Dni panovníka Rastislava

17. júla. 2008 o 19:49 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Dni panovníka Rastislava

Slovenský národ má niekoľko osobností, ktorých život a dielo nám môžu závidieť celý svet. Jednou z nich je aj slovenský kráľ Rastislav. Veľakrát sa na neho neprávom zabúda a dostáva sa do tieňa ostatných velikánov stredovekej slovenskej histórie – či už Svätopluka alebo Pribinu. No predovšetkým Rastislavovi môžeme vďačiť za obrovský civilizačný a kultúrny prínos Slovákov do svetových dejín, za to, že náš národ a jeho ríšu zaradil k najväčším národom vtedajšieho sveta. Tento muž, ktorého právom nazýva Pravoslávna Cirkev svätým učinil v 9. storočí kľúčové rozhodnutie – pozvať svätých vierozvestcov Cyrila a Metoda k nám – Slovenom (Slovákom). Ich následné dielo je nám dobre známe, no menej známe je už to, že z písma, ktoré vytvorili pre náš národ sa vyvinula neskôr ruská azbuka, ako aj srbská či bulharská cyrilika, že jazyk, ktorý kodifikovali sa zaradil ku klasickým jazykom ako latinčina, gréčtina alebo hebrejčina. Slovenský národ bol vďaka múdremu rozhodnutia panovníka Rastislava prvým slovanským národom, ktorý vo svojom štáte oficiálne prijal a zaviedol kresťanské náboženstvo, kodifikoval svoj jazyk a mal vlastné písmo. Od nás za do blízkych i vzdialených končín  Európy šírila viera a kultúra.

Žiaľ jedinými organizáciami na Slovensku, ktoré si panovníka Rastislava pripomínajú aj prostredníctvom spomienkových slávností, sú Spoločnosť pre zachovanie tradícii (organizátor Dní panovníka Rastislava) a politická strana Slovenská národná jednota (SNJ) či občianske združenie Slovenská pospolitosť, ktoré toto podujatie podporujú. A tak sa vďaka nim mohol uskutočniť už 6. ročník Dní panovníka Rastislava, konaných každoročne v júli v Hronskom Beňadiku, mieste, ktoré dýcha históriou a kedysi patrilo k jedným z centier Veľkoslovenskej ríše.

Program dní bol skutočne bohatý. Preto len stručne spomeňme niekoľko jeho bodov. Stredoveké remeselné stánky, vystúpenia speváckych zborov (s národnou aj ľudovou tvorbou), poéziu pod stáročnou lipou a pasovania vincúra (do ktorých sa aktívne zapojili aj členovia Slovenskej pospolitosti), putovanie vínnou cestou, ukážka dobového šermu a lukostreľby, slávnostná sv. Omša a mnohé ďalšie…

Program bol skutočne bohatý:

Organizačne celé podujatie viedol predseda SNJ a zároveň Spoločnosti pre zachovanie tradícii Stanislav Pánis. Pán Pánis nielen oživil odkaz prezidenta Dr. Jozefa Tisa, keď v 90. tych rokoch organizoval spomienky na prvú Slovenskú republiku, nielen prvý medzi politikmi hovoril o jej obnovení (a v tejto veci aj konal obrovské mítingy za slovenskú samostatnosť), ale aj nášho veľkého panovníka Rastislava. Preto ak sa budeme rozhodovať, či mu podpisom petície pomôžeme kandidovať na prezidenta SR v budúcoročných voľbách, spomeňme si na jeho neúnavnú činnosť a pravé slovenské srdce a podporme nášho národné a kresťanského kandidáta na slovenského prezidenta!

Velislav Slovanský


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: