Čím skutočne bolo to “slávne” SNP?

29. august. 2012 o 0:04 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Čím skutočne bolo to “slávne” SNP?

Muky, plač, vraždy, novodobé barbarstvo – protištátna činnosť, vzbura proti Slovenskému štátu, vlastizrada – toto boli výsledky čechobol’ševickej revolúcie, ktoré zapríčinili Benešovi teroristi. To sa odohrávalo na území Slovenska, nie na Morave, ani nie v Tramtárii. Bol to Benešov atentát proti slovenskému národu, ktorý nemožno porovnať s ničím v našich dejinách. Bol to bolestný, krvavý dej. Neboli to vpády Tatárov, Turkov alebo Maďarov, čo utkveli v pamäti nás všetkých verných Slovákov a pevne utkvie do smrti. Bolo to besnenie medzinárodných hrdlorezov sovietskych parašutistov, ku ktorým sa pridali hŕstka komunistických povaľačov a par domácich zradcov, čo za misu šošovice zapredali otca, mater. K nim sa tiež spolčili čechoslovakistickí luteráni, ktorých cieľom bolo zapríčiniť’ vojenské podujatie proti prvej Slovenskej republike. Teda za žiadnych okolností to nebol slovenský národ! My, ako kresťania môžeme týmto proletárom – vrahom a vyvrheľom ľudskej spoločnosti odpustiť’, ale nikdy nesmieme zabudnúť’ na ich vražedné skutky!

29. august – ten najhanebnejší deň, idú si pučisti a ich potomci doma oslavovať’ ako sviatok “slobody”. Skutočnosťou ostáva, že “slovenský’ národný puč” znamenal koniec samostatnej slovenskej štátnosti a bol spojený s nástupom diktátorskej Benešovej komunistickej totality v Slovenskej republike. Tento augustový puč – SNP musí byt’ výstrahou verných vlastencov, aby sa nikdy neopakoval.

Domáci červení historici v súčasnom režime, ktorý sa vrátil k starej štruktúre, opisujú v učebniciach, v príručkách, v kalendároch a v tlači smutných kapitolách slovenských dejín, ako veľké hrdinstvo, ktoré bolo vlastne za obnovenie Československej republiky a neskôr pripísané Československej Sovietskej republike. Nastolili okupáciu bol’ševicko-komunistických hrdlorezov a utvorili z nášho územia Železnú oponu, čo v skutočnosti bol kresťanský holokaust zomierajúcich Slovákov.

Nám vlastencom, roduverným Slovákom pripomína Deň slovenských mŕtvych – deň dušičiek. V tento augustový deň pôjdeme do cintorínov, aby sme vzdali hold našim skutočným národným bojovníkom, hrdinom z ktorých tisícky a tisícky odpravili zo sveta títo diabolskí povstalci – hrobári národnej a štátnej slobody a samostatnosti Slovenska. Nevedomosť’ mladšej generácie zabraňuje mnohým spoznať tu druhú stránku demokratických pravých dejín krest’anského národa slovenského. Cieľom tohto hanebného dvojmesačného deja je, že červení kabátnici toto všetko zatajujú a nepripustia nás očitých svedkov predostrieť’ pravdivé skutočnosti. My sme sa vždy aj za Tisovho režimu pridržiavali ľudských, demokratických princípov. My sme nevyhrali vojnu proti bezbožnému sovietskemu útlaku, ale sme zato nestratili osobnú a národnú česť.

 Ladislav Rodnas

__________________________________________________________________________________

Redakcia: Odporúčame prečítať : Povstanie s legendou od JUDr. Jána Mikulu

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: