Demonštrácia za srbské Kosovo v Ostrave

22. február. 2015 o 9:22 | Kategória: Akcie, Zahraničné udalosti | Komentáre vypnuté na Demonštrácia za srbské Kosovo v Ostrave

ostDňa  14. 2. 2015  podporila  delegácia slovenskej pospolitosti svojou účasťou medzinárodnú demonštráciu za srbské Kosovo,  ktorá sa konala v  Ostrave  za účasti českých, slovenských a poľských nacionalistov. Na úvod akcie prebehli štyri príhovory. Ako prvý sa ujal slova nezávislý  aktivista skupiny  Autonom, Dominik Březný, ktorý vystavil českých politikov  kritike  za  ich  kvitovanie bombardovania Srbska v roku 1999, ako aj za ich uznanie nezávislosti Kosova z roku 2008. Druhý  v  poradí  s  príhovorom vystúpil zástupca poľských nacionalistov, ktorý apeloval na slovanskú vzájomnosť. V poradí tretí vystúpil zástupca našej organizácie, ktorý informoval o pripojení sa slovenských nacionalistov k medzinárodnému projektu Európsky front solidarity pre Kosovo, ktorý sa venuje humanitárnej pomoci kosovským Srbom. Ako posledný z rečníkov vystúpil predseda Dělnické mládeže, Erik Lamprecht, odovzdajúci pozdravy od predsedu a zakladateľa Srbskej radikálnej strany, Vojislava Šešelja, českým nacionalistom, ďakujúc im za ich podporu v otázke Kosova. Následne prebehol pochod mestom za zvuku skandovania prosrbských hesiel, ktorý  bol zavŕšený pred novou radnicou, kde bola po spoločnom fotení demonštrácia oficiálne ukončená.

Pochvala patrí Dělnické mládeži; ako aj každému mimo nej, kto sa na príprave tejto demonštrácie nejakým spôsobom podieľal, za dobre zorganizovanú a zvládnutú akciu, ako aj za priestor, ktorý nám bol poskytnutý na vyjadrenie priazne a podpory srbskému národu.  Ďakujeme.

fotky: TU a TU

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: