Výzva ruských nacionalistov, smerovaná k európskym nacionalistickým (pravým) a konzervatívnym organizáciám

4. mája. 2015 o 7:35 | Kategória: Iné | Komentáre vypnuté na Výzva ruských nacionalistov, smerovaná k európskym nacionalistickým (pravým) a konzervatívnym organizáciám

Featured image

„Treba zabezpečiť celú ruskú mládež pred vírusom nacionalizmu.“

Vladimír Putin

Vážení spolubojovníci! Od nás spolu s vami závisí budúcnosť európskych národov a európskej civilizácie. Problémy na ktoré sme narazili sú podobné: Hordy migrantov z krajín tretieho sveta, vytláčanie pôvodného obyvateľstva, islamizácia, degradácia, ľavičiari udržujúci si moc (kultúrni marxisti, internacionalisti, neoboľševici a pod.), nedovoľujúc zdravým silám prijať adekvátne opatrenia pre riešenie týchto problémov. Propaganda nacionalizmu a rasovej identity bola skrz na skrz zakázaná vo väčšine európskych štátov.

Avšak každý európsky národ sa nachádza v unikátnej situácii, podmienenej rôznymi vnútroštátnymi faktormi. Niekedy je pri pohľade zo strany zložité vidieť reálny obraz toho čo sa odohráva v inej krajine.

Stalo sa nám známym, že sily, ktoré sú nepriateľské ruskému národu, vzhľadom na situáciu v Rusku, odvádzajú nemálo práce na dezinformáciu európskych nacionalistov, za účelom využiť vás vo svojej loby. Takáto situácia je neprípustná a dnes chceme oznámiť každému európskemu nacionalistovi: Putin a jeho vláda sú nepriateľmi ruského národa, okrádajúci a ničiaci Rusko, železnou rukou zavádzajúci militantný internacionalizmus a neoboľševizmus.

Pre začiatok chceme pripomenúť, že práve z iniciatívy Ruskej federácie v novembri 2014 výbor valného zhromaždenia OSN prijal rezolúciu, vyzývajúcu svetové krajiny prijať efektívnejšie opatrenia na boj s nacionalizmom a inými formami vyjadrenia národnej a rasovej identity bielych národov. Po tomto sa Putin javí ako iniciátor najbližšej vlny prenasledovania bielych nacionalistov po celom svete. Ruské ministerstvo zahraničia pravidelne zasiela protestnú nôtu rôznym európskym štátom v súvislosti s masovými akciami nacionalistov, fakticky požadujúc zavedenie diskriminácie na základe ideologického aspektu, a odňatie práva na slobodu zhromažďovania našich spolubojovníkov.

Režim Vladimíra Putina fyzicky ničí ruský národ. Ruská federácia počas rokov Putinovej vlády (posledných 15 rokov) získala bilióny dolárov v príjmoch zo zdrojov. Ceny surovín prelomili všetky historické rekordy. Krajina sa topila v peniazoch, no neodrazilo sa to na živote obyčajných Rusov. 90% z tých peňazí bolo fakticky rozkradnutých Putinovými priateľmi. Nespravilo sa nič pre zlepšenie, alebo aspoň udržanie kvality života obyvateľstva. Zatvárajú sa nemocnice, obmedzuje sa pohyb vlakov, inflácia, prakticky nekontrolovateľný príliv migrantov, etnokriminalita, etnické konflikty, chudoba (podľa najskromnejších odhadov je chudobných 16 miliónov obyvateľov), rozklad, hrozné podmienky pre malé a stredné podniky, príchod k úplnému úpadku infraštruktúry, priemyslu a poľnohospodárstva. Výsledkom je úmrtnosť ľudí v Ruskej federácii, ktorá vo svetovom merítku presahuje všetky primerané limity. Úroveň úmrtnosti ruských mužov v produktívnom veku 10 násobne prevyšuje analytické ukazovatele vyspelých krajín a 5 násobne ukazovatele rozvíjajúcich sa krajín. Približne 80% obyvateľov vidieka sa nedožíva dôchodkového veku. Príčin prečo tomu tak je, je mnoho, ale jedna z nich hovorí za všetko. Veď niekedy musia prekonať 50 až 100 km, aby sa dostali do najbližšej nemocnice.

Ak by za posledných 15 rokov ruský štát vyplnil aspoň niečo zo svojich záväzkov voči svojim občanom, úmrtnosť by sa mohla približovať k ukazovateľom Poľska a Estónska. V tomto prípade by podľa výpočtov expertov  bolo doposiaľ nažive najmenej 4 791 886 ľudí, ktorí umreli počas rokov Putinovej vlády. Veď dokonca aj v Hondurase zomiera 3 násobne menej ľudí ako v Ruskej federácii. Prirodzene, nízka pôrodnosť v sociálne nepriaznivých podmienkach nie je nijako schopná kompenzovať nadmernú úmrtnosť. Výsledkom je vymieranie Rusov.

Znižovanie úmrtnosti v krajine je náročnou prácou všetkých orgánov moci, no v Kremli sa tým nie sú ochotní zaoberať nakoľko bola prijatá takzvaná „Koncepcia náhradnej migrácie“, podľa ktorej majú byť vymierajúci Rusi nahradení predovšetkým Aziatmi a ľuďmi z Kaukazu.

V Rusku, podľa rôznych oficiálnych a pravdepodobne znížených odhadov, žije 13 až 17 miliónov migrantov. Väčšinu migrantov tvoria muži v reprodukčnom veku. Rusov je v Rusku 111 016 896. Pri odpočítaní dôchodcov, detí a invalidov, vyjde, že na 17 miliónov migrantov pripadá 56 miliónov Rusov, z ktorých približne 29 miliónov tvoria muži.

Vyzerá to tak, že počet migrantov, ktorého väčšinu tvoria zdraví dospelí muži, a počet mužov patriacich k domorodým národnostným menšinám (podľa hrubých odhadov okolo 6,5 milióna), sa už v najbližších rokoch bude rovnať počtu ruských mužov.

S novým zákonom o občianstve, ktorý prijala Putinova vláda, prakticky hociktorý ruskojazyčný (nie Rus, ale človek znalý ruský jazyk) migrant môže získať občianstvo Ruskej federácie v zjednodušenom poriadku. Ďalším zákonom, ktorý bol prijatý Putinovou vládou,  bol takzvaný o „TORách“ (oblastiach predbiehajúceho rozvoja), umožňujúci dovážať migrantov na územie ďalekého východu Ruskej federácie prakticky bez obmedzení.

A tak v priebehu jednej generácie, ak nebudú prijaté mimoriadne opatrenia, Rusko prestane byť ruskou zemou.

Skúšajú nás oklamať, hovoria, že vymieranie Rusov je niečo nezvratné, vyvolané kultúrnou degradáciou národa, ktorý sa stal naničhodným a teda musí byť nahradený inými národmi, ale tak to nie je.

Otázky demografie v Ruskej federácii ležia vo svojej celistvosti a plnosti v politickej, a nie v ideologickej či duchovno-mravnej oblasti. Primeraný program na zlepšenie pôrodnosti by mohol byť jednoduchý a zrozumiteľný: Lacnejšie bývanie + adekvátne platená práca + kvalitné zdravotníctvo + dostupné materské školy.

Tak, podľa prieskumov sociológov, 80% žien a 87% mužov by počalo dieťa (ak by ho ešte nemali, a ak už áno, tak ešte jedno), ak by mali peniaze na to, aby mu mohli poskytnúť všetko potrebné.

V skutočnosti sú Rusi v Rusku zbavení občianskych práv a slobôd. Nezávislé média sú takmer úplne zničené a internetových stránok, ktoré obsahujú vláde nevyhovujúce informácie, je blokovaných na tisíce. Represívne články umožňujú hodiť do väzenia ktoréhokoľvek občana, ktorý je odvážny kritizovať vládnuci režim. Časti bývalých odsúdených, z politických dôvodov, bol odňatý rad práv na celý život, ako napr.: Zákaz byť volený, zákaz zakladania politických organizácií, zákaz zamestnania v určitých profesiách. Ak bude takýto človek zaradený do zoznamu RosfinMonitoringu, tak si už nikdy v živote nebude môcť nájsť normálnu prácu, pričom mu budú blokované aj všetky jeho peňažné účty. Opozičné organizácie sú zakázané, slobodná registrácia strán nie je možná, voľby sa falšujú, miestne voľby sú čiastočne zrušené (v 66 regiónoch zrušené voľby primátorov, bez ohľadu na to, že proti tomu, podľa prieskumu sociológov z „Levada-Centr“, vystúpilo 77% občanov), opozícia, vrátane nacionalistov, je zbavená možnosti zúčastniť sa volieb.

Za nekoordinovanie protestnej akcie s úradmi hrozí trestná sadzba do výšky 10 rokov, pričom na úradom ohlásených akciách môže byť ktorýkoľvek účastník zadržaný a pokutovaný, alebo poslaný do väzby na niekoľko dní bez udania dôvodu (ako formálny dôvod sa udávajú falšované záznamy o chýbajúcich miestach správnych deliktov). Len za rok 2013 bolo v Ruskej federácii počas politických akcií uskutočnených 2532 administratívnych zadržaní účastníkov masových zhromaždení.

Putinov režim posiela do väzenia všetkých disidentov. Vyše 90% odsúdených, z politických dôvodov, tvoria nacionalisti. Za rok 2013 naši experti odhadujú, že počet nacionalistov, ktorí sa stretli s politickými perzekúciami vo forme trestných prípadov prekročilo číslo 2000 ľudí, medzi ktorými bol aj iniciátor kampane za odvolanie Putina, jeden z lídrov Zjednocujúcich sa Rusov, Alexandr Belov. Podľa oficiálnych štatistík za rok 2014, nazvime ho „protiextrémistickým“, bolo zahájených takmer 600 nových politických procesov. Každým rokom je situácia práv občanov, a to v prvom rade Rusov, horšia a horšia. Ruská federácia zaujala druhé miesto po Sýrii v počte utečencov hľadajúcich útočisko v rozvinutých krajinách, 34% občanov Ruskej federácie sa bojí prenasledovania za kritiku Putinovho režimu (údaje sociológov z „Levada Centr“).

Putin si je dobre vedomý toho, že nezákonne okradol milióny občanov Ruskej federácie, preto sa tak bojí opozície. Pokiaľ štruktúry potlačenia nespokojných (zvláštne služby, politická polícia) ešte pracujú, pokúša sa rozpredať to málo čo ešte zostalo. Veď výsledkom vlády Putinovho tímu je skutočnosť, že sa na pokraji bankrotu nachádza dokonca aj spoločnosť „Rosneft“. Jej dlhy sú prakticky rovné kapitalizácii, ale celkové záväzky ju omnoho prevyšujú. „Rosneft“ si vzala pôžičku z Číny vo výške 70 miliárd dolárov v á konte budúcich dodávok. Okrem toho, ako uviedol podpredseda vlády Dvorkovič, Ruská federácia je pripravená predať Číne vyše 50% podiel na ropných a plynových náleziskách. Veriť mýtu o tom, že pri Putinovi Rusko vstalo z kolien môžu veriť len ľudia, ktorí sa absolútne nezaujímajú o dianie v našej krajine.

Zvlášť by sme chceli rozptýliť lži o Ruskej federácii, ako o krajine víťazstva konzervatívnych hodnôt. Podľa údajov námestníka Ministra Vnútorných Záležitostí, Igorja Nikolajeviča Zubova, je v Ruskej federácii vyše 1 milión občanov, ktorí sú zapletení do prostitúcie, z nich minimálne 130 tisíc neplnoletých (2013). Každý rok v dôsledku alkoholizmu umiera na území Ruskej federácie 1,5 milióna ľudí (údaje Svetovej zdravotníckej organizácie). Denne je zistených 200 prípadov nákazy vírusom HIV, pričom do konca roku 2015 môže počet infikovaných dosiahnuť 1 milión ľudí. Drogy tu požíva 8 miliónov ľudí. Ruská federácia sa umiestnila  v rámci svetového rebríčka na prvom mieste v počte samovrážd neplnoletých, pričom tá je v Ruskej federácii trojnásobne vyššia než v európskych krajinách. Za rok 2014 bolo zavretých 185 vysokých škôl a filiálok. Prepustených bolo vyše 8 tisíc doktorov (pri skutočnosti, že podľa ministerstva zdravotníctva trpí 45% obyvateľstva chronickými ochoreniami). Výdavky na zdravotníctvo budú v roku 2015 znížené o 20% (údaje ministerstva financií).

Putinovskí propagandisti často používajú formulácie o tolerantnosti vo vzťahu k homosexuálom v rade európskych krajín ako demonštráciu „bezduchovnosti západného sveta“. Avšak tolerancia k homosexuálom v Rusku prevyšuje všetky medze zdravého rozumu. Homosexuálne znásilnenia sú široko rozšírené v armáde, vo väzení, v detských domovoch, v bežnom živote. Prípady kedy sú vinní braní na zodpovednosť sú zriedkavé, štatistika sa nevedie, nakoľko je to tabu. Ľudia, ktorých postihlo sexuálne násilie zo strany agresívnych homosexuálov, sa stávajú marginalizovanými na celý život, ak sa o tom vie. Ruský aktivista a nacionalista Maksim Marcinkevič sa zaoberal identifikáciou pedofilov medzi homosexuálmi a náhodou pritom odhalil aj niekoľko vysokopostavených činiteľov, následkom čoho bol odsúdený na 5 rokov, čomu ako formálny dôvod poslúžili referencie na populárne filmy, zverejnené na osobnej stránke Maksima, na sociálnej sieti, obsahujúc údajne nacionalistickú propagandu. Ním založené antipedofilné hnutie „Okkupaj-pedofiljaj“ bolo úplne zničené orgánmi politického pátrania.

Vojna proti ruskému národu na východe Ukrajiny. Vojna s Ukrajinou je prezentovaná ako akt vlastenectva, zameraná na zjednotenie ruského národa. V skutočnosti je však všetko naopak. Putinove kroky na Ukrajine vedú k zničeniu ruských enkláv a prudkej ukrajinizácií Rusov, žijúcich v hlavnej časti Ukrajiny (Rusom, ktorým sa príliš ťažilo žiť so značkou „stúpenca separatistov, teroristov a okupantov“, veď práve tak sa teraz mnohí pozerajú na zástupcov nášho národa, žijúcich na Ukrajine.

Krym, dotačný región žijúci z turizmu. Po anexii možno dať cestovnému ruchu krížik (len v tomto roku Krym stratil 80 miliárd rubľov, čo je viac ako polovica jeho výnosov z cestovného ruchu). Krym je izolovaný od okolitého sveta, pre samotných Rusov je cestovanie na Krym dlhé (treba stáť dlhé hodiny v zástupoch áut, čakajúc na trajekt) a drahé, pričom je lacnejšie odpočinúť si v Egypte alebo Turecku, alebo v Soči (pre vlastencov). V Ruskej federácii niet finančných prostriedkov na investovanie do vytvorenia nových pracovných miest na Kryme, nakoľko ruská mládež bude pri hľadaní práce postupne emigrovať z polostrova. Pritom nájsť prácu v Ruskej federácii po masových prepúšťaniach, spôsobených znížením ceny ropy a následkom sankcií, bude nemožné. Vďaka Putinovi sa Krym stane vymierajúcou zónou jednosmernej pohromy, nehovoriac už o tom, že s ruskou anexiou Krymu boli jeho obyvatelia fakticky zbavení svojich občianskych a politických práv tak, ako je ich zbavená väčšina obyvateľstva Ruskej Federácie.

Vyše 1,5 milióna Rusov a Ukrajincov bolo nútených opustiť územie Donbasu kvôli vojenským manévrom, inšpirovaných Ruskou federáciou. Utrpelo vyše 2 miliónov bielych detí (údaje UNICEF), 65 detí zomrelo, 127 bolo zranených (údaje Ukrajiny). Región sa nachádza na hrane humanitárnej katastrofy. Samozvané republiky JNR a DNR sú kriminálne a teroristické enklávy, ktoré existujú na úkor ruských daňových poplatníkov, zdieľajúce ideológiu neoboľševizmu a internacionalizmu, snívajúc o rekonštrukcii sovietskeho zväzu.

Ešte raz žiadame všetkých, ktorí čítajú túto výzvu, nepodporujte protiruský režim Vladimíra Putina, čo najviac sa dištancujte od všetkých proputinovských štruktúr, pokúšajúcich sa použiť vás vo svojich záujmoch. Vyzývame vás prejaviť rasovú solidaritu a úctu národnooslobodzovacieho boja nášho národa.

Nech žije nastávajúce oslobodenie bielej Európy!

Politická Rada Etnopolitického Zjednotenia Rusov

Daná výzva bola preložená do angličtiny a zaslaná 129 organizáciám z rôznych krajín sveta.

Preložené z:

http://rusnat.com/2015/03/11929/

Preložil Jorgen


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: