O stránke

Táto stránka má slúžiť ako informačný portál Slovenskej pospolitosti. Veríme, že tu nájdete množstvo užitočných článkov, ako aj aktuálne informácie zo života Slovenskej pospolitosti.

Všetky uverejnené články nemusia nutne vyjadrovať postoje a stanoviská Slovenskej pospolitosti.  Účel tohto blogu nie je iba priblížiť našim sympatizantom a verejnosti názory SP alebo im nanútiť nalinkované názory, ako sa to deje dnes z verejnoprávnych alebo iných médií. Blog má okrem iného, ľudí upozorniť na problémy spoločnosti, o ktorých majú premýšľať  z rôzneho uhlu pohľadu, nie iba z jedného, dnes dogmatického svetonázoru liberálnej občianskej spoločnosti, ktorý je prezentovaný ako väčšinový. Chceme ľudom otvárať oči a donútiť ich premýšľať,  nie iba tupo prijímať informácie a názory.

Naša ideológia vychádza z nacionalizmu. Náš nacionalizmus je mravná sila, ktorá nás viaže k slovenskému kmeňu a tradícii, ktorú pestovali naši otcovia. Náš nacionalizmus nie je biologický pud, ale mravný charakter, nie nenávisť k nikomu, ale horúca láska k svojeti. Táto naša svojeť, to je naše  vierovyznanie, naše slovenské národné povedomie, naša reč, naša národná írečitosť, naše Slovensko.

blog.pospolitost@gmail.com

sp11.jpgEntries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: