Martin Medňanský – Reštavrácia (voľby) na dedine

14. august. 2014 o 10:20 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Martin Medňanský – Reštavrácia (voľby) na dedine

jew12Slovenský vlastenec Martin Medňanský v prozaickom diele verne zobrazil priebeh obecných volieb, ktoré sa v tej dobe nazývali reštavrácia. V dedinke Žabínec, ktorá leží v Trenčianskej stolici, čiže v čisto slovenskej oblasti, sa majú konať obecné voľby. Prirodzenou autoritou dediny je oddaný Slovák, dlhoročný farár Holúbok. Proti nemu stoja pomaďarčení kaplán Spácay a notár Kákay. Títo dvaja maďaróni sa dohodnú, že pri najbližšej obecnej voľbe musia odstrániť slovenského richtára Žucha a na jeho miesto sa budú snažiť dosadiť žida Raubvogela, ktorý podporuje ich maďarizačnú snahu. Raubvogel má v dedine krčmu a tým pádom aj veľký vplyv, čo je v diele opísané takto: „S krčmou spojená je pálenica, v ktorej prenajímateľ krčmy a regálu je žid Raubvogel, ináč v Žabínci len pod menom Ploštica známy. […] Raubvogel čo do významu svojho mena bol pravý dravec, sup, ktorý koristil z každej nadhodilej príležitosti a každý článok vedel obchodne v svoj prospech využiť. Ale (meno) Ploštica dostalo sa mu primeranou zásluhou, lebo ako táto i on cical krv z mozoľov svojich spoluobčanov…“ (Medňanský, 1895).

Raubvogel mal zabezpečené voličské hlasy tých dedinčanov, ktorí boli u neho zadlžení, iných zase zlákal bezplatným nalievaním pijatiky. Terajší richtár Žucha sa vo volebnom boji proti židovi mohol spoliehať najmä na hlasy miestnych sklenárov, ktorí však chodievali za prácou do sveta. Autor o tom ústami farára Holúbka hovorí toto: „Reštavrácia (voľba) v našej obci ustanovená je na 20. decembra. Obávam sa, že Raubvogel zvíťazí, lebo napája a demoralizuje… Pokiaľ po svete rozídení sklenári nedôjdu domov pred voľbou, tak my sme v menšine a richtárom bude žid“ (Medňánsky, 1895). Avšak sklenári sa dozvedeli, že novým richtárom chce byť žid, a tak sa na voľby všetci dostavili domov a za richtára zvolili Slováka Žuchu, čím maďarónom a židovi Raubvogelovi prekazili ich plány na ovládnutie dediny. Žid Raubvogel sa nestal richtárom a ešte prišiel aj o úžernícky zárobok, nakoľko dielo končí dôvetkom, že takmer celá dedina vstúpila do Spolku svätého Ruženca, ktorý združoval ľudí vyhýbajúcich sa alkoholu.

 

Miloslav Štítovský

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: