Rozhovor s Jakubom Škrabákom, vodcom SP

5. december. 2013 o 12:38 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Rozhovor s Jakubom Škrabákom, vodcom SP

skrabak

1. Povedzte nám niečo o sebe.

 Mám dvadsaťsedem rokov a pochádzam z Hlohovca. Vyštudoval som Strednú priemyselnú školu stavebnú v Trnave. Počas štúdia som začal byť aktívny v Slovenskej pospolitosti (SP), konkrétne som sa stal členom v roku 2004. Odvtedy sa SP stala mojou srdcovou záležitosťou. Už od útleho veku som mal zmysel pre spravodlivosť a dosť často som rebeloval, keď som pociťoval, že sa niekomu deje príkorie a neprávosť. SP bola jasnou voľbou, pretože na Slovensku nebola žiadna organizácia ako bola SP. Už vtedy bola SP revolučnou silou, ktorá sa nebála poukázať na problémy a hlavne ich nazvať pravým menom.

2. Odkedy ste predsedom SP?

V našej organizácii sa vedúci predstaviteľ nenazýva predseda, ale vodca. Vodcom SP som od 7.7. 2012, kedy som bol zvolený Snemom SP.

3. Akých akcií sa zúčastňuje SP?

Väčšinu našich akcií tvoria podujatia, ktoré sami organizujeme, ale podporujeme aj podujatia, ktoré usporadúvajú iné organizácie. Zúčastňujeme sa akcií doma i v zahraničí. Naša činnosť stojí na štyroch pilieroch – kultúra, šport, solidarita a aktivizmus. Naše kultúrne aktivity sú charakteristické podporou umelcov, hudobníkov, či hudobných kapiel, ich propagáciou, či organizovanie kultúrnych podujatí ako sú spomienkové slávnosti, alebo organizovanie súťaží v tvorivosti, kde sa zúčastňujú začínajúci spisovatelia, básnici, maliari, či hudobníci. Podieľame sa aj na organizácii koncertov. Ďalším našim oporným bodom je šport, to znamená, že organizujeme športové podujatia a podporujeme športovcov. Organizujeme futbalový turnaj s názvom SlavCup, či súťaže v silových športoch, ako je armwrestling (pretláčanie rukou), MMA a pod. pod názvom Bohatierska pasovačka. Čo sa týka podpory športu, sponzorovali sme motokrosovú súťaž v Sasinkove, alebo sme podporili zápasníkov na amatérskom turnaji v MMA s názvom Fight explosion, ktorí bojovali za naše farby. Veľmi dôležitým pilierom je solidarita, ktorá je v súčasnej dobe asi najdôležitejším prvkom, ktorý by sme mali v spoločnosti rozšíriť. Podporujeme sa navzájom najmä v našej organizácii. Mladým rodinám poskytujeme materiálne, či finančné prostriedky, aby sme im uľahčili existenčný boj, nakoľko sa rozhodli vychovávať deti, budúcu generáciu. Každoročne organizujeme mikulášsku nádielku pre deti našich aktivistov, či sympatizantov. Poskytujeme i právne rady obvineným aktivistom, ktorí sú obvinení neprávom, pretože bojujú so systémom. Tak isto sa snažíme pomáhať našim súkmeňovcom, ktorí sú sužovaní cigánskym terorom. Poskytujeme im rady, ako postupovať, či priamo organizujeme hliadky, ktoré dohliadajú na bezpečnosť obyvateľov, najmä v okolí Košíc, či v Maduniciach. Pomáhali sme i pri záplavách. Ďalšiu veľkú časť našich aktivít tvorí náš aktivizmus. Spočíva najmä v osvete, snažíme sa šíriť národnú myšlienku všade, kde sa to dá. Poukazujeme na aktuálne problémy, ktoré trápia súčasnú spoločnosť a snažíme sa hlavne nachádzať a poskytovať riešenia týchto problémov. Na tieto problémy upozorňujeme prostredníctvom internetu na sociálnych sieťach, na našich internetových stránkach, či formou pouličnej osvety šírením letákov, plagátov, či nálepiek. Vydávame dva občasníky – časopisy. Jedným z nich sú internetový časopis Prúty, ktorý sa venuje najmä kultúre, filozofii, politike. Ďalším časopisom je Budíček!, ktorý má za úlohu efektívnym spôsobom informovať verejnosť o aktuálnych problémoch. Má za úlohu ľuďom otvoriť oči, zobudiť ich, preto Budíček!. Problémom sa však treba postaviť i fyzicky čelom, preto organizujeme rôzne protesty, či už proti skorumpovaným politikom, či proti cigánskemu teroru. Veľkú časť nášho aktivizmu tvoria i ekologické aktivity. Šírime ekologickú osvetu, či sa priamo fyzicky podieľame na čistení prírody, či miest. Už tradičnou ekoakciou sa stalo čistenie Oravskej priehrady spolu s našimi kamarátmi z Oravskej stráže. Toto je krátke zhrnutie našich aktivít a našej koncepcie aktivít.

4. Čo by chcelo dokázať SP?

Najdôležitejšími cieľmi SP sú duševný a telesný rozvoj našich členov, šírenie národnej myšlienky a solidarita. Našim najdôležitejším cieľom je zmeniť myslenie ľudí, hlavne aby prestali žiť konzumným spôsobom života, uvedomili si svoju zodpovednosť za napredovanie celej spoločnosti, aby začali milovať svoj národ a kultúru. Ak zmeníme myslenie ľudí, máme šancu zmeniť i systém na Slovensku tak, aby bol spravodlivý. Chceli by sme revolúciu, revolúciu duševnú, aby slovenský národ oslobodil svojho ducha, pretože iba tak sa oslobodíme aj fyzicky.

5. Čo nového ste priniesli do SP Vy osobne?

Priniesol som nový koncept aktivít, ktorý som popísal vyššie. Je to taký návrat k počiatkom fungovania SP, kedy sme ešte nevykonávali politickú činnosť. Zo SP sa stala moderná kultúrno – spoločenská organizácia, ktorá má za cieľ vychovať mladých národovcov. Vymyslel som formu socializácie SP, kolektívneho rozhodovania, financovania a fungovania na základe občinového systému.

6. Čo by ste odkázali Vašim priaznivcom a sympatizantom?

Na dosiahnutie našich cieľov je potrebné enormné množstvo práce, pevných nervov a sebaobetovania. Našich sympatizantov by som chcel poprosiť, aby nás naďalej podporovali, prípadne sa stali našimi členmi, pretože stále potrebujeme šikovných ľudí, ktorí nechcú iba nečinne sedieť a čakať, kým ich problémy vyrieši niekto iný, ale potrebujeme aktívnych ľudí, ktorí sa neboja bojovať za svoje presvedčenie. Chcel by som im tak isto odkázať, aby vždy stáli na strane pravdy, aby vždy a všade bojovali za spravodlivosť, proti neprávostiam, ktoré sú páchané na našom národe. Odkazujem im, nech sú aktívni, tvoriví, sebavedomí, aby veľa študovali a hľadali pravdu, ktorej je dnes už veľmi málo. Aby našli svoju identitu, aby si uvedomili, že sú súčasťou národa s veľkou históriou, aby si uvedomili, že všetko to krásne, čo nám zanechali naši predkovia nám nebolo dané zadarmo, ale že si to musíme vybojovať!

ZDROJ: http://nedajmesinarod.wbl.sk/Rozhovory.html

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: