Slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk

18. marca. 2010 o 20:38 | Kategória: Projekt Studnica, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Slovenský jazyk je najstarší slovanský jazyk

Bude tomu dva roky (v máji), čo sa konal v Petrohrade (Sankt Peterburgu) prvý medzinárodný kongres o počiatkoch slovanských písomných prejavoch a kultúre. Zúčastnili sa jej prednášajúci z 20. univerzít a 9. výskumných ústavov.

Prednášajúci prichádzali napr. z Macedónskej akadémie vied a umenia, Ruskej akadémie vied, Lomonosovej štátnej univerzity, z Poľska, Bieloruska, Ukrajiny atď. 
 

Účastníci konferencie vtedy dospeli k záverom, že:

– slovansky písaný jazyk a kultúra nepopierateľne existovali niekoľko tisíc rokoch pred prácami Cyrila a Metoda;

– zorganizujú medzinárodnú asociáciu slovanských vedcov najrôznejších špecializácií k výskumu slovanských dejín novej éry;

– založia medzinárodný časopis tejto inštitúcie;

– odporučia ministerstvám vzdelávania slovanských štátov, aby vyvinuli metodické materiály k začleneniu pradávnej histórie Slovanov do akademického výskumu.

Dobu vzniku slovanskej písomnosti síce nie je možné presne vymedziť, ale účastníci konferencie prijali ako orientačné určenie zápisy, ktoré sa zachovali v archeologickom nálezisku Lepenský vir, ktorého počiatky siahajú do doby osem tisíc rokov pr.n.l. Ďalšiu, už pokročilejšiu etapu predstavuje vinčianska kultúra z druhej polovice 6. tisícročia pr.n.l.
 

Predmety s nápisov z Lepenského viru – a pochopiteľne i inde – boli nájdené v priebehu 20. storočia. I napriek tomu sa žiaci ešte stále celé desaťročie učia, že prvé písmo priniesli na Veľkú Moravu Cyril a Metod. Slovania tiež neprišli do strednej Európy niekedy v 6. storočí, ale sa jedná o jednu podstatnú a prapôvodnú (autochtónnu) skupinu obyvateľov Európy.
 
Oblasť „macedónsko”-slovanskej kultúry zahrňovala celý Balkán vrátene dnešného Grécka a Maďarska. Slovanský pôvod jazyka – a zrejme i písma – sa talianski autori pokúšajú poprieť razením pojmov dunajské písmo a dunajská civilizácia.

V tejto súvislosti pripomíname, že už v roku 1943 americký vedec a lingvista prof. Price považoval slovenčinu za kľúč ku všetkým slovanským jazykom, za unikum na dorozumenie sa s ostatnými Slovanmi. (John D. Price, The Key to all Slavonic Languages, SHF, Columbia Univerzity, New York, Dec. 15. 1943, 9. s.). Profesor J. Price túto myšlienku vyslovil na varšavskom kongrese slavistov. Poľská delegácia vyšla s návrhom, aby sa schválila definícia prvého slovanského jazyka, ktorej určujúcim bodom je slovenčina. Všetky slovanské delegácie (okrem českej) odhlasovali poľský návrh: Slovenský jazyk je najstarší a podľa neho sa potom vytvorili ostatné slovanské jazyky (Kanadský Slovák, Slovenčina, najstarší slovanský jazyk, Toronto, 23. marca 1989).

Zdroj: http://voltaire.netkosice.sk/
Národný Inštitút Francois Marie Voltaire


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: