami týchto snáh predstavovaní ako stelesnené zlo. Continue Reading Spravodlivosť nadovšetko…

Slobodné médiá

25. júla. 2008 o 13:44 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Slobodné médiá

 V televízii máme možnosť vidieť rôzne udalosti a osudy ľudí, ktoré nám prinášajú mainstreamové médiá, ale nie všetky obrazové správy má možnosť bežný občan vidieť. My sa Vám budeme snažiť ukázať práve takéto niekedy šokujúce videá, aby ste mohli vidieť, že každá minca má dve strany.

http://www.slobodnemedia.wordpress.com

O čom „demokratické“ média mlčia? Kto sú skutoční zločinci?

23. júla. 2008 o 15:42 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na O čom „demokratické“ média mlčia? Kto sú skutoční zločinci?

1.    V každom demokratickom a právnom štáte musí bezvýhradne platiť zásada prezumpcie neviny. Dokiaľ príslušný súd právoplatným rozsudkom nevysloví vinu obžalovaného, ten sa pokladá za nevinného. Zahraničné aj „slovenské“ média túto zásadu totálne ignorujú a otvorene hovoria o bývalom prezidentovi Republiky Srbskej Radovanovi Karadžičovi, ako o vojnovom zločincovi. Obviniť môže ktokoľvek a kohokoľvek, krivé obvinenie nie je ničím výnimočným. Páčilo by sa vám, ak by vás niekto označoval za zločincov, hoci Vám ešte nič nedokázali?
2.    Radovan Karadžič je v médiách prezentovaný, ako jeden z najhorších zločincov 20. storočia, pôvodcov genocídy a pod. Otázka znie: Kedy budú pred súd postavení ďalší ľudia podozriví z vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti (a povedzme si na rovinu, v omnoho jasnejších a horších prípadoch)? Že by sa medzinárodná spravodlivosť nevzťahovala na zločincov napr. z USA alebo Izraela? Continue Reading O čom „demokratické“ média mlčia? Kto sú skutoční zločinci?…

Dni panovníka Rastislava

17. júla. 2008 o 19:49 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Dni panovníka Rastislava

Slovenský národ má niekoľko osobností, ktorých život a dielo nám môžu závidieť celý svet. Jednou z nich je aj slovenský kráľ Rastislav. Veľakrát sa na neho neprávom zabúda a dostáva sa do tieňa ostatných velikánov stredovekej slovenskej histórie – či už Svätopluka alebo Pribinu. No predovšetkým Rastislavovi môžeme vďačiť za obrovský civilizačný a kultúrny prínos Slovákov do svetových dejín, za to, že náš národ a jeho ríšu zaradil k najväčším národom vtedajšieho sveta. Tento muž, ktorého právom nazýva Pravoslávna Cirkev svätým učinil v 9. storočí kľúčové rozhodnutie – pozvať svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda k nám – Slovenom (Slovákom). Ich následné dielo je nám dobre známe, no menej známe je už to, že z písma, ktoré vytvorili pre náš národ sa vyvinula neskôr ruská azbuka, ako aj srbská či bulharská cyrilika, že jazyk, ktorý kodifikovali sa zaradil ku klasickým jazykom ako latinčina, gréčtina alebo hebrejčina. Continue Reading Dni panovníka Rastislava…

Video z prejavu zástupcu SP na demonštrácii za slobodu slova!

16. júla. 2008 o 19:26 | Kategória: Video | Komentáre vypnuté na Video z prejavu zástupcu SP na demonštrácii za slobodu slova!

Prejav zástupcu SP na demonštrácii za slobodu slova

15. júla. 2008 o 21:11 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Prejav zástupcu SP na demonštrácii za slobodu slova

Kamaráti a kamarátky !

Je sloboda na Slovensku naozaj mŕtva? Nesieme naše čierne prapory oprávnene? Pýtam sa vás, kamaráti, ale i ostatných ľudí, ktorí žijú v našej krajine. Je treba si uvedomiť, čo je skutočne sloboda. Áno, máme strechu nad hlavou. Máme čo jesť. Ale aj zvieratá, ktoré sú zatvorené v ohrade majú to isté. A predsa nie sú slobodné. No v súčasnosti sme aj my, ako ovce zatvárané do ohrád, ktoré dostanú jedlo a bývanie a sú spokojné. No takýmto ovciam chýba jedna vec. A to je slobodné myslenie. Slobodné myslenie je dôležitá vec, ktorou sa odlišujeme od ostatných tvorov. Slobodný duch je to, čo robí človeka človekom. Continue Reading Prejav zástupcu SP na demonštrácii za slobodu slova…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.