Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži

24. januára. 2011 o 20:11 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži

Staroslovanská hora Vihorlat nazývaná aj ako VITHORA, kraľuje spolu s vrchom  Kyjov a so Sninským kameňom krásnej krajine medzi Michalovcami a Sobrancami, severovýchodnej časti Východoslovenskej nížiny a vznešenej Podvihorlatskej pahorkatiny.
        Vihorlat patrí k najvzácnejším slovanským horám. Vypína sa priamo nad Zemplínskou Šíravou. Pôvod mena hory Vihorlat spadá asi do doby osadenia slovanských kmeňov na Slovensku. Odvodzuje sa od slovanského Boha Svantovita. Pod horou Vihorlat,  tam kde Porubský a Remetský potok sa spája a trochu nižšie sa znova rozdeľuje, tam južne sa nachádzal  posvätný dubový háj, ktorý bol ohraničený po celom obvode vodnými tokmi, ktoré vytvorila príroda. Continue Reading Pod Vihorlatom – Voľné pokračovanie poviedky Perúnov háj pri Úbreži…

Kračúň – zrod slnka

21. decembra. 2010 o 22:41 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Kračúň – zrod slnka

Cyklus, kruh, koleso, svarga, všetko má svoju spojitosť s nekonečnom, bez konca a začiatku. Taktiež i zrodenie. Zánik dáva vždy cestu vzniku. I počiatku nového Slnka-Dažboga.      Pri otázke, čo pre Vás znamená Slnko, si veľa ľudí odpovie, že hreje, svieti. Poniektorí povedia, že dáva i život. Ale len málokto vie, že je posvätné. Slnko je všestranná životná energia uctievaná starými prírodnými národmi celej planéty ako božstvo.  Práve na Kračúňa – Zimný slnovrat cyklicky umiera a zároveň sa i rodí jeho nová podoba a moc. V dnešnej moderno-kresťanskej dobe a terminológii je tento čas označovaný ako Vianoce. Continue Reading Kračúň – zrod slnka…

Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi

11. decembra. 2010 o 18:20 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi

Svätoplukova socha, ktorá sa mala stať symbolom slávy, samostatnosti a pradávnosti slovenského národa, sa premenila na symbol boja verných Slovákov proti Tiežslovákom, ktorí z nepochopiteľného dôvodu chcú riešiť, čo ďalej so Svätoplukovou sochou – o týchto sebabičujúcich sa Tiežslovákoch sa písalo aj v článku Bol som Svätoplukovým bodyguardom, ale som úplný idiot.

Objavujú sa námietky rôzneho druhu – väčšinou samé malichernosti ako komunistická  minulosť sochára, údajne fašistický znak na štíte, alebo doplnky nezodpovedajúce historickým skutočnostiam. No najviac nežičlivcom kole oči nápis na podstavci, ktorý označuje Svätopluka za kráľa starých Slovákov. O opodstatnenosti používania kráľovskej titulatúry sme hovorili v predošlom článku Diskriminovaný kráľ Svätopluk a tak sa teraz pre zmenu trochu povenujme termínu Starí Slováci. Continue Reading Pátranie po Starých Slovákoch a Slovenskej Zemi…

Slovania v písomných prameňoch

25. augusta. 2010 o 16:01 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Slovania v písomných prameňoch

I. PRVÉ ZMIENKY O SLOVANOCH
Prvé historické správy o Slovanoch pochádzajú z konca 1. a začiatku 2. storočia n. l. od antických autorov Plínia, Tacita a Klaudia Ptolemaia, ktorí ich poznajú pod menom Veneti. O Venetoch nájdeme tiež zmienku na mape zvanej Tabula Peutegeriana, ktorej vznik je datovaný do 3.storočia. Táto mapa, nazvaná podľa jej bývalého majiteľa Konráda Peuntigera, je neskorý stredoveký prepis asi z 11.až 13. storočia. Na tejto mape sú dvakrát napísaní Venedi. Continue Reading Slovania v písomných prameňoch…

Začiatky kresťanstva u Slovanov na Rusi

5. apríla. 2010 o 19:51 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Začiatky kresťanstva u Slovanov na Rusi

Apoštoli (poslovia) Ježiša Krista menovali svojich nástupcov, biskupov, ktorí mali takú istú hodnosť ako kazatelia. Biskupi z malého mesta podliehali biskupom z veľkého mesta. Biskup z veľkého mesta sa nazýval Metropolita a on zas podliehal biskupovi hlavného mesta a ten sa nazýval Patriarcha. 
Najvyššou hodnostárskou mocou bol Koncil. Pod ten podliehali aj všetci Patriarchovia.
V počiatkoch kresťanstva bolo patriarchov päť. Patriarcha Ríma, Konštantínopolu, Alexandrie, Antiochie a Jeruzalema.

Každý z týchto piatich Patriarchov mal tú istú moc vo svojej metropole a neprejavoval svoju moc mimo svojej metropoly. Roku 602  však Patriarcha Rima, Bonifác tretí sa sám premenoval na pápeža a vzal si titul, Pontifas Maximus – najvyšší kňaz a vyžadoval, aby ho ostatní Patriarchovia počúvali, boli mu podriadení. Continue Reading Začiatky kresťanstva u Slovanov na Rusi…

Perúnov háj pri Úbreži

20. marca. 2010 o 20:39 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Perúnov háj pri Úbreži

Pyšne vznešene kraľuje dominantný Vihorlat rovinatému kraju Zemplína. Väčšinu roka býva zahalený nepreniknuteľnou mlhovou clonou. Veští chmúrne počasie. Ale za jasných dní vysoko dvíha sa do blankytnej klenby belasého azúru.
Už za pohanskej doby pod Vihorlatom, na mieste nazývanom Plotna, neďaleko Dubiny, v blízkosti  Kliníkov  preteká posvätná Rika. Tam sa nachádza posvätný háj mocného boha Perúna, od dávnych dôb nazývaný Perúnov háj. Už za doby pohanskej sa tu konali pohanské obrady a tancovali pohanské tance.
Nižšie pozdĺž toku Riky pri Perúnovom háji vznikla osada u brehu Riky a bola nazvaná „U Brehu“. Neďaleko sa rozprestierajú lúky nazývané Chreňovka. Je to už dávno, kedy v osade U Brehu žili naši slovanskí predkovia, a  pre ktorých  bola hora Vihorlat posvätná. Slovanskí predkovia stavali na nej drevené svätyne a vysádzali posvätná dubové háje k pocte najvyššieho boha a vládcu Perúna, aj k pocte iných bohov a duchov. Continue Reading Perúnov háj pri Úbreži…

Slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk

18. marca. 2010 o 20:38 | Kategória: Projekt Studnica, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk

Bude tomu dva roky (v máji), čo sa konal v Petrohrade (Sankt Peterburgu) prvý medzinárodný kongres o počiatkoch slovanských písomných prejavoch a kultúre. Zúčastnili sa jej prednášajúci z 20. univerzít a 9. výskumných ústavov.

Prednášajúci prichádzali napr. z Macedónskej akadémie vied a umenia, Ruskej akadémie vied, Lomonosovej štátnej univerzity, z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny atď. 
  Continue Reading Slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk…

Máme svoju históriu, jazyk, kultúru

18. marca. 2010 o 20:14 | Kategória: História, Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Máme svoju históriu, jazyk, kultúru

Privrime viečka, ale otvorme myseľ. Uvažujme exaktne. V Zadunajskú od čias Pribinu a jeho syna Koceľa v 9. storočí žili Staroslováci ako autochtónny národ. Obrábali polia, stavali domy, chrámy, šírili kresťanstvo a o vzdelanie sa starali miestni kňazi.
V poslednej dekáde 9. storočia, resp. v prvej dekáde 10. storočia vtrhli na Pribinovo teritórium potulní kočovní staromaďarskí pastieri… Títo pohania zbúrali podstatnú časť kresťanských kostolov, vraždili a plienili… Mnohí sa ma spytujú: Maďarskí historici na tieto neodškriepiteľné reálie zabudli? Vravím: Nie, nezabudli, no práve preto ich nespomínajú.

V mojej Trinástej komnate sme sa v podvečer stretli štyria: Slovenský básnik Gregor Papuček z Budapešti, literárny kritik prof. Andrej Červeňák z Filozofickej fakulty univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, Continue Reading Máme svoju históriu, jazyk, kultúru…

Biateky razili Sloveni

1. marca. 2010 o 16:19 | Kategória: Projekt Studnica | Komentáre vypnuté na Biateky razili Sloveni

Poklady zlatých a strieborných mincí na území Bratislavy pochádzajúce z obdobia počiatku nášho letopočtu nie sú výnimočnosťou. Výnimočné však na nich je ich početnosť a ojedinelosť. Sú charakteristické zreteľne čitateľným latinským textom a napriek tomu, že datovateľnosť týchto mincí je sporná, sú považované za najstarší doklad používania písma na našom území. Na minciach môžeme čítať nápisy AINORIX, BVSV, BVSSVMARUS, COBROVOMARUS, COISA, COVNOS, COVIOMARUS, DEVIL, FARIARIX, IANTUMARUS, MACCIUS, NONNOS, TITTO a BIATEC, ktorý sa na minciach vyskytuje najčastejšie. Podľa neho dostali mince tzv. bratislavského typu pomenovanie Biateky. Continue Reading Biateky razili Sloveni…

Tokaj je názov slovenského pôvodu

10. februára. 2010 o 12:43 | Kategória: Projekt Studnica, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Tokaj je názov slovenského pôvodu

Naši maďarskí susedia si radi veci patentujú. Napríklad bryndzu i parenicu, ktorá sa vyrába parením syra, chceli si prisvojiť ako maďarský vynález. Klobásy čabajky považujú za maďarské aj Slováci, i keď ich vyvinuli slovenskí krajania v donedávna slovenskom meste Békešská Čaba. Najnovšie sa nezaoberáme parou ani parenicou, ani „kolbás“ – klobásou, ale sladkastým putňovým, či samorodým (po maďarsky szamorodym) vínom Tokaj. Na to, aby sme vedeli, akého pôvodu je slovo „szamorode“  (neštepené) víno, etymologickú príručku snáď nepotrebujeme. Continue Reading Tokaj je názov slovenského pôvodu…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.