Rozhovor s vodcom SP Jakubom Škrabákom pre poľský portál konserwatyzm.pl

17. januára. 2014 o 13:25 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Rozhovor s vodcom SP Jakubom Škrabákom pre poľský portál konserwatyzm.pl

imagesRozhovor Vodcu Slovenskej pospolitosti Jakuba Hromoslava Škrabáka pre poľských nacionalistov urobil: Tomasz Kosiński pre internetovú stránku  www.konserwatyzm.pl.

-Sme veľmi radi, že ste sa rozhodli urobiť rozhovor pre našu internetovú stránku. Ste Vodca Slovenskej pospolitosti. Mohli by ste povedať našim čitateľom, prečo ste si vybrali túto organizáciu? Kedy ste začali svoje politické aktivity?

 Ja veľmi pekne ďakujem za možnosť predstaviť našu organizáciu na vašej internetovej stránke. V národnom hnutí som aktívny približne pätnásť rokov, no prvých päť rokov sa nedá považovať za aktivitu, nakoľko moje názory a pohľad na svet ešte len dozrievali. Videl som, že jediná možnosť, ako sa stať plnohodnotným aktivistom je pridať sa k nejakej skupine, ktorá svoju činnosť vykonáva premyslene, má určité ciele, ideály a myšlienku. Preto som si začal zhromažďovať informácie o jednotlivých národných organizáciách. Slovenská pospolitosť sa mi pozdávala najviac, pretože v dobe, kedy som sa o ňu začal zaujímať, bola revolučnou organizáciou na Slovensku. Páčil sa mi jej program, ktorý je postavený na telesnom a  duševnom rozvoji jej členov, páčil sa mi systém organizácie, ktorý funguje na princípoch občinového systému, páčilo sa mi to, že Slovenská pospolitosť si ctila a ctí slovenské osobnosti a nemá cudzie vzory. Do SP som vstúpil v roku 2004. Musím sa priznať, že mi bol sympatický aj radikalizmus obsiahnutý v jej činnosti a hlavne to, že SP problémy nazývala pravými menami, bola politicky nekorektná a nekonformná. Preto som si vybral SP a nikdy som neľutoval, pretože som získal veľa dobrých priateľov, druhú rodinu. 

  Mohli by ste povedať našim čitateľom o hlavných bodov vášho programu? Aké sú vnútorné a vonkajšie problémy, na ktoré sa sústreďuje Slovenská pospolitosť? Na aký problém sa zameriavate najviac?

 Naša činnosť stojí na štyroch pilieroch. Tými piliermi sú kultúra, šport, solidarita a aktivizmus. Naše kultúrne aktivity sú charakteristické podporou umelcov, hudobníkov, či hudobných kapiel, ich propagáciou, či organizovanie kultúrnych podujatí ako sú spomienkové slávnosti, alebo organizovanie súťaží v tvorivosti, kde sa zúčastňujú začínajúci spisovatelia, básnici, maliari, či hudobníci. Podieľame sa aj na organizácii koncertov. Ďalším našim oporným bodom je šport, to znamená, že organizujeme športové podujatia a podporujeme športovcov. Organizujeme futbalový turnaj s názvom SlavCup, či súťaže v silových športoch, ako je armwrestling (pretláčanie rukou), MMA a pod. pod názvom Bohatierska pasovačka. Čo sa týka podpory športu, sponzorovali sme motokrosovú súťaž v Sasinkove, alebo sme podporili zápasníkov na amatérskom turnaji v MMA s názvom Fight explosion, ktorí bojovali za naše farby. Tak isto sa venujeme vo veľkej miere aj turistike, pre tieto aktivity sme založili aj turistický klub s názvom Plesnivec.

 Veľmi dôležitým pilierom je solidarita, ktorá je v súčasnej dobe asi najdôležitejším prvkom, ktorý by sme mali v spoločnosti rozšíriť. Podporujeme sa navzájom najmä v našej organizácii. Mladým rodinám poskytujeme materiálne, či finančné prostriedky, aby sme im uľahčili existenčný boj, nakoľko sa rozhodli vychovávať deti, budúcu generáciu. Každoročne organizujeme mikulášsku nádielku pre deti našich aktivistov, či sympatizantov. Poskytujeme i právne rady obvineným aktivistom, ktorí sú obvinení neprávom, pretože bojujú so systémom. Tak isto sa snažíme pomáhať našim súkmeňovcom, ktorí sú sužovaní cigánskym terorom. Poskytujeme im rady, ako postupovať, či priamo organizujeme hliadky, ktoré dohliadajú na bezpečnosť obyvateľov, najmä v okolí Košíc, či v Maduniciach. Pomáhali sme i pri záplavách. Ďalšiu veľkú časť našich aktivít tvorí náš aktivizmus. Spočíva najmä v osvete, snažíme sa šíriť národnú myšlienku všade, kde sa to dá. Poukazujeme na aktuálne problémy, ktoré trápia súčasnú spoločnosť a snažíme sa hlavne nachádzať a poskytovať riešenia týchto problémov. Na tieto problémy upozorňujeme prostredníctvom internetu na sociálnych sieťach, na našich internetových stránkach, či formou pouličnej osvety šírením letákov, plagátov, či nálepiek. Vydávame dva občasníky – časopisy. Jedným z nich sú internetový časopis Prúty, ktorý sa venuje najmä kultúre, filozofii, politike. Ďalším časopisom je Budíček!, ktorý má za úlohu efektívnym spôsobom informovať verejnosť o aktuálnych problémoch. Má za úlohu ľuďom otvoriť oči, zobudiť ich, preto Budíček!. Problémom sa však treba postaviť i fyzicky čelom, preto organizujeme rôzne protesty, či už proti skorumpovaným politikom, či proti cigánskemu teroru. Veľkú časť nášho aktivizmu tvoria i ekologické aktivity. Šírime ekologickú osvetu, či sa priamo fyzicky podieľame na čistení prírody, či miest. Už tradičnou ekoakciou sa stalo čistenie Oravskej priehrady spolu s našimi kamarátmi z Oravskej stráže.

 Na Slovensku existuje vážny problém s cigánskou menšinou. V Poľsku veľa ľudí počulo o Luníku IX v Košiciach. Ako by ste riešili tento problém? Myslíte si, že Slováci a Cigáni môžu žiť spoločne bez konfliktu, alebo je to nemožné?

 Áno, cigánsky problém na Slovensku je veľmi výrazný. Luník IX je tým najviditeľnejším problémom, ktorý je známy aj v zahraničí. Ale s týmto problémom sa stretáva celé Slovensko, najmä východná časť. Drvivá väčšina cigánskeho etnika parazituje na našom sociálnom systéme, zákony pre nich neplatia, ale nemôže sa o tom hovoriť verejne. Najmä našou zásluhou o probléme diskutuje aj verejnosť, no v médiách o ňom zatiaľ počuť len veľmi málo. Slováci sú prepádaní na uliciach, okrádaní, znásilňovaní, vraždení. Celá koncepcia riešenia cigánskeho problému musí obsahovať viacero riešení. Najmä však to, aby zákony platili aj pre nich. Pretože rovnako, ako majú práva, majú aj povinnosti. Ľudskoprávni aktivisti tvrdia, že najlepším riešením je ich začlenenie do spoločnosti, čo je však nemožné. Žijú tu už niekoľko storočí a nijakým spôsobom sa civilizačne nepriblížili nám. Ich začlenenie do spoločnosti je nemožné, my si naopak myslíme, že by mali byť ešte viac od spoločnosti oddelení, aby jej nemohli škodiť. Tu ale narážame na problém, ktorý predstavuje Európska komisia, ktorá nám prikazuje veci, ktoré sú v rozpore so zdravým rozumom. Najväčším problémom je ich populačná explózia, ktorá predstavuje nebezpečenstvo, pretože drvivá väčšina cigánskych detí sa rodí retardovaných a tak nie je možnosť, aby z nich vyrástla generácia, ktorá by niečo spoločnosti dala. Najlepšími riešeniami sú segregácia, tvrdé tresty za zločiny, ktoré páchajú, znižovanie ich pôrodnosti správnou a humánnou legislatívou a vytváranie programov, ktoré budú tvorené vzhľadom na ich mentalitu. Možno sa to niekomu môže zdať ako zasahovanie do ľudských práv, no ak niekto chce tieto práva využívať, mal by sa správať ako človek. Myslím, že Slováci a cigáni nikdy nebudú žiť v mieri, pokiaľ sa cigáni nescivilizujú. Takýto istý problém s cigánskym etnikom majú vo všetkých štátoch, ktoré cigáni obývajú.   

 Vaša organizácia bola zakázaná v roku 2006 aj v roku 2008. Aké boli dôvody zákazu? Má to niečo spoločné s politickou korektnosťou?

 Nie je to celkom, že by naša organizácia bola zrušená. Za tento zmätok môžu najmä médiá na Slovensku, pretože stále prezentujú, že naša organizácia bola zrušená. Slovenská pospolitosť exituje nepretržite už od roku 1995, kedy bola založená ako občianske združenie. V roku 2005 založili členovia SP politickú stranu s názvom Slovenská pospolitosť – národná strana (SP-NS), ktorá mala slúžiť ako prostriedok, či politický nástroj na presadenie členov SP na politickom poli. SP a SP-NS boli dva samostatné subjekty, občianske združenie a politická strana. SP-NS bola rozpustená najvyšším súdom v roku 2006 tesne pred parlamentnými voľbami, v ktorých sme chceli kandidovať.

Strana bola rozpustená preto, lebo sa vládna moc bála našich cieľov, pretože strana presadzovala navrátenie nakradnutého majetku naspäť do rúk slovenského národa, chceli sme potrestať zločincov z vysokej politiky, ktorí pomocou privatizácií a iný podvodných praktík rozpredali štátny majetok finančným skupinám. Strana tak isto presadzovala zmenu politického systému na Slovenku na stavovskú demokraciu, ako jediná z politických strán na Slovensku chcela presadiť prvky priamej demokracie do politiky. Tak isto sme presadzovali vystúpenie z NATO a EÚ. Vládnuca moc si neželala veci, ktoré sme presadzovali, preto tesne pred voľbami bola strana rozpustená, aby nám tak znemožnili účasť vo voľbách. Médiá donekonečna omieľali, že naša rétorika bola rasistická, fašistická, či antisemitská, mnoho ľudí si teraz myslí, že strana bola rozpustená práve pre tieto skutočnosti, no nie je to pravda. Najvyšší súd stranu rozpustil preto, pretože údajne strana svojim programom obmedzovala ústavné práva a to konkrétne právo voliť, nakoľko sme presadzovali, aby právo voliť mali iba ľudia zaregistrovaní v stave. No členstvo v stave nebolo ničím obmedzené. Ale bola to iba chabá zámienka, pretože súčasné vlády mnohokrát prijímajú protiústavné zákony a nik ich strany nerozpustí. Jednoducho sme boli nepohodlní. V roku 2008 sa pokúsili rozpustiť aj SP ako občianske združenie, čo sa im nepodarilo. V roku 2008 sa náš premiér Róbert Fico intenzívne stretával s maďarským premiérom a dohodli sa na spoločnom boji proti “extrémistom”. V Maďarsku bola rozpustená Maďarská garda a preto náš premiér nemohol ostať pozadu, preto narýchlo rozpustil aj naše občianske združenie. Súd rozhodol o tom, že občianske združenie je rozpustené a táto správa sa rozšírila aj v médiách. No súd rozhodol v rozpore so zákonom, odvolali sme sa a súd sme vyhrali, de facto naše občianske združenie rozpustené nebolo. No premiér svoju úlohu naoko splnil, pretože všetci verili tomu, že SP je rozpustená, pretože táto informácia sa masovo rozšírila v médiách a dodnes sa ešte stále rozširuje. Súd tak rozhodol na základe toho, že údajne porušujeme slovenské zákony, no nedefinoval ako. Bol to iba mediálny ťah.     

 -Je katolícke náboženstvo dôležité pre vašu organizáciu?

 Pre našich členov, ktorí sú katolíci určite áno. Naša organizácia ale nefunguje na náboženskom základe. V našej organizácii sú katolíci, evanjelici, pravoslávni i rodnoverci. Napriek tomu, že sme v otázkach viery rozdielni, nerozdeľuje nás to, ani nás to nikdy nerozdeľovalo. V našej organizácii je dôležité kamarátstvo, naša spoločná krv, konfesia nehrá rolu.

 Ako by ste ohodnotili posledných 20 rokov po páde komunizmu na Slovensku a vo východnej Európe?

 Mnoho ľudí je presvedčených o tom, že pádom komunistov sme získali slobodu, no veľmi sa pletú. Jedna diktatúra nahradila druhú. Dnešná diktatúra však nie je tak viditeľná, ako tá komunistická. Stali sme sa otrokmi medzinárodného finančného kapitálu, už neslúžime Sovietskemu zväzu, dnes slúžime Európskej únii. Uplynulých dvadsať rokov sa nesie v znamení postupného úpadku morálky, šírením liberalizmu zo Západu, čo považujem asi za najhoršie javy, ktoré nás po páde komunizmu postihli. Osobne nepovažujem Slovensko za súčasť strednej Európy, či dokonca západnej, my sa cítime byť skôr súčasťou východu. Preto ak hovorím o situácii na Slovensku, popisujem i situáciu vo východnej Európe. Situáciu považujem za oveľa horšiu, aká bola za čias vlády komunistov.

 -Aký je váš názor na Andreja Hlinku a Dr. Jozefa Tisa?

 Andreja Hlinku aj Jozefa Tisa považujeme za jedny z najvýznamnejších osobností slovenskej histórie a z ich myšlienok čerpáme dodnes. Dá sa povedať, že naša ideológia vychádza z dvoch tradícií nacionalistického hnutia a to z hlinkovskej a štúrovskej. Našim hlavným ideovým učiteľom je Ľudovít Velislav Štúr, slovenský buditeľ a revolucionár. Štúrovci tak ako hlinkovci bojovali za slobodu slovenského národa a za náš samostatný štát. Celá história slovenského národa je totiž popretkávaná bojmi o náš samostatný štát. Preto sú myšlienky Štúra, Hlinku a Tisa našim dedičstvom a považujeme sa za dedičov a pokračovateľov ich učenia.

 -Čo pre vašu organizáciu znamená Európa? Myslíte si, že je možná spolupráca medzi európskymi nacionalistami bez šovinizmu?

 Európu považujem za spoločnú vlasť európskych národov. Je to naša spoločná matka a preto by sme sa všetci spoločne mali snažiť o to, aby ostala slobodná. Veríme, že spolupráca medzi európskymi národmi je možná, myslím, že priamo nutná. Všetky európske národy zotročuje to isté, medzinárodný finančný kapitál a jeho hlavná zbraň – Európska únia. Spolupráca je nutná, pretože všetci sme súčasťou žalára národov (EÚ) a iba spoločnými silami dokážeme naše národy oslobodiť. Preto sa snažíme získavať si priateľov aj za hranicami Slovenska, aby sme tak budovali zahraničnú spoluprácu.

 Čo si Slovenská pospolitosť myslí o Poľsku? Máte kontakty s poľskými organizáciami? Chystajú sa vaši členovia 11. novembra na pochod nezávislosti?

 Na Poliakoch obdivujem ich túžbu po slobode, ich národnú hrdosť, zmysel pre česť a hlavne ich bojovnosť. Napriek všetkým príkoriam, ktoré si Poliaci vytrpeli, napriek tomu prežili a udržali si svoju identitu. Prežili hitlerovskú okupáciu, potom sovietsku okupáciu. Cením si aj to, že poľský národ vždy bojoval za svoju slobodu. Keď som tento rok navštívil Varšavu pri príležitosti poľského dňa nezávislosti a videl som, ako si poľský ľud ctí svoju štátnosť, svoju vlajku, odvtedy obdivujem poľskú náturu. Myslím, že ekonomická situácia obyčajných ľudí v Poľsku a na Slovensku je v mnohom veľmi podobná. Životná úroveň je porovnateľná, ľudia pracujú pre medzinárodné korporácie, alebo odchádzajú pracovať do zahraničia. Behom posledných dvoch rokov sme získali veľa kontaktov v Poľsku a vzájomne sa s poľskými organizáciami podporujeme. Minulý a aj tento rok sme sa zúčastnili Pochodu nezávislosti vo Varšave. Tak isto sme sa zúčastnili i medzinárodnej konferencie, ktorá sa konala deň pred týmto podujatím. Naši kamaráti z Poľska sa tak isto zúčastňujú na našich akciách. Viacero poľských skupín sa zúčastnilo na našej akcii s názvom Pochod za samostatné Slovensko. Spolupracujeme s Ruchom narodowym, ONR a s autonómnymi nacionalistami. Pochodu nezávislosti sme sa zúčastnili už dva krát a určite sa zúčastníme aj na budúci rok.

 Posledné slovo záleží na Vás, čo by ste chceli odkázať našim čitateľom? Ďakujeme za rozhovor.

 Ešte raz by som sa chcel poďakovať za možnosť prezentovať našu organizáciu. Myslím, že tento rozhovor so mnou budú čítať prevažne Poliaci. Preto by som im chcel odkázať, aby so všetkých síl bojovali o svoju identitu, aby odložili šovinizmus, aby sme si mohli vybojovať slobodné a nezávislé národné štáty. Aby sme sa nepozerali do minulosti, ale do budúcnosti, aby sme napravili chyby našich dedov a vzájomne spolupracovali a bojovali za budúcnosť našich národov a Európy. 

Rozhovor bol uverejnený na internetovej stránke:  http://www.konserwatyzm.pl/artykul/11492/wywiad-z-liderem-slovenskiej-pospolitosti-jakubem-hromoslave


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: