Humor

Do tejto sekcie budeme pridávať rôzne karikatúry Martina Šútovca – “Shootyho” týkajúce sa Slovenskej pospolitosti, ktoré boli v priebehu niekoľkých rokov publikované v sionistickom denníku SME.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra vznikla, ako reakcia na zhromaždenie SP v Komárne zo  dňa 6. júla 2005 pri príležitosti výročia príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda, ktorú sa neúspešne pokúsili narušiť maďarskí šovinisti. Narušitelia boli vytlačení políciou SR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra znázorňuje spomienkovú akciu SP v Modre z  29. októbra 2005, konanej  pri príležitosti výročia narodenia Ľudovíta Štúra, ktorá bola brutálnym zásahom polície nazákonne rozpustená.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra z 16. 12. 2005 sa objavila, ako reakcia na snahu dokázať vtedajšiemu vodcovi SP Mgr. Marianovi Kotlebovi, ktorý bol učiteľom na gymnáziu v Banskej Bystrici politické ovplivňovanie študentov, čo mal byť pokus o jeho odstavenie z učiteľského zboru.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra vznikla pri príležitosti nezákonného rozpustenia politickej strany SP-NS najvyšším súdom SR zo dňa 3. marca 2006, čo malo zabrániť účasti SP v predčasných parlamentných voľbách.

Karikatúra vznikla, ako reakcia na predvolebný rozhovor vtedajšieho vodcu SP Mgr. Mariana Kotlebu v Slovenskom rozhlase zo dňa 29. mája, v ktorom poslucháčov pozdravil tradičným slovenským národným pozdravom “na stráž!”.

Karikatúra sa pokúša zobraziť atmosféru zhromaždenia za slobodu slova zo dňa 12. februára 2007 v Bratislave, ktorú sa pokúsila narušiť hŕstka tzv. antifašistov, čo sa nepáčilo prítomnej polícii a týchto úbožiakov spacifikovala.  

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra vznikla po tom, ako si zamestnanec MV SR dovolil vo svojej odpovedi občanovi SR na jeho otázku mimo iného doporučiť aj článok na stránke www.pospolitost.org, ktorý sa danej témy týkal.

Karikatúra sa pokúša SP nie len zosmiešniť, ale aj nezmyselne prirovnať k Maďarskej garde.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra sa pokúša zobraziť atmosféru na zhromaždení a pochode za národ, ktorý sa konal pri príležitosti výročia vzniku prvej slovenskej republiky dňa 14. marca 2009 v Bratislave a  polícia SR sa ho  pokúsila nezákonne ukončiť.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatura zobrazuje protiakciu voči pochodu uchylákov, ktorá sa konala 22. mája 2010 v Bratislave.

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra sa snaží poukázať na vstup bývalého vodcu SP Mgr. Mariana Kotlebu do Matice slovenskej.

 

 

 

 

 

 

 

 

Karikatúra sa pokúša zobraziť  protest proti soche Masaryka, ktorú odhalili slobodomurárske a čechoslovakistické sily v Bratislave 28. októbra 2010.

 

 

 

 

Karikatúra sa pokúša zosmiešniť oslavu vzniku Slovenskej republiky, ktorá sa konala 12. marca 2011 v Baratislave, pri príležitosti výročia vzniku samostatného slovenského štátu vyhlaseného 14. marca 1939.

  

Karikatúra sa snaží zosmiešniť protest nacionalistov a krešťanov za tradičnú rodinu, proti pochodu zvrhlíkov v Bratislave.

“Karikatúra je úmyselne skreslené a prehnané zobrazenie osoby alebo javu. V literatúre je to presnejšie charakteristika, v ktorej sa hyperbolizujú vlastnosti človeka, a to vonkajšie, vnútorné, povahové alebo charakterové.”


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: