Veľká noc

23. apríl. 2014 o 11:40 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Veľká noc

12750-0-velkonocny-pondelok (1)Slováci majú za sebou najväčšie kresťanské sviatky v roku. Sviatky smútku aj radosti. Všetci sa počas Veľkej noci tešia z dní voľna, no ovládame naozaj aj podstatu týchto Veľkonočných sviatkov?

Prípravy na Veľkú noc začínajú už Popolcovou stredou, ktorá začína pôstne obdobie pred sviatkami. Pre Kresťanov to má význam pokánia a vnútorného očisťovania, ale aj význam prípravy a očakávania.Veľkonočné oslavy sa však podľa regiónov líšia. Pretože sa časovo zhruba prekrývajú s pohanskými oslavami príchodu  jari,  ľudové  tradície  prevzali z predkresťanských  dôb mnoho zvykov a obyčajov.

Zelený štvrtok. Deň, kedy si pripomíname poslednú večeru s apoštolmi, modlenie v Getsemanskej záhrade, Judášovu zrada (apoštol, ktorý udal Ježiša) a zajatie Ježiša.

Veľký piatok. Je to deň, kedy Pána Ježiša Židia vydávajú Pilátovi, aby ho ukrižoval. Obviňujú ho, že sa vydáva za „Židovského kráľa“ a žiadajú trest. Nakoniec Pilát na tlak Židov ustupuje a Ježiša dáva ukrižovať. Je to najväčší akt, ktorým zmýva hriechy ľudí. Obetuje sa za nás všetkých. Pán Ježiš na kríži umiera, snímajú ho a ukladajú do hrobky.

Málo kto však vie, že ukrižovanie Ježiša prebiehalo v deň pred „židovskou“ Veľkou nocou. Čo to vlastne je? Je to tzv. Pesach (Pascha) „Sviatok nekvasených chlebov . Židovský pútnický sviatok slávený na jar. Pripomienka exodu Židov z egyptského otroctva pod vedením Mojžiša. Keď faraón ani po deviatich ranách nechcel Židov prepustiť, pobil Hospodinov anjel všetkých egyptských prvorodených (ľudí aj zvieratá). Židia si však na Boží rozkaz natreli veraje svojich dverí krvou obetovaného baránka a tak ostali ušetrení.

Biela sobota. Pán Ježiš predpovedal, že na tretí deň vstane z mŕtvych. Pán Ježiš vstal z mŕtvych v nedeľu (3. Deň od ukrižovania) ráno. Kresťania po celom svete čakajú v sobotu na západ slnka aby mohli započať obrady vzkriesenia Pána. Tí, ktorí ste tieto obrady nikdy nezažili, sú to krásne obrady plné vďaky, pokory, radosti.

Veľkonočná nedeľa. Najväčší kresťanský sviatok v roku. Deň, kedy Pán Ježiš vstal z mŕtvych.

Veľkonočný pondelok. Deň Po Veľkonočnej nedeli, druhý deň Veľkonočnej oktávy (prvý týždeň Veľkej noci). V ľudovej sfére je spojený s rôznymi tradíciami a zvykmi (polievanie, šibanie, výroba kraslíc a i.), ktoré sa zaraďujú medzi prechodové rituály končiacej sa zimy a nastávajúcej jari.

Sú to sviatky, ktoré vďaka kresťanskej histórii Slovenska prežívali naši rodičia, starí rodičia a ostatní dávni predkovia. Sú späté s naším národom tak ako Kresťanské náboženstvo samo. Preto, nech veríme v čokoľvek. Ctime si tieto dni, nie ako dni voľna, ale ako dni pokory, vďaky a radosti.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: