Verejná zbierka na sochu panovníka Rastislava a obnovu rodného domu prezidenta Jozefa Tisa

26. júla. 2008 o 15:18 | Kategória: Domáce udalosti, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Verejná zbierka na sochu panovníka Rastislava a obnovu rodného domu prezidenta Jozefa Tisa

Na žiadosť Spoločnosti pre zachovanie tradícií, ktorá požiadala Ministerstvo  vnútra SR o povolenie na organizovanie verejnej zbierky, po počiatočných problémoch bola táto napokon povolená a to na realizáciu projektu zhotovenia a osadenia sochy staroslovenského panovníka Rastislava a obnovy rodného domu prezidenta Jozefa Tisu. Verejná zbierka bola povolená a je vykonávaná poukazovaním dobrovoľných finančných prostriedkov na osobitný účet verejnej zbierky č. 1831006555/0200, variabilný symbol 14031939, zriadený vo VÚB Bratislava, a.s., priamo, poštovými poukazmi alebo prevodmi z účtov prispievateľov. Adresa: Spoločnosť pre zachovanie tradícií, Vrančovičova 44, 841 03 Bratislava.

Verejná zbierka sa uskutoční v dňoch od 7. júna 2008 do 7. júna 2009. Vyzývame preto všetkých národovcov, ktorí môžu na tento účel prispieť čo i len symbolicky, aby priložili ruku k šľachetnému dielu. Takisto i predstaviteľov tých združení, hlásiacich sa k národným a kresťanským hodnotám, ako i krajanských spolkov, predstaviteľov politických strán a hnutí, ale i cirkevných hodnostárov, aby informovali o prebiehajúcej zbierke a napomohli jej k úspešnej realizácii vytýčených cieľov, či už materiálne, alebo propagačne. Za to vám všetkým patrí úprimné Pán Boh zaplať!

Slovenská pospolitosť plne podporuje uvedenú zbierku a aktívne sa do nej zapojila!

viac o SZT – www.narod.sk

UPOZORNENIE:  Verejná zbierka bola Ministerstvom vnútra protiprávne zrušená na nátlak protislovenských skupín. Peniaze preto neposielajte.

Viac tu – https://pospolitost.wordpress.com/2008/09/29/verejna-zbierka-spolocnosti-pre-zachovanie-tradicii-zrusena/

 http://www.beo.sk/sloboda-prejavu/736-dalsi-protislovensky-a-protipravny-krok-bolsevickej-vlady-zrusenie-narodoveckej-zbierky


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: