Ambro Pietor – „Nápor – odpor“

17. marca. 2014 o 20:29 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Ambro Pietor – „Nápor – odpor“

14Ambro Pietor je slovenský národovec, ktorého mám obzvlášť v úcte, nakoľko v rokoch  najtvrdšej maďarizácie veľmi rázne vystupoval proti zvrhlému maďarskému šovinizmu, za čo bol sústavne prenasledovaný a väznený. Ambro Pietor ako významný redaktor a publicista zbieral dokumenty o agresívnej maďarizácii, ktoré súhrnne uverejnil v knihe „Nápor – odpor“ s podnázvom „Ako postupovala maďarizácia v Uhorsku a čo s tým súvisí“. Táto kniha sa stala ťažiskovou publikáciou o bezohľadnej maďarizácii šíriacej sa v Uhorsku už od 18. storočia. Odtiaľ pramení aj názov knihy „Nápor – odpor“, keďže kniha pojednáva o maďarizačnom tlaku na slovenský národ („nápor“ na slovenský národ), ale aj o obranných snahách Slovákov („odpor“ slovenského národa voči maďarizácii). Maďarizátori urputne útočili napríklad proti slovenským spolkom, čo je v diele opísané takto: „V tom samom roku založili M. M. Hodža, L. Štúr, K. Fejérpataky, M. J. Hurban v Liptovskom Sv. Mikuláši slovenský literárny spolok „Tatrín“, ale vláda ho nepovolila pre „panslavistické tendencie“, kdežto vtedy ešte len trpeným Židom povolila spolok za spolkom, lebo tie mali tendenciu maďarizačnú“ (Pietor, A, 1905). Ani slovenskými národovcami zakladané protialkoholické spolky miernosti neostali ušetrené perzekúcii uhorskej vlády: „Dňa 12. novembra zakázal minister Koloman Tisza v Trenčianskej stolici blahodarne účinkujúci spolok miernosti Svätého Ruženca, tiež zo „štátnych záujmov“. Židovskí krčmári ponosovali sa, že oni nemôžu daň platiť, lebo že sú krčmy prázdne, spolok mal totižto vyše 40.000 členov“ (Pietor, A, 1905). Pri obranných krokoch slovenských dejateľov voči maďarizačným snahám Pietor spomína účinkovanie generácie štúrovcov i vystúpenie samotného Ľ. Štúra na sneme, kde sa Štúr mimo iného vyslovil proti vysokému prisťahovalectvu židov do Uhorska, čo A.Pietor opísal nasledovne: „Ľ. Štúr vyslovil sa za to, aby Židia ani na ďalej v banských mestách bývať nemohli“ (Pietor, A, 1905). A ďalej cituje Štúrove slová: „Ako pôsobia Židia na náš biedny ľud, je známo : vyciciavajú jeho krv, ako pijavice.“ Uhorsko ako žalár národov bolo povestné prenasledovaním nemaďarských predstaviteľov. Ambro Pietor v knihe píše aj o svojom uväznení za údajné štvanie proti židom a maďarskej národnosti: „Porota vyslovila, že v inkriminovaných článkoch obsažené je búrenie proti triede (proti židom) a proti maďarskej národnosti a redaktor Ambro Pietor odsúdený bol na 8 mesiacov štátneho väzenia, 600 zlatých peňažnej pokuty a na náhradu pravotných trov“ (Pietor, A, 1905). Agresívna maďarizácia siahala až na dno svojej hlúposti a absurdnosti o čom svedčí napríklad toto nariadenie: „V júni 1902 vydal minister Vlassits nariadenie pre škôldozorcov, v ktorom prikazuje, aby v elementárnych školách bez rozdielu venovalo sa 9 hodín týždenne na maďarskú konverzáciu a 8 hodín na maďarské písanie a čítanie, čo je spolu 17 hodín, ktoré že podľa možnosti treba rozšíriť na 24 hodín týždenne. A všetkých hodín v elementárnych školách je 26 do týždňa!“ (Pietor, A, 1905). Po prečítaní tejto knihy si každý určite uvedomí, že boj s maďarizačnou mašinériou bol zápasom o holé prežitie národa slovenského. Na samom konci knihy vysloví Ambro Pietro proroctvo, ktoré sa vďaka Bohu naplnilo: „Nápor je silný, no niet obavy: čo je hnilé, odpadne, ale ľud náš, táto pevná hradba národa nášho, ten zostane nenarušený, žiaľ, že vo všeobecnom pokroku na istý čas zaostane. Ako utvoria sa veci ďalej, to je záhadou budúcnosti, ale že nemaďarské národy so svojimi právami a snahami prídu k platnosti, za to ručí nám ich mravná húževnatosť, ručí nám božská spravodlivosť a logika svetových dejín. Hore srdcia, Slováci! (Pietor, A, 1905).

Miloslav Štítovský


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: