Bol Slobodan Miloševič zavraždený?

11. marca. 2015 o 13:45 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Bol Slobodan Miloševič zavraždený?

GRA119747_milosV polovici januára 2006 našli lekári v krvi Slobodana  Miloševiča   Rifampicin – liek,  ktorý  vôbec  nemal uživať. Toto zistenie bolo pacientovi oznámené zo značným oneskorením až 7. marca.   Z  obáv o svoj zdravotný stav  a  zrejme  aj  v  predtuche možnej vraždy, Miloševič požiadal tribunál o premiestnenie na špecializovanú srdcovú kliniku do Moskvy. Dňa 24. februára 2006  však  ICTY  túto  žiadosť zamietol.
O dva týždne neskôr, 8.marca 2006, napísal bývalý juhoslovanský prezident Slobodan Miloševič ruskému ministerstvu   zahraničných   vecí:  ,,Myslím,  že tvrdohlavosť, s akou mi bola odmietnutá liečba v Rusku, je v prvom rade motivovaná strachom, že podrobná lekárska prehliadka by mohla objaviť, že počas  súdneho  procesu  boli urobené aktívne a úmyselné kroky k zničeniu môjho zdravia, ktoré by nemohli byť pred ruskými špecialistami skryté. Za účelom overenia vám uvediem jednoduchý príklad, ktorý môžete nájsť v prílohe. Tento dokument, ktorý som dostal 7. marca, ukazuje, že 12. januára bola v mojej krvi nájdená extrémne silná droga/liek, ktorý je používaný, ako hovoria oni sami, k liečbe tuberkulózy a lepry, i keď som nikdy za päť rokov, čo som vo väzení antibiotiká neužil. Za celé obdobie som nemal žiadnu chorobu (okrem chrípky). Continue Reading Bol Slobodan Miloševič zavraždený?…

Tragédia lode Wilhelm Gustloff

29. januára. 2015 o 22:06 | Kategória: História, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Tragédia lode Wilhelm Gustloff

wilhelm-gustloff1Každý   určite   počul   o   tragédii lode Titanic,  kde  kvôli  zlyhaniu  kapitána zahynulo  vyše  1 500  pasažierov.  Už málokto však počul o najväčšej lodnej tragédii v dejinách moreplavby, o lodi menom Wilhelm Gustloff.

30.  1.  2015   uplynie   70   rokov  od potopenia   tejto    lode     sovietskou   ponorkou   S-13.    Dňa 1.  8.  1936 sa v  hamburskej  lodenici  Blohm & Voss začalo   pracovať   na   stavbe  veľkej osobnej lode o výtlaku cca 25 500 BRT a odhadovanej cene 25 miliónov ríšskych mariek. Na vodu bola  spustená  5. 5. 1937  za  prítomnosti vtedajšieho  vodcu  Nemeckej  ríše  Adolfa Hitlera. Do služby bola zaradená v marci 1938. Wilhelm Gustloff  bol postavený ako výletná loď pre nemeckých pracujúcich.   Slúžil  na vyhliadkové plavby, pričom dokázal zobrať 1 400 dovolenkárov. Od začiatku vojny slúžil ako nemocničná loď, ale v novembri 1940 sa Wilhelm Gustloff  ocitol  v  Gdaňsku ako obytná loď pre príslušníkov výcvikovej ponorkovej divízie. Continue Reading Tragédia lode Wilhelm Gustloff…

Význam slovenského národného pozdravu “Na stráž!”

2. júla. 2014 o 9:31 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Význam slovenského národného pozdravu “Na stráž!”

na-strazNa stráž! Takto znie slovenský národný pozdrav, ktorý sa ozýval a ozýva z hrdiel národne zmýšľajúcich Slovákov a Sloveniek po všetkých krajoch, mestách a dedinách našej Slovenskej vlasti. V tomto peknom pozdrave počujeme hlas hrdého slovenského sebavedomia, ktoré zapaľuje v očiach plameň junáckej odvahy a spája všetky slovenské srdcia v pevnú reťaz národnej jednoty. Tento zvučný junácky pozdrav vyjadruje všetko, čo je programom celého nášho národa. Aby tento pozdrav, ktorý sa zrodil v historických chvíľach nášho života a má na sebe pečať týchto dejinných chvíľ, nebol iba zvučnou frázou, ale aby sme si plne uvedomili jeho význam i obsah, je treba, aby sme si ujasnili jeho hlboký zmysel. Vojak, ktorý stojí na stráži, vie, že koná ťažkú a zodpovednú povinnosť a že od svedomitého splnenia tejto povinnosti závisí osud jeho druhov, bezpečnosť jeho spoluobčanov a často i osud celej vlasti. Dobrý vojak, stojaci na stráži, cíti túto ťarchu zodpovednosti na svojich pleciach, upiera svoj zrak do diaľky, všíma si každého šumu a mocne zviera vo svojich rukách zbraň, aby bol pripravený odstrániť každé nebezpečenstvo, ktoré by hrozilo jeho druhom a tým i jeho vlasti. Preto vojak na stráži je bohatier. Continue Reading Význam slovenského národného pozdravu “Na stráž!”…

Pomôcka pre políciu v boji proti cigáňom

16. októbra. 2013 o 11:27 | Kategória: História, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Pomôcka pre políciu v boji proti cigáňom

1wa_Image00001Dnes žijeme v dobe prehnanej tolerancie, či lepšie povedané pozitívnej diskriminácie. Z cigánskeho etnika sa stáva skupina postavená nad zákon, pre ktorú žiadne zákony neplatia. Rovnako sa snažia vykresľovať cigáňov ako nejaký romantický národ, ktorému každý len ubližuje. Ale nie vždy to tak bolo. Nie vždy boli cigáni stavaní nad zákon ako je tomu dnes. Pozrime sa bližšie na policajnú knižku určenú pre žandárov Česko-Slovenskej republiky. V roku 1935 vydal major žandárstva Rudolf Košťák Učebnicu pátracej taktiky. 1 decembra roku 1934 ju schválilo ministerstvo vnútra, takže hneď v januári 1935 aj vyšla. Okrem pátracích taktík pri boji proti zlodejom, násilníkom, či vrahom sa autor veľmi obsiahlo venoval veľmi „sympatickému“ etniku – cigáňom.

V roku 1927, presne dňa 14. júla, bol schválený zákon číslo 117 zbierky zákonov a nariadení o osobách cigánskeho pôvodu. Tento zákon sa netýkal len samotných cigáňov, ale aj osôb českej, či slovenskej národnosti. (Pojem: ,,žije po cigánsky“ sa týka aj osôb, ktoré nemajú trvalé bydlisko, nechcú pracovať a jedlo si zháňajú krádežami, lúpežami, žobraním a inými trestnými činmi.) Continue Reading Pomôcka pre políciu v boji proti cigáňom…

Pád Konštantínopolu

29. mája. 2013 o 20:43 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Pád Konštantínopolu

88Héaló hé polis. – Mesto je stratené.“

To boli slová, ktoré sa rozliehali Konštantínopolom 29. 05. 1453. Bol to deň záverečného útoku na mesto. Konštantínopol bol založený v roku 330 n. l. cisárom Konštantínom I. Veľkým. Mesto obmývali z juhu Marmarské more, na východe Bospor a severnú hranicu mesta tvoril hlboký záliv zvaný Zlatý roh. Ústie Zlatého rohu do Bosporu prehradzovali mohutné reťaze. Pobrežie bolo chránené hradbami a vojnovým loďstvom. Z pevniny bolo mesto obohnané dvojitým systémom hradieb, zaisťovali mu prakticky nedobytnosť. Jednotlivé časti mesta boli spojené niekoľkými triedami. Hlavná trieda zvaná aj Víťazná pretínala mesto od západu k východu. Bola zdobená sochami cisárov, víťazných stĺpov a oblúkov. Po celej dĺžke ju lemovali prepychové paláce boháčov, chrámy a kláštory. Pre zábavu obyvateľov tu bol hipodrom, ktorý vedel pojať až 35 000 ľudí. Srdcom mesta bolo cisárske námestie s cisárskym palácom, ktorý bol opevneným mestom v meste. Continue Reading Pád Konštantínopolu…

14.marec 1939 – Sloboda a samostatnosť

14. marca. 2013 o 0:00 | Kategória: História, Video | Komentáre vypnuté na 14.marec 1939 – Sloboda a samostatnosť

Čítajte tiež: Najpamätnejší deň Slovákov – 14. marec 1939

2. november 1938, deň, na ktorý sa (ne)zabúda!

2. novembra. 2012 o 8:27 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na 2. november 1938, deň, na ktorý sa (ne)zabúda!

Ako hrdý Slovák, študent archeológie a histórie, som si dal za povinnosť pripomenúť Slovákom tento pamätný deň. Bohužiaľ 2. november 1938 je málo ľudom známy a pokiaľ ho ako tak poznajú, tak vedia, že je to deň Viedenskej arbitráže, kedy Česko-Slovensko prišlo hrou veľmocí o územie. Málo sú známe fakty ako Slováci na okupovanom území trpeli, ako Maďari rafinovane postupovali. Deň 2. november 1938 môžeme kľudne nazvať čierny dňom Slovenska a Slovenského národa a zaradiť ho k udalostiam, ako boli krvavé udalosti v Černovej. 6. októbra dosiahlo Slovensko autonómiu a o necelý mesiac prišla krutá rana v podobe arbitráže. Continue Reading 2. november 1938, deň, na ktorý sa (ne)zabúda!…

Nespochybniteľný cigánsky holokaust? Aká je pravda?

19. septembra. 2012 o 14:36 | Kategória: Cigánsky problém, História | Komentáre vypnuté na Nespochybniteľný cigánsky holokaust? Aká je pravda?

Myslím si, že vyjadrenia niektorých historikov, podľa ktorých počas druhej svetovej vojny dochádzalo k masovej likvidácii Cigánov, možno spochybňuje aj ich aktuálny stav v Európe. Z dostupných údajov je zrejmé, že počty Cigánov od nemeckej kapitulácie v niektorých Európskych štátoch výrazne narástli, aj keď sa pôvodne ocitli pod nadvládou nacionálne socialistického Nemecka.

V tejto súvislosti si pozorne preštudujte nasledujúcu mapu odhadujúcu aktuálne počty Cigánov v Európe. Údaje a mapa boli uverejnené v roku 2010 na internetovej stránke uznávaného Berlínskeho inštitútu zaoberajúceho sa demografickými analýzami. Continue Reading Nespochybniteľný cigánsky holokaust? Aká je pravda?…

Čím skutočne bolo to “slávne” SNP?

29. augusta. 2012 o 0:04 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Čím skutočne bolo to “slávne” SNP?

Muky, plač, vraždy, novodobé barbarstvo – protištátna činnosť, vzbura proti Slovenskému štátu, vlastizrada – toto boli výsledky čechobol’ševickej revolúcie, ktoré zapríčinili Benešovi teroristi. To sa odohrávalo na území Slovenska, nie na Morave, ani nie v Tramtárii. Bol to Benešov atentát proti slovenskému národu, ktorý nemožno porovnať s ničím v našich dejinách. Bol to bolestný, krvavý dej. Neboli to vpády Tatárov, Turkov alebo Maďarov, čo utkveli v pamäti nás všetkých verných Slovákov a pevne utkvie do smrti. Bolo to besnenie medzinárodných hrdlorezov sovietskych parašutistov, ku ktorým sa pridali hŕstka komunistických povaľačov a par domácich zradcov, čo za misu šošovice zapredali otca, mater. Continue Reading Čím skutočne bolo to “slávne” SNP?…

Slovenská pospolitosť v roku 2011

9. januára. 2012 o 22:48 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Slovenská pospolitosť v roku 2011

Rok 2011 bol pre Slovenskú pospolitosť úspešným rokom, v ktorom sme sa o nejeden krok posunuli k nášmu vytúženému víťazstvu. Tento rok znamenal pre Slovenskú pospolitosť nárast členskej základne a väčšiu podporu verejnosti k našim aktivitám. V marci nastala v organizácii veľká zmena, keď sa zvolilo nové HV SP (Hlavné vedenie Slovenskej pospolitosti), plné odhodlania a síl spraviť všetko pre to, aby sme napredovali vpred ešte rýchlejším krokom. Continue Reading Slovenská pospolitosť v roku 2011…

Ďalšia strana »


Entries a komentáre feeds.