Nespochybniteľný cigánsky holokaust? Aká je pravda?

19. septembra. 2012 o 14:36 | Kategória: Cigánsky problém, História | Komentáre vypnuté na Nespochybniteľný cigánsky holokaust? Aká je pravda?

Myslím si, že vyjadrenia niektorých historikov, podľa ktorých počas druhej svetovej vojny dochádzalo k masovej likvidácii Cigánov, možno spochybňuje aj ich aktuálny stav v Európe. Z dostupných údajov je zrejmé, že počty Cigánov od nemeckej kapitulácie v niektorých Európskych štátoch výrazne narástli, aj keď sa pôvodne ocitli pod nadvládou nacionálne socialistického Nemecka.

V tejto súvislosti si pozorne preštudujte nasledujúcu mapu odhadujúcu aktuálne počty Cigánov v Európe. Údaje a mapa boli uverejnené v roku 2010 na internetovej stránke uznávaného Berlínskeho inštitútu zaoberajúceho sa demografickými analýzami.

Ako už bolo v úvode spomenuté, po roku 1930 žilo v Nemecku približne 26 000 Cigánov. Podobne aj na Slovensku podľa sčítania obyvateľstva z roku 1930 bolo evidovaných okolo 30 626 Cigánov. Myslím, že v obidvoch prípadoch tu vidíme nadmerný nárast cigánskej populácie a to aj napriek ich údajnému prenasledovaniu a vyvražďovaniu v priebehu druhej svetovej vojny. Dokonca už prvý povojnový súpis z roku 1947 zistil na území Slovenska 84 000 Cigánov, čo navzdory náročným vojnovým podmienkam (najmä po potlačení SNP) predstavuje viac ako 150 % prírastok. Zaujímavé sú tiež dnešné počty Cigánov vo Francúzku a Česku, keďže boli rovnako dlhodobo ovládané Nemeckom (rok 2010: Francúzsko- 310 000, Česko- 275 000 Cigánov).

Bohužiaľ ani neustály nárast cigánskej populácie v Európe dnes neodradil najrôznejších historikov šíriť svoje pochybné teórie o údajnom cigánskom holokauste.

Väčšina z Cigánov v západnej Európe podľa nich dnes vraj pochádza  z Balkánu ( t.j. napr. bývalej Juhoslávie, Albánska, Grécka, Bulharska, Rumunska). Hlavnou príčinou vlny Cigánskej emigrácie z Balkánu smerom na západ Európy mali byť v 60. rokoch menej strážené hranice Juhoslávie.

Nezabúdajme však, že aj Balkánsky polostrov bol pod kontrolou Tretej ríše.

Osobne zastávam názor, že práve možnosť finančného odškodnenia v súčasnosti motivuje niektorých ľudí zámerne klamať, aby sa tak stavali do pozícií vymyslených hrdinov, alebo obetí nacizmu.

Nakoľko zámerom môjho článku je predovšetkým šírenie a hľadanie pravdy, v nasledujúcich riadkoch si môžete prečítať jeden škandalózny prípad klamstva, ako ho v svojej knihe FOREZNÁ PSYCHOLÓGIA pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie opísal PhDr. Anton Heretik, PhD. (2010, s. 225) „64- ročný J. V. bol stíhaný pre podvod. Po jeho žiadosti o zvýšenie penzie sa zistilo, že od r. 1969- 1987 neoprávnene poberal zvýhodnenú penziu podľa osvedčenia o odboji č. 255. Úradu dôchodkového zabezpečenia spôsobil škodu vo výške 140 000 Kčs. Vyšetrovanie ďalej odhalilo, že podvodnými svedectvami a falošnými dokumentmi pomohol získať toto osvedčenie mnohým svojím známym. Jeho anamnéza sa rekonštruovala len veľmi ťažko, lebo údajne neustále menil a dopĺňal. Ako 16-ročný získal pilotný diplom, 18-ročný bol inžinier („to viete vojna”). Jeho vojnová anabáza bola taká komplikovaná, že ju musel v zvláštnej expertíze posudzovať Vojenský historický ústav- bojoval v ZSSR so Svobodom, ale i v Afrike, v British Air Forces, v SNP, vo Francúzsku, bol v koncentráku, kde ho zmrzačili. Pár rokov po vojne získal neznámym spôsobom rôzne potvrdenia od „spolubojovníkov“, kúpil vojnové vyznamenania, údajne od „opitých partizánov“. Pravidelne sa zjavoval na prvomájových tribúnach, mal fotografie s maršalom Malinovským. Do svojej hrdinskej role sa tak vžil, že strácal schopnosť rozlíšiť medzi reálnymi udalosťami pseudológiou.“

Myslím si, že vyššie spomenutý vymyslený hrdina, ako údajná obeť z koncentračného tábora by mal byť pre nás všetkých dostatočnou varovaním mať sa na pozore pred podobnými podvodníkmi. Rovnako nezabúdajme na známy podvod, ktorý bol dlhodobo tolerovaný aj väčšinou historikov- Katynský masaker, neprávom pripisovaný Nemcom.

Ostáva nám len dúfať, že pokiaľ dnes ešte žijú aj ďalší vymyslení hrdinovia a obete z koncentračných táborov, tak už čoskoro budú odhalení a patrične potrestaní.

Nakoľko dnes na Slovensku máme vynikajúci Trestný zákon,    umožňujúci všetkým občanom prostredníctvom § 422d skvelé možnosti v oblasti historického bádania, rád by som na záver zdôraznil, že mojim cieľom nie je vôbec verejne popierať, spochybňovať, schvaľovať ani ospravedlniť holokaust.

Vôbec nepopieram, že v období 2. druhej svetovej vojny sa všetky bojujúce strany dopustili zavrhnutiahodných zverstiev. 

Bc. Marián Mišun

Zdroje:

Prežili holokaust, dnes v Izraeli hladujú!.- aktuality.sk: 2012 [online]. [cit. 12.09.2012] Dostupné na: http://www.aktuality.sk/clanok/205083/prezili-holokaust-dnes-v-izraeli-hladuju/

Roma in Europa.- berlin-institut.org: 2012 [online]. [cit. 12.09.2012] Dostupné na: http://www.berlin-

institut.org/online-handbuchdemografie/bevoelkerungsdynamik/regionale-dynamik/roma-in-europa.html

Heretik, A.: Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie-3.

prepracované a rozšírené vydanie. Bratislava 2010.

Evans, Richard J.: Třetí říše u moci 1933-1939. Praha 2009.

Letz, R.: Slovensko v 20. storočí. Bratislava 1997.


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: