Zavádzame pojem “cigánski extrémisti”

19. január. 2011 o 7:57 | Kategória: Cigánsky problém | Komentáre vypnuté na Zavádzame pojem “cigánski extrémisti”

Z dôvodu dlhodobej neschopnosti štátu zabrániť útokom asociálnej časti cigánskej populácie na životy, zdravie a majetok slušných občanov zavádzame pojem “cigánski extrémisti”, pomocou ktorého bude možné presnejšie označiť páchateľov špecifickej trestnej činnosti. Pri definícii pojmu vychádzame z definície pojmu “extrémisti”, uvedeného v čl. 2 ods. 3 písm. a) Vestníka Ministerstva Vnútra SR č. 45, ktorý uvádza, že:

Extrémistami sa  rozumejú osoby alebo skupiny osôb, ktoré sa vyznačujú najmä odmietaním platných všeobecne záväzných právnych predpisov a vysokou  mierou názorovej,  rasovej alebo etnickej neznášanlivosti.

Z uvedenej definície je zrejmé, že pojmom cigánski extrémisti môžeme označiť skupinu ľudí cigánskeho etnika, ktorí:

1. budujú alebo podporujú budovanie nelegálnych cigánskych osád na súkromných alebo štátnych pozemkoch bez predošlého vyrovnania vlastníckych vzťahov,

2. drancujú, alebo podporujú drancovanie zákonom chránených prírodných oblastí,

3. v období maloletosti (do 15 roku života) sa stávajú rodičmi,

4. dopúšťajú sa sexuálneho styku s vlastnými rodinnými príslušníkmi,

5. poberajú rôzne štátne dávky vo viacerých štátoch Európskej únie súčasne,

6. poberajú dávky v hmotnej núdzi, a to aj napriek vlastníctvu majetku vyššej hodnoty (napr. osobné motorové vozidlo, na ktoré z dávok v hmotnej núdzi platia PZP),

7. verbálne alebo fyzicky útočia na životy, zdravie alebo majetok príslušníkov inej národnosti či etnickej skupiny, alebo iného rodu.

Z dôvodu užšieho vymedzenie pojmu “cigánski extrémisti” tento plne nahrádza doposiaľ zaužívaný pojem “asociálni cigánski paraziti”.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: