Dnešná veda

27. december. 2013 o 20:23 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Dnešná veda

co_je_vedaNaše poznatky  o dnešnom svete o jeho tajných zákutiach a nevysvetliteľných princípoch, na základe ktorých  funguje príroda, alebo doposiaľ nepochopiteľný vesmír (dnešná spoločnosť sa stále snaží ovládnuť prírodu a nevie sa vyrovnať s totalitou vesmíru) – to všetko spoznávame vďaka našim gnozeologickým schopnostiam, ktoré často vychádzajú z nášho empirického či senzuálneho  pohľadu – tj., že mnohé veci si vysvetľujeme na základe našich vlastných skúseností a pocitov z daného objavu alebo pochopenia subjektu ako predmet poznávania. Treba však povedať kde je naša poznávacia hranica, či je obmedzená dobrovoľne, to znamená, že náš mozog určité veci nedokáže pochopiť, alebo je obmedzená násilne. Chcem teda načrtnúť problém dnešnej vedy, pretože čoraz viac začínam pochybovať o tom, čo nám vedci prekladajú  na stôl. Opieram sa pritom o fakty, ktoré sú bežne dostupné pre nás laickú verejnosť v knižniciach, či na internete. Pozrime sa bližšie na starú grécku vedu a jej vedcov –  filozofov, na čo všetko prišli bez pomoci nejakých moderných výdobytkov  teleskopov, ďalekohľadov, robotov či rakiet. Uvediem pár príkladov:  „Podľa Tálesa a Anaximena sa Mliečna cesta skladá z hviezd, v ktorej každá je svet obsahujúci Slnko a planéty a tieto svety sú umiestnené v nesmiernom priestore. U Lukrécia nájdeme poznatok, že telesá vo vzduchoprázdne  padajú rovnako a rovnako vidí nekonečný priestor naplnený  nekonečnom svetov. Pytagoras pred Newtonom formuloval  zákon o obrátenej  hodnote štvorca vzdialenosti. Keď sa  Plutarchos pokúšal vysvetliť  hmotnosť hľadal je pôvod  vo vzájomnej príťažlivosti medzi všetkými telesami, čo je príčinou, že Zem priťahujú k sebe všetky pozemské telesá, tak ako Slnko a Mesiac priťahujú k svojmu stredu všetky časti, ktoré k nemu patria a príťažlivou silou ich udržujú vo svojej zvláštnej sfére“ (úryvok z knihy Ráno kúzelníkov od J. Bergier a P. Pauwels). A čo novovek? Slávny vynálezca a fyzik srbského pôvodu Nikola Tesla, ktorého Američania radšej zlikvidovali, ako by mali stratiť svetový monopol v rôznych oblastiach. Autá na elektriku o ktorých Tesla hovoril a mnohých generátoroch, ktoré samé dokážu vyrábať elektrinu by americký ropný priemysel zruinovali. A nie len Amerika ale aj iné štáty, teda firmy ovládajúce štáty, by stratili všetok príjem peňazí a hlavne kontrolu nad ľuďmi. Avšak písať o imperialistických snahách Ameriky či feudálnych snahách Európskej únie to teraz nie je mojím cieľom, pretože o tom sa už popísalo dosť a každý uvedomelý človek, čo sa obzrie okolo seba  pravdu zistí sám. Chcem však načrtnúť problém vedy ako určitej skupiny ľudí, ktorá rozhoduje o tom, čo budeme poznať a čo nie. Veda bola v minulosti o nekonečných možnostiach poznávania a sledovania (narážam na staroveké Grécko, pretože hovoriť  o kontinuite medzi starovekom a stredovekom sa vôbec nedá kvôli kresťanskému dogmatizmu v stredoveku a jeho následkoch na vede a vedcoch danej doby), kde sa nekládla žiadna hranica poznania. Momentálne sme však dobrovoľne zverili toto poznávanie sveta a naše indukcie o svete do rúk takzvaných  vedcov -inteligencii, ktorá má objasňovať príčiny a dôsledky, ktorá má skúmať fungovanie a má objavovať to, čo nie je poznané o našom živote a prírode – vesmíre. Je to ale naozaj tak?  Ako som už uviedol v príkladoch, to všetko bolo “pravdepodobne“ dokázané bez akýchkoľvek technických vymožeností. Dnešní vedci majú na pomoc radu mnohých nástrojov, rôzneho využitia na vysokom technologickom stupni. Pritom však o nových objavoch počujeme čoraz menej. Žeby už nebolo čo objavovať?  Myslím si, že to tak nie je, lebo človek má pravdepodobne celú pravdu a podstatu všetkého bytia v sebe od narodenia a jeho životným cieľom je nájdenie tejto podstaty. „Nehľadal by si ma, keby sa ma nebol našiel“. Práve tu ide o problematiku dnešnej vedy, pretože vztýčila bariéry nemožnosti, ktoré človeku nie sú prirodzené. Veda v nás potlačila slobodného ducha a rozum objavovania a spoznávania. Stali sme sa otrokmi vedy, ktorá dnes pôsobí ako tajná spoločnosť či organizácia ovplyvnená svetovými politickými elitami a korporáciami. Ide ruka v ruke s novodobými otrokármi sveta a predkladá nám pod nos iba to, čo najlepšie vyhovuje zotročeniu populácie a zisku peňazí. Už dávno sme mohli mať elektrinu takmer zadarmo, keby nebolo skupiny ľudí, ktorá to odmietla, pretože by z toho nemala zisky. A takto je to s mnohými inými nástrojmi a vecami alebo generátormi na výrobu rôznych energií.  Tieto prostriedky by sa však stali bežnou súčasťou domácností, a tak by veľké fabriky nemali pre koho elektrinu vyrábať, keďže každá domácnosť a teda aj jedinec by sa stali sebestačnými. Veď si to každý vyskúšajte, ako ste slobodní. Odpojte svoj byt alebo dom od elektriny a vody. Zahyniete. Nebudete mať čo piť, nebudete si mať na čom zohriať, uvariť. Dá sa to? Zmrazia vám bankový účet a nebudete si mať za čo kúpiť ani zápalky. Za všetko si ale môžeme sami, pretože veda nás uvrhla do otroctva tým, že nám zobrala slobodu skúmania a poznávania. Tak isto je to aj so pseudovedou menom sociológia. Vnútili nám zaužívané vzorce, ktoré sa nesmú meniť. Je to však  osobitná vec každého jedného z nás lebo človek si sám musí uvedomiť, kde je jeho hranica poznania a kým a čím je obmedzená a nakoľko. Verte bratia, že pravdu máme všetci v sebe len ju musíme hľadať a nenechať sa ovplyvňovať podvrhmi organizácii menom veda, ktorá je síce zvrchu pozlátená, zato vnútri je zhnitá a obmedzujúca. Mnohé veci sa zbytočne komplikujú  a nikto si neberie príklad z jednoduchosti antickej vedy. Dnešná moderná komplikovaná spoločnosť prežíva len preto, že rozhodovanie je v rukách malého počtu ľudí. Lenže my sami si rozhodujeme o tom, akí tí ľudia budú, čo budú skúmať a podporovať. Hovoríme si, že sme inteligencia národa a sveta, pretože poznáme pravdu, ale aké pohnútky vedú nás inteligenciu ku slepej poslušnosti vedy? Akú pravdu skutočne poznáme a ako sme pravdu objavili? Vlastným empirizmom a racionalizmom zároveň. Transcendentovať sa do racionálneho idealizmu bez obmedzenia vedy je našou úlohou duchovného vývoja nacionalistu.  Preto vedu ako všeobecnú náuku o poznaní buď vytlačme z našich poznatkov o svete a zamerajme sa na vlastné skúmanie, alebo sa snažme o navrátenie úcty vede, ako prostriedku na zjednodušenie poznania vesmíru a seba samých.

Na Stráž!

BesAryan

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: