Ambro Pietor – „Nápor – odpor“

17. marca. 2014 o 20:29 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Ambro Pietor – „Nápor – odpor“

14Ambro Pietor je slovenský národovec, ktorého mám obzvlášť v úcte, nakoľko v rokoch  najtvrdšej maďarizácie veľmi rázne vystupoval proti zvrhlému maďarskému šovinizmu, za čo bol sústavne prenasledovaný a väznený. Ambro Pietor ako významný redaktor a publicista zbieral dokumenty o agresívnej maďarizácii, ktoré súhrnne uverejnil v knihe „Nápor – odpor“ s podnázvom „Ako postupovala maďarizácia v Uhorsku a čo s tým súvisí“. Táto kniha sa stala ťažiskovou publikáciou o bezohľadnej maďarizácii šíriacej sa v Uhorsku už od 18. storočia. Odtiaľ pramení aj názov knihy „Nápor – odpor“, keďže kniha pojednáva o maďarizačnom tlaku na slovenský národ („nápor“ na slovenský národ), ale aj o obranných snahách Slovákov („odpor“ slovenského národa voči maďarizácii). Continue Reading Ambro Pietor – „Nápor – odpor“…

Martin Rázus – Krčmársky kráľ

9. februára. 2014 o 23:34 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Martin Rázus – Krčmársky kráľ

unnamedK vrcholným dielam tvorby Martina Rázusa nepochybne patrí román Krčmársky kráľ. Dej románu sa odohráva pred prvou svetovou vojnou v imaginárnom regióne Ryčava (v skutočnosti Horehronie) a v dedine Žajdlice – tu sa jedná pravdepodobne o mesto Brezno, kde Rázus pôsobil ako farár. Ústrednou tému románu je snaha advokáta Gelba o získanie licencií na prevádzku krčiem na Ryčave pre židov. Na pozadí tejto hlavnej dejovej línie je potom vykreslený morálny úpadok dynastie Gáblikovcov. Hlava rodiny Ján Gáblik je spriaznený s miestnym grófom Galassym, ktorý má právo udeľovať licencie na prevádzkovanie krčiem v regióne Ryčava (Horehronie). Tieto licencie udeľuje výhradne Jánovi Gáblikovi a jeho príbuzným, ktorí mu za to v čase volieb zabezpečujú podplatených voličov z celej Ryčavy. Ján Gáblik je prospechársky človek, ktorý celý život zhŕňal majetok a rovnako nedobre vychoval aj svoje tri rozmaznané deti. Dcéra Gaby sa len parádi, vystrája hostiny a zvádza chlapov. Syn Imro je zhýralý sukničkár a Gejza zase míňa obrovské sumy na karty a iný hazard. Z celej rodiny sa jedine mama Eva Gábliková štíti toho, že bohatnú na predávaní pálenky. Z peňazí, ktoré im prinesie krčma sa mama Gábliková vôbec neteší, lebo jej rodine priniesli iba morálny úpadok a nešťastie. Jej pocity sú opísané v týchto slovách: „Čím je obrat väčší, tým je viac i samopaše a hriechu v dome. Čím je viac kapitálu a bohatstva, tým viac kliatby sa rúti na celú rodinu“ (Rázus, 1935).  Continue Reading Martin Rázus – Krčmársky kráľ…

Ján Andraščík – Šenk pálenčený

6. januára. 2014 o 20:46 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Ján Andraščík – Šenk pálenčený

unnamedŠenk pálenčený je bez pochyby naj- populárnejším protialkoholickým spisom v slovenských dejinách. Autorom tejto veršovanej činohry je bardejovský kňaz Ján Andraščík. Andraščík ako rodák  z Východného Slovenska bol dobre znalý miestnych pomerov, poznal príčiny mravnej a hospodárskej  biedy jednoduchého ľudu, preto aj dej zasadil do jemu známej oblasti severného Šariša. Ako svedomitý kňaz a neúnavný ľudovo-výchovný pracovník zakladal takzvané „Bratstvá kresťanskej triezvosti“, ktorých snahou bolo odnaučiť ľudí piť alkohol. Práve na podporu boja proti opilstvu a alkoholizmu mala slúžiť divadelná hra Šenk pálenčený. Ján Andraščík dielo napísal v šarišskom nárečí v roku 1844, o rok neskôr ho M.M. Hodža preložil do štúrovskej slovenčiny, čím dielo získalo celonárodný význam. Šenk pálenčený sa počas Andraščíkovho života, i po jeho smrti, dočkal viacerých ďalších vydaní, čo svedčí o jeho nesmiernej popularite medzi slovenským ľudom. Jeho popularitu neznížila ani uhorská cenzúra, ktorá rozkázala celé prvé vydanie zhabať. Continue Reading Ján Andraščík – Šenk pálenčený…

Jonáš Záborský – Panslavistický farár

13. decembra. 2013 o 9:19 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Jonáš Záborský – Panslavistický farár

unnamedDielo Panslavistický farár opisuje neľahký život farára Žarnoviča, ktorý má silné slovenské cítenie a snaží sa povzniesť jednoduchý dedinský ľud. V postave farára Žarnoviča zosobnil Jonáš Záborský svoje neľahké pôsobenie v malej dedinke, kde ako slovenský vlastenec musel zápasiť s vrchnosťou, ale aj s neduhmi miestnych dedinčanov. Dej začína predvolaním mladého a  nadaného kňaza Žarnoviča pred maďarónskeho biskupa, ktorého autor považuje za tak priemerného človeka, že mu nedáva ani meno a nazýva ho Anonymom. Biskup chce, aby mladý kňaz odvrhol svoje slovenské cítenie, na čo mu tento odpovedá: „Narodil som sa, zo slovenských rodičov. To nezapriem nikdy za žiadnu cenu, a hotový som reč svoju materinskú vzdelávať, osvetu  Slovákov všemožne napomáhať“ (Záborský, 1870). Za trest ho biskup pošle do chudobnej a zaostalej dediny, v diele pomenovanej ako Baranie, v skutočnosti však ide o Župčany pri Prešove, kde Záborský dlhé roky pôsobil ako farár. Všetci sú však proti novému slovenskému kňazovi a to jednak vrchnosť, richtár a dokonca aj podaktorí dedinčania. Najväčšie problémy spôsobuje novému farárovi miestny korheľ Kotrbac, ktorý sa farárovi podlieza, no za rohom kuje plány ako by ho z dediny vyštval. Continue Reading Jonáš Záborský – Panslavistický farár…

Anton Bielek – Pre cudzie viny

1. novembra. 2013 o 12:28 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Anton Bielek – Pre cudzie viny

Pre cudzie viny3Najrozsiahlejšia Bielekova próza „Pre cudzie viny“ opisuje boj kysuckého richtára Belína so židovskými krčmármi. Túto prózu Anton Bielek publikoval v Slovenských besiedkach v roku 1886 a jej dej zasadil do imaginárnej dediny Nové Morušovce. Domnievam sa, že v diele spomínané Nové a Staré Morušovce sú v skutočnosti kysucké dediny Nová a Stará Bystrica, kde Anton Bielek vyrastal.

V Nových Morušovciach boli traja krčmári, ktorí ako sa v diele píše: „..inšie nerobia, iba premýšľajú, ako by kde prišli k peniazom, vypredali plné sudy a zamočili svet do bahna opilstva a biedy“ (Bielek, 1886). S neduhom alkoholizmu a úžerníckymi krčmármi sa snaží bojovať miestny richtár Belín a jeho najbližší priateľ Bartek. Spoločnými silami sa im podarí zveľadiť obecné financie, postaviť obecný dom a obmedziť moc miestnych krčmárov. Richtár svoje úsilie smeruje k tomu, aby dedinčania neprepíjali svoj majetok a nezadlžovali sa krčmárskymi úrokmi. Continue Reading Anton Bielek – Pre cudzie viny…

Anton Bielek- Z dôb utrpenia

6. septembra. 2013 o 20:51 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Anton Bielek- Z dôb utrpenia

Madarizacia_pamatnikOsobne považujem Antona Bieleka za jedného z najlepších slovenských vlasteneckých spisovateľov. Zdá sa mi však, že mladou generáciou ostáva takmer nepoznaný. To je obrovská škoda, nakoľko jeho silné národné cítenie, za ktoré bol maďarskými úradmi sústavne prenasledovaný, sa prelína naprieč celou jeho tvorbou. Bielekova próza je zväčša zasadená do prostredia Kysúc a keďže v tomto regióne mám svoje korene aj ja, sú Bielekove diela v mojich očiach ešte príťažlivejšie. Do tohto regiónu, konkrétne do dedinky Divina ležiacej pri Žiline, je zasadený aj príbeh novely „Z dôb utrpenia“. Dej sa točí okolo postavy čestného a pracovitého starca Martina Kozuba, ktorý vychováva svoju dvanásťročnú vnučku Betku. Po cholerovej epidémii v roku 1873 ostalo na slovenskom vidieku mnoho sirôt a polosirôt, ktoré maďarské úrady násilne odvážali na pomaďarčenie na Dolnú zem. Continue Reading Anton Bielek- Z dôb utrpenia…

Jozef Cíger Hronský – Svet na Trasovisku

2. augusta. 2013 o 12:57 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Jozef Cíger Hronský – Svet na Trasovisku

obr. Svet na TrasoviskuKoncom mesiaca august (konkrétne 29-teho) si Slovensko pripomína udalosť, ktorej je v tento deň venovaný aj štátny sviatok- výročie SNP. Táto dejinná udalosť bola hlavne v období komunizmu nekriticky heroizovaná, avšak história nie je iba čierna alebo biela, a preto mýtizovať toto obdobie by bola chyba. V knižných dielach z obdobia komunizmu, ktoré sa venovali SNP, poväčšine absentoval rovnovážny a reálnejší pohľad na tieto udalosti. Diela s povstaleckou tematikou, vytvorené v období komunizmu, boli bohužiaľ ideologicky značne poznačené, no ideologizácia dejín nikdy netrvá večne. V našej rubrike „Slovenská kniha na tento mesiac“ vám preto prinášame recenziu románu „Svet na Trasovisku“, ktorý podáva odlišný pohľad na obdobie Povstania z roku 1944.

Autorom románu Svet na Trasovisku je významný slovenský predstaviteľ Jozef Cíger Hronský.  Jeho priama skúsenosť s Povstaním začala keď ho ako predsedu Matice slovenskej,    povstalci v Martine na krátko uväznili. To ho prinútilo ukryť sa u sestry, ktorá žila na laze pri Krupine. Z prostredia krupinských lazov čerpal námety pre tento román, viaceré postavy boli inšpirované reálnymi ľuďmi a zobrazil aj skutočné udalosti, ktoré sa tu odohrali. Continue Reading Jozef Cíger Hronský – Svet na Trasovisku…

Jonáš Záborský- Dva dni v Chujave

7. júla. 2013 o 21:51 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Jonáš Záborský- Dva dni v Chujave

Dva dni v ChujaveDva dni v Chujave je známe dielo napísané Jonášom Záborským v roku 1873. Imaginárna dedina Chujava sú údajne Župčany na Šariši, kde Záborský pôsobil ako farár a odkiaľ aj čerpal námety na písanie. Charakteristickou črtou tejto novely, ktorú autor tituluje ako novovekú povesť je, že sa skladá z dvoch častí. Prvá časť je nazvaná „Deň škaredý“ a ako názov napovedá, tak celý dej sa odohráva v jediný deň. Záborský tu čitateľom predstavuje bezcieľnosť živoriaceho ľudu v zaostalej obci Chujava, ktorá je v materiálnom aj morálnom rozklade. Ľud zdiera nielen vrchnosť, ale aj tunajší krčmári a úžerníci. Kritiku alkoholizmu, ktorý sa šíri medzi zaostalým ľudom, vyjadruje autor už pri úvodnom opise miestneho opilca Lipnického, ktorého opisuje takto: „vysoký chudorľavý Lipnický je bosý a bez lajblíka. Hlava sa mu trasie, ako čoby vždy dačo schvaľoval alebo zapieral. Trasú sa mu i nohy i ruky, keď ich podvihne. Na príčine je planý krčmár, že mu dnes pálenku na úver nedal. Bo u Lipnického tremula len vtedy prestane, keď holbičku buchne do seba.“ Continue Reading Jonáš Záborský- Dva dni v Chujave…

Božena Slančíková Timrava – Všetko za národ

6. júna. 2013 o 11:16 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Božena Slančíková Timrava – Všetko za národ

VNovela Všetko za národ od Boženy Slančíkovej Timravy je veľmi príjemným čítaním, obzvlášť pre  dievčatá a ženy. Novela nesie autobiografické črty zo života Boženy Slančíkovej Timravy, väčšina udalostí z deja novely sa v Slančíkovskej rodine skutočne aj odohrala. Všetko za národ je síce Timravina najdlhšia novela, avšak jej štýl písania je hovorový a blízky bežnému človeku, preto sa jedná o príjemné, priam až oddychové čítanie.

Hlavnou postavou deja je Hana Čepinská, v ktorej autorka zobrazila slovenskú národovkyňu Emu Goldpegnerovú. Hana je skromná a vzdelaná staršia žena, obdivujúca slovenský ľud, avšak silno odsudzujúca pasívnych a odnárodnených Slovákov. Jej celoživotnou zásadou je „Všetko za národ“. V duchu tohto hesla sa nikdy nevydala, ale svoj život obetovala službe národu.  Continue Reading Božena Slančíková Timrava – Všetko za národ…

Pavol Jozef Šafárik- Slovanské starožitnosti

10. mája. 2013 o 20:15 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Pavol Jozef Šafárik- Slovanské starožitnosti

Slov.starožitnostiTento mesiac si predstavíme dielo, ktoré síce môžeme označiť ako ťažké čítanie pre náročného čitateľa, avšak kto si toto dielo prečíta, bude mať do konca života dostatok argumentov o starobylosti Slovanov. Jedná sa o dielo Slovanské starožitnosti, ktoré prináša pohľad do histórie Slovanov, opisujúc pôvod, sídla a dejinné udalosti Slovanov na základe veľkej zbierky historických prameňov.

Autorom tohto rozsiahleho diela je Pavol Jozef Šafárik, monumentálna osobnosť slovenských dejín. Práve Slovanské starožitnosti sú označované za jeho najdôležitejšie dielo, ktorým si získal povesť vynikajúceho slavistu a dobrého znalca slovanskej histórie. Šafárik na konečnej podobe Slovanských starožitností pracoval niekoľko rokov a svetlo sveta uzreli v roku 1837. Continue Reading Pavol Jozef Šafárik- Slovanské starožitnosti…

« Predošlá stranaĎalšia strana »


Entries a komentáre feeds.