17. november 1989

18. november. 2011 o 6:00 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na 17. november 1989

dolejsi.jpgČo sa vlastne dialo okolo novembra 1989? Odpoveď dostanete v  Analýze 17. novembra.

Analýzu 17. novembra napísal Miroslav Dolejší, politický väzeň, ktorý strávil 20 rokov v komunistických žalároch. Dnes už bohužiaľ nie je medzi nami, zomrel pred niekoľkými rokmi. Miroslav Dolejší bol velikán českého národa a takých ako on nie je veľa. Úplne pochopil hru, ktorú vrahovia našich národov hrajú a odhalil ju v Analýze 17. novembra.

Udalosti okolo 17. novembra 1989 očami Miroslava Dolejšiho si  môžete stiahnuť vo formáte PDF tu: Prevrat 1989 alebo história sa opakuje?.pdf 


Myšlienky Ľudovíta Štúra z diela Slovanstvo a svet budúcnosti

28. október. 2011 o 16:50 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Myšlienky Ľudovíta Štúra z diela Slovanstvo a svet budúcnosti

„Nikdy sme nechýbali, keď šlo o to, splniť si povinnosti voči Uhorsku a preto by sme ani nemali byť ukrátení o naše práva. Možno dnes hovorím proti vetru, ale nech čas neplynie bez toho, aby sme o ňom vydali svedectvo.“ (s. 40)

„Nie všetko rastie rovnako rýchlo a nie všetko kvitne v prírode súčasne, každý tvor a každý národ má svoj čas pod Božím slnkom, a lipa kvitne, až vtedy, keď dub už dávno odkvitol.“ (s. 59)

„Celé dejiny sú v službách ducha, alebo inými slovami, pôsobia a vplývajú na ne duchovné záujmy, ako napríklad náboženstvo a štát, umenie a veda. Prostredníctvom tohto všetkého sa má ľudský rod stále viac a viac zušľachťovať, oslobodzovať a dospievať k vedomiu samého seba, má sa čoraz viac približovať k ideálu ľudského života.“ (s. 62) Continue Reading Myšlienky Ľudovíta Štúra z diela Slovanstvo a svet budúcnosti…

Ľudovít Velislav Štúr- životopis

28. október. 2011 o 0:13 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Ľudovít Velislav Štúr- životopis

Ľudovít Štúr sa narodil v októbri 1815 v rodine národne orientovaného učiteľa Samuela Štúra. V roku 1828 začal študovať na nižšom evanjelickom gymnáziu v Rábe (dnešný Györ), kde mal na neho veľký vplyv profesor histórie slovenského pôvodu Leopold Petz (jeho rodičia pochádzali zo Skalice). Profesor Petz orientoval svojich žiakov aj na diela slovanských autorov a prebudil tak u Štúra záujem o svet slovanstva. Štúr sa v tomto období oboznamuje s dejinami slovanských národov a bližšie spoznáva diela Jána Kollára, Pavla Jozefa Šafárika a ich myšlienku slovanskej vzájomnosti. O dva roky neskôr začína študovať na evanjelickom lýceu v Bratislave, kde už niekoľko rokov existovala Katedra reči a literatúry česko-slovenskej pod vedením profesora Juraja Palkoviča. Tu sa stáva členom a neskôr podpredsedom Spoločnosti česko-slovenskej a v apríli roku 1836 uskutočňuje s priateľmi pamätný výstup na Devín, pri ktorom sa zaviazal službe národu a prijal slovanské meno Velislav.  Continue Reading Ľudovít Velislav Štúr- životopis…

Dr.Jozef Tiso – nezabúdame

13. október. 2011 o 14:49 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Dr.Jozef Tiso – nezabúdame

Dnes, 13.októbra 2011 ubehlo presne 124 rokov od narodenia nášho drahého mučeníka – pána prezidenta Dr.Jozefa Tisa. Pán prezident obetoval celý svoj život službe Bohu a národu. Pre náš národ obetoval celý svoj voľný čas a nakoniec na oltár obety položil aj svoj vlastný život. Continue Reading Dr.Jozef Tiso – nezabúdame…

Historický text z roku 880 – Industriae tuae (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi.)

26. september. 2011 o 14:14 | Kategória: História, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Historický text z roku 880 – Industriae tuae (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi.)

Tvojej horlivosti (Industriae tuae) chceme dať na vedomie, že keď náš spolubrat Metod, najdôstojnejší arcibiskup svätej cirkvi moravskej, prišiel spolu s Tvojím verným Zemežizňom pred prah svätých apoštolov Petra a Pavla a pred našu pápežskú tvár a prehovoril žiarivou rečou, spoznali sme úprimnosť Tvojej oddanosti i žičlivosť celého Tvojho ľudu, ktoré prechovávate voči apoštolskej stolici a našej otcovskej starostlivosti. Lebo z vnuknutia Božej milosti opovrhol si inými vládcami tohto sveta, z najvernejšej lásky si si spolu so svojimi vznešenými vernými mužmi a s celým ľudom svojej ríše vyvolil blahoslaveného Petra, knieža apoštolského zboru a jeho námestníka, za patróna a pomocníka i ochrancu vo všetkom, a skláňajúc šiju pod ochranu jeho a jeho námestníka, so zbožnou mysľou túžiš s pomocou Božou ostať najoddanejším synom až do smrti. Continue Reading Historický text z roku 880 – Industriae tuae (Milovanému synovi Svätoplukovi, slávnemu vladárovi.)…

Guľka za pozdrav

17. september. 2011 o 16:20 | Kategória: Domáce udalosti, História, Reakcie | Komentáre vypnuté na Guľka za pozdrav

Medzi čiernymi a sivými náhrobnými kameňmi, zapĺňajúcimi Trniansky cintorín, sa vyníma hrob s pomníkom z bieleho mramoru.
Na pomníku je fotografia mladíka, ktorú už čiastočne ohlodal zub času. Pod fotografiou nápis: Tu odpočíva v Kristu Pánu Július Vonkomer, nar. 11. nov. 1925, zomrel 9. sept. 1944, s dodatočným textom: „Bol som zastrelený, aby Slováci boli slobodní“. Július Vonkomer bol prvým maturantom v dedine. Študoval na zvolenskom gymnáziu, kde zmaturoval s vyznamenaním. Hoci ešte mladý, bol oduševneným vlastencom. Z hĺbky duše miloval svoj národ. Založil v dedine organizáciu Hlinkovej mládeže pre 6 až10 ročných chlapcov, nazývajúc sa Vĺčatá. Pestoval v deťoch lásku k prírode ako k večnému božiemu dielu, lásku k vlasti, k hlbokej pokore a zbožnosti. Continue Reading Guľka za pozdrav…

Historický text z roku 1940 – Slovenský národný socializmus, jeho nevyhnutnosť a ráz

2. september. 2011 o 20:43 | Kategória: História, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Historický text z roku 1940 – Slovenský národný socializmus, jeho nevyhnutnosť a ráz

Ľudstvo nikdy nežilo len z chleba, a keď sa niekedy zdá, že žilo len z chleba, tak i vtedy žilo z myšlienky, že chlieb, peniaze, zlato stačí na všetko. Táto falošná a zradná myšlienka, ktorá hovie uchu, zmyslovým predstavám má silného spojenca v tele, ktoré uniká námahe a práci a túži po pohodlí a lenivosti, má v sebe toľko diabolskej zvodnosti, že neraz oklame i tých, čo majú strážiť večné a trvalé hodnoty národa. No tento mam zmyslov nikdy dlho netrvá: po zmyslovom opojení prichádza rozumové vytriezvenie a po blúdení túžba po náprave. Opojenie a blúdenie ľudskej spoločnosti nie je nikdy trvalé. Tajne a pomaly ako rozpuk jari prichádza chvíľa, keď pod fyzickými a morálnymi údermi národ sa prebúdza a prebúdzajúci sa národ rodí prorokov ohnivých úst a svätého zápalu za obrodu a premenu ducha, metód a cieľov. Continue Reading Historický text z roku 1940 – Slovenský národný socializmus, jeho nevyhnutnosť a ráz…

“Povstanie” s legendou

29. august. 2011 o 20:59 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na “Povstanie” s legendou

Prečo?

Po štyridsiatich rokoch emigrácie som opäť doma – vrátil som sa na naše krásne Slovensko. A tu sa mi dostala
do rúk knižka “Povstanie bez legiend” z pera Jozefa Jablonického. Vydalo ju vydavateľstvo “Obzor” v Bratislave. Dva razy som si ju pozorne prečítal. Zaujala ma hlavne preto, lebo v roku 1945, počas osemmesačnej vyšetrovacej väzby pred tzv. Národným súdom v Bratislave, pýtali sa ma aj na “povstanie”…

Keď totiž tzv. povstanie “vypuklo”, Dr. Gustáv Husák poslal za mnou nášho spoločného priateľa, profesora Slovenskej univerzity Dr. Karola Rebru s výzvou, aby som sa zapojil do “povstania”. Continue Reading “Povstanie” s legendou…

Ľudovít Velislav Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti

2. august. 2011 o 15:14 | Kategória: História, Reakcie | Komentáre vypnuté na Ľudovít Velislav Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti

Vo svojom nasledujúcom hodnotení spisu Slovanstvo a svet budúcnosti, by som si vám dovolil bližšie priblížiť toto monumentálne dielo, ktoré určite nesmie chýbať v knižnici každého vlastenecky zmýšľajúceho Slováka.

História diela Slovanstvo a svet budúcnosti:
Medzi vrcholy Štúrovho tvorivého života jednoznačne patrí jeho nemecky písané filozoficko-politické dielo Slovanstvo a svet budúcnosti (Das Slawentum und die Welt der Zukunft). Čas vzniku tohto diela sa v minulosti zväčša kládol do posledných dvoch rokov Štúrovho života, avšak historik Vladimír Matula po niekoľkoročnom skúmaní Štúrovej korešpondencie dospel k záveru, že tento ohromný Štúrov spis bol napísaný už na jar 1851.
Slovanstvo a svet budúcnosti prvý krát knižne vyšlo až v roku 1867, kedy ho v Moskve pri príležitosti Slovanského zjazdu vydal v ruskom preklade Slavjanstvo i mir buduščago známy slavianofil Lamanskij. Continue Reading Ľudovít Velislav Štúr – Slovanstvo a svet budúcnosti…

Justičná vražda prezidenta – mučeníka Dr. Jozefa Tisa

18. apríl. 2011 o 23:09 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Justičná vražda prezidenta – mučeníka Dr. Jozefa Tisa

Osemnásteho    apríla   si   pripomíname   tragickú  udalosť. V tento   deň  v roku 1947 popravili nášho prvého a zatiaľ jediného skutočne slovenského    prezidenta. Pod popravu sa podpísala zradná benešovsko-boľševická kľuka, tak  nenávidiaca slovenský národ a jeho štátnosť. Justičná vražda bola zvrhlým zadosťučinením pre všetkých čechoslovakistov, pre ktorých bol žijúci Tiso pripomienkou veľkosti slovenského národa. Čechoslovakisti a boľševici sa po druhej svetovej vojne ako besné psy vysporiadali so všetkým, čo i len trochu pripomínalo nedávnu  minulosť slovenskej slávy a štátnosti. 40-ročná boľševická poroba dokonala svoje, Tiso ako aj naša štátnosť bola pošpiňovaná, no žiaľbohu ani výmena režimov po roku 1989 nevniesla svetlo na toto obdobie. Continue Reading Justičná vražda prezidenta – mučeníka Dr. Jozefa Tisa…

« Predošlá stranaĎalšia strana »


Entries a komentáre feeds.