Maďarské učebnice – o čo tu ide?

30. októbra. 2008 o 16:28 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Maďarské učebnice – o čo tu ide?

Už dlhší čas pozorujem kauzu okolo maďarských učebníc a nedá mi, aby som sa nevyjadril k podstate tohto problému. K podstate, pretože tá je kdesi úplne inde. Vôbec tu totiž nejde o maďarské učebnice či nejaké geografické názvy. Nie, je to len súčasť väčšieho problému. Ten problém sa volá vytváranie jazykového geta na južnom Slovensku. Možno sú to silné slová, ale inak sa to asi ani nazvať nedá. A o čo vlastne ide? Každý súdny a politickými šarvátkami nezblbnutý človek, a je jedno či je to Maďar alebo Slovák, s úplnou samozrejmosťou uzná, že znalosť štátneho jazyka a na Slovensku je to jazyk slovenský, je samozrejmou požiadavkou na uplatnenie sa jedinca v spoločnosti. Continue Reading Maďarské učebnice – o čo tu ide?…

Prisťahovalci vypískali Francúzsku hymnu

30. októbra. 2008 o 16:24 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Prisťahovalci vypískali Francúzsku hymnu

Prisťahovalci tvoria veľký problém najme v západných krajinách Európy. Napríklad vo Francúzku žije mnohopočetná menšina prisťahovalcov zo severnej Afriky a bývalých kolónii Francúzka.  Je o to smutné, že títo ľudia tu žijú, študujú, pracujú a pritom na Francúzsko nadávajú a doslova ho  nenávidia! Naposledy sa to ukázali v prípravnom stretnutí v Paríži, kde tým Francúzska hostil Tunisko. Francúzsky občania, ktorý mali pôvod práve v Tunisku a v okolitých afrických štátoch tvorili veľké percento zo 60-tisícového publika. Počas Francúzskej štátnej hymny- Marseillaisa začali pískať a celú hymnu vypískali. Tým urazili Francúzov a celé Francúzsko, krajinu v ktorej žijú a vytvárajú mnohopočetné rodiny. Podobná situácia sa však neodohrala po prvý raz, diváci vypískali Marseillaisu aj v roku 2001 pred zápasom s Alžírskom a v novembri minulého roku, keď tu hrala reprezentácia Maroka. Continue Reading Prisťahovalci vypískali Francúzsku hymnu…

Propaganda/nálepky – 17. november Bratislava

30. októbra. 2008 o 15:56 | Kategória: Iné | Komentáre vypnuté na Propaganda/nálepky – 17. november Bratislava

Pochod za slobodu – Bratislava 17. november 2008

30. októbra. 2008 o 15:44 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Pochod za slobodu – Bratislava 17. november 2008

Dňa 17. 11. 2008 sa uskutoční protest občanov proti nedemokratickej forme vládnutia našej vlády. Príďte s nami povedať nie novodobej totalite a nie policajnému štátu! Za slobodu slova, právo a spravodlivosť!

Dnešná situácia na Slovensku je veľmi zlá pre našu slobodu. Vládnu nám bývalí komunisti a ešte nezabudli, ako využívať svoje totalitné praktiky. Je nám upieraná sloboda slova a sloboda zhromažďovania. Väčšina ľudí to nevidí, pretože médiá a naša vláda ich oblbujú svojimi rečami o lepších zajtrajškoch. No my si uvedomujeme pravú podstatu ich plánov. My, slobodná mládež. My ešte myslíme samostatne. A chceme ľudí upozorňovať na stratu ich slobody, pokiaľ nejakú ešte máme. Preto sme sa rozhodli byť aktívni a ukazovať na chyby vládnuceho systému a na skazenosť našej vlády. Continue Reading Pochod za slobodu – Bratislava 17. november 2008…

“Demokracia” za prvej ČSR. Čo oslavujú čechoslovakisti?

29. októbra. 2008 o 21:31 | Kategória: História, Reakcie | Komentáre vypnuté na “Demokracia” za prvej ČSR. Čo oslavujú čechoslovakisti?

„Rečnia, že je sloboda. Oslavujú seba, svoje činy, svoj egoizmus. Sloboda je prázdna fráza. Slobody tyran nepozná.“
(tento text Andreja Hlinku vybielila „demokratická“ cenzúra za prvej ČSR, z knihy K. Sidor: Andrej Hlinka)

Prvá Československá republika (1918-1938 ) sa často označuje za vzorovú demokraciu v strednej Európe a ako protiklad režimov panujúcich v susedných krajinách. Aj dnes sa nájdu jej prívrženci, pre ktorých predstavuje najlepšiu štátnu formu, v akej sa slovenský národ nachádzal. Títo čechoslovakisti, grupujúci sa zvlášť v tzv. OKS (Občianskej konzervatívnej strane, na čele s predsedom židom Zajacom a čestný predsedom tiež židom Gálom) s radosťou oslavujú 28. október, kým iné významnejšie sviatky a národné udalosti nechávajú nepovšimnuté. Continue Reading “Demokracia” za prvej ČSR. Čo oslavujú čechoslovakisti?…

Spomienka na prvého predsedu Matice Slovenskej

28. októbra. 2008 o 16:12 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Spomienka na prvého predsedu Matice Slovenskej

Deň po podujatí v Šulekove, 26. októbra 2008, si vo Veselom pri Piešťanoch úctila Slovenská pospolitosť pamiatku prvého predsedu Matice Slovenskej a biskupa Štefana Moyzesa (1797-1869). Viac o jeho živote si môžete prečítať tu:

Podujatie sa nezaobišlo bez masovej prítomnosti policajtov (vrátane policajtov v civile, tzv. “tajných”) a cestnej kontroly účastníkov, hoci v tejto pokojne dedinke a pri takomto podujatí nebol na to žiaden dôvod. Vláda sa neustále obáva o svoje teplé miesta a nevynechá žiadnu príležitosť na to, aby monitorovala prílušníkov skutočnej národnej opozície.

Spomienka na štúrovských martýrov Šuleka a Holubyho

28. októbra. 2008 o 16:01 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Spomienka na štúrovských martýrov Šuleka a Holubyho

Netradične vo večerných hodinách sa uskutočnila 25. októbra 2008 neďaleko Hlohovca spomienka na štúrovských dobrovoľníkov a martýrov Viliama Šuleka a Karola Holubyho. Symblické podujatie usporiadala Miestna organizácia Slovenskej pospolitosti Hlohovec s podporou neformálnej skupiny Autonómni nacionalisti Považie. Za svetla fakieľ si mohli účastníci vypočuť plamený prejav staršinu MO Hlohovec o súčasných i minulých nepriateľoch a neprajníkoch slovenského národa a tiež Vodcu SP Ivana Sýkoru. Continue Reading Spomienka na štúrovských martýrov Šuleka a Holubyho…

Spomienka na Alexandra Macha

28. októbra. 2008 o 15:52 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Spomienka na Alexandra Macha

16. októbra 2008 si zapálením sviečok v tvare kríža a modlitbou pripomenulu delegácia Slovenskej pospolitosti pamiatku národovca a významného predstaviteľa prvej Slovenskej republiky Alexandra Macha.

Alexander Mach sa narodil 11.10.1902 v Slovenskom Mederi (dnešné Palárikovo) a zomrel 15.10.1980 v Bratislave. V rokoch 1939-1944 bol hlavným veliteľom Hlinkovej gardy a v rokoch 1940-1945 ministrom vnútra. Continue Reading Spomienka na Alexandra Macha…

POCHOD ZA SLOBODU

26. októbra. 2008 o 22:01 | Kategória: Akcie | Komentáre vypnuté na POCHOD ZA SLOBODU

Národovecký manifest

26. októbra. 2008 o 20:43 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Národovecký manifest

Podstata národovectva

Národovectvo môžeme charakterizovať ako hodnotový systém usilujúci jednak o suverénne postavenie národa medzi inými národmi a jednak o jeho zdokonalenie. Cudzím slovom sa národovectvo povie nacionalizmus.

Väzba na národ tu predstavuje altruistickú skupinovú stratégiu silných a slabších členov národa s cieľom dosiahnuť spoločenskú rovnováhu a pomocou rozvoja vôle u jednotlivcov vytvoriť silný celok, ktorý dokáže obstáť v akejkoľvek historickej skúške. Continue Reading Národovecký manifest…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.