Jakub Škrabák na medzinárodnej konferencii – prejav

5. december. 2013 o 13:03 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Jakub Škrabák na medzinárodnej konferencii – prejav

_O9A2986Drahí kamaráti!

V prvom rade by som chcel poďakovať organizátorom tejto konferencie za pozvanie a za možnosť povedať pár slov. Som veľmi rád, že sme sa tu zišli, že sa zišli nacionalisti z viacerých krajín a našli spoločnú reč. Nacionalisti, ktorí chcú bojovať nielen za budúcnosť svojich národov, ale aj za budúcnosť našej Európy. Dovoľte mi, aby som vám predstavil svoju organizáciu.

Počiatky Slovenskej pospolitosti sa dajú datovať už do roku 1993, kedy vznikla organizácia Slovenský národný front. Ľudia zo slovenského národného frontu chceli v tom čase zaregistrovať politickú stranu s totožným názvom, no vládna moc im to v tom čase neumožnila, registrácia bola zrušená. A tak sa členovia SNF rozhodli, že založia organizáciu, ktorá by pracovala s mládežou a vychovávala by mladých Slovákov pre neskoršie angažovanie sa v politike, aby tak mohli reprezentovať národovcov v politike. Preto členovia SNF v roku 1995 založili Slovenskú pospolitosť, ktorá existuje doteraz. Slovenská pospolitosť si zaumienila vychovávať svojich členov k úcte k národu a k našim tisícročným slovanským a slovenským tradíciám.  Hlavným programom slovenskej pospolitosti je rozvíjať svojich členov duševne i fyzicky v duchu učenia Ľudovíta Velislava Štúra, národovca a revolucionára.

Už od počiatku našej existencie sme boli problémom pre vlády, ktoré sa chopili moci po obnovení našej štátnosti v roku 1993, pretože sme boli v tvrdej opozícii proti všetkým vládam, ktoré doposiaľ vládli na Slovensku. Videli sme, že nežná revolúcia v novembri 1989 bol len podvod, a že tí komunisti, ktorí nám vládli vyše štyridsať rokov nám vládnu stále, ale teraz sú z nich kapitalisti. Všetky vlády po novembri 1989 okrádali národ, privatizovali národný majetok, ktorý neskôr predali finančným skupinám zo zahraničia, rozkrádali štátne financie a tak sa slovenský národ stal iba pracovnou silou vo vlastnom štáte. Náš národ už nevlastní nič, sme iba otrokmi kapitalistov a finančných skupín. Voči týmto zločinom sme vždy stáli v tvrdej opozícii a pravdivo sme o nich informovali.

Aby sme mohli účinne bojovať proti zapredaným a zradcovským politikom sme v roku 2005 založili politickú stranu Slovenská pospolitosť – národná strana, ktorá obhajovala práva slovenského ľudu a bojovala proti oligarchii finančných skupín a ich bábkam – slovenským politikom. Ako prvá strana na Slovensku chcela presadiť prvky priamej demokracie, chcela potrestať zločincov z vysokej politiky a navrátiť nakradnutý majetok do rúk slovenského národa. Vládna moc sa tak bála našej strany, že tesne pred parlamentnými voľbami v roku 2006 Najvyšší súd Slovenskej republiky protizákonne a protiústavne našu politickú stranu rozpustil. Zamedzili nám tak možnosť kandidovať v parlamentných voľbách v plnej sile. Slovenská pospolitosť – národná strana bola jedinou stranou, ktorá bola kedy na Slovensku v novodobej histórii rozpustená. Potom sme boli obeťami útokov, ktoré nemajú na Slovensku obdobu. Rozpustili nám politickú stranu, naši predstavitelia boli obviňovaní zo založenia zločineckých skupín, boli súdení, robili nám domové prehliadky, boli sme terčmi fyzických i mediálnych útokov. Tak, ako to v súčasnosti môžeme vidieť v Grécku, ako vládna moc prenasleduje Zlatý úsvit.

Napriek všetkým prekážkam sme tu stále a stále napredujeme. Sme najaktívnejšou, najprogresívnejšou a najväčšou organizáciou na Slovensku. Pre mnohých novinárov je Slovenská pospolitosť synonymom pre slovenský nacionalizmus. Za skoro dvadsaťročnú existenciu máme za sebou stovky podujatí, kultúrnych akcií i demonštrácií, či solidárnych akcií. Po celom Slovensku fungujú naše miestne organizácie a aktivisti. V našom boji nás vedie nekonečná túžba po slobode nášho národa a nenávisť k neprávostiam, ktoré na nás páchajú. Vždy stojíme a budeme stáť v opozícii proti liberalizmu, konzumu, kapitalizmu, marxizmu, homosexuálnej lobby, multikulturalizmu, či strate našej národnej identity.

Poučili sme sa z našich chýb a prichádzame s novou koncepciou, s revolučnou koncepciou, ako oslobodiť náš národ. Chceme, aby na Slovensku prestali vládnuť politické strany a začal vládnuť národ. Presadzujeme širokú socializáciu priemyslu, pretože chceme oslobodiť náš národ z otroctva finančného kapitálu, aby nás nik už nemohol vykorisťovať a ponižovať. Chceme, aby sa vytvorila národná pospolitosť bez triednej nenávisti a bez toho, aby Slovák bojoval proti Slovákovi. Našu ideológiu nemožno zaradiť vpravo ani vľavo. My totiž stojíme na strane nášho národa. Sme avantgardou národného hnutia na Slovensku. Presadzujeme preto revolúciu a radikálnu zmenu systému na Slovensku i v Európe, aby sme sa vrátili a obnovili tradičné hodnoty našich predkov.

Ale aby sme vybojovali skutočnú národnú revolúciu, musíme najprv vybojovať revolúciu v našich mysliach. A to je práve úlohou Slovenskej pospolitosti. Našou úlohou je to, aby si každý človek uvedomil, kto je, odkiaľ pochádza a aby začal chrániť to, čo nám zanechali naši predkovia. A preto musíme viesť boj o mysle našich ľudí. Aby sme tento boj úspešne vybojovali, naša revolúcia sa opiera o štyri piliere a tými sú – kultúra, šport, solidarita, aktivizmus.

Sústredíme sa hlavne na aktivity obsiahnuté v týchto štyroch pilieroch. Organizujeme kultúrne akcie, podporujeme mladých umelcov nezabúdame na naši národných umelcov a pripomíname si ich diela. Organizujeme športové podujatia a súťaže, trénujeme našich členov, aby boli fyzicky zdatní a vedeli sa brániť. Sme solidárni najmä medzi sebou, ale tak isto pomáhame našim súkmeňovcom, ktorí to potrebujú. Organizujeme rôzne zbierky pre sociálne slabých, pre deti, pomáhame pri povodniach, alebo organizujeme hliadky na ochranu Slovákov pred cigánskym terorom. Poukazujeme na aktuálne problémy súčasnosti, či bojujeme za práva pracujúcich. Veľkú časť našej činnosti tvoria aj ekologické aktivity, či ochrana prírody. Organizujeme demonštrácie proti cigánskemu teroru a tak sa nám podarilo poukázať na obrovský problém neprispôsobivého cigánskeho etnika. Týmito všetkými aktivitami sa snažíme naučiť ľudí myslieť pokrokovo.

Podľa učenia Ľudovíta Velislava Štúra sa snažíme presadiť myšlienky občinového systému – priamej demokracie, podľa ktorého žili naši slovanskí predkovia. Podľa tohto vzoru funguje aj naša organizácia. Všetci v organizácii sme si rovní, sme jedna rodina, jedna komunita. Presadzujeme i ideu panslavizmu, pretože si myslíme, že ak sa Slovania spoja, vznikne obrovská sila, ktorá zachráni Európu pred úpadkom. Samozrejme podporujeme i myšlienku spolupráce európskych národov. Nie sme síce politickou stranou, ale politickým aktivitám sa nebránime, sústredíme sa skôr na regionálnu politiku. Národu treba pomáhať už teraz, nie až keď budeme zvolení do parlamentu. Naša organizácia je niečo viac, ako politická strana. Je to cesta životom, ktorá nás všetkých spája a vytvára medzi nami pevné puto, je to myšlienka, idea, ktorú sa im za dlhé roky nepodarilo zničiť. Ak niektorý z členov sa chce angažovať v politike, samozrejme ho podporíme.

Snažíme sa prehlbovať i zahraničnú spoluprácu, pretože ju považujeme za veľmi dôležitú. V dobe, kedy európske národy pomaly strácajú svoju identitu a európske štáty svoju suverenitu je možnosť zahraničnej spolupráce veľmi dôležitá. A ja verím, že táto konferencia prinesie plody v podobe vzájomnej spolupráce. Spojenie európskych nacionalistov je nevyhnutnosťou, pretože naše štáty stratili svoju suverenitu, sú doslova kolonizované z Bruselu. Sú kolonizované bankami, ktoré nás doslova vyciciavajú. Spojme sa spolu proti diktatúre Bruselu, aby sme mohli spoločne bojovať proti útlaku nadnárodných spoločností, aby naše národy boli opäť samostatné, aby každý národ rozhodoval na svojom území o svojich veciach, aby sme boli slobodní! Nechceme byť už viac súčasťou žalára národov – Európskej únie! Vytvorme spolu Európu silných a suverénnych štátov! Bojujme spolu i proti šovinizmu, ktorý nás rozdeľuje. V minulosti sme možno všetci mali navzájom medzi nami konflikty, ale nemôžeme už dovoliť, aby nás niečo rozdeľovalo. Odpustime si, podajme si ruky! Nie minulosť, ale naša budúcnosť je dôležitá. Ak sa nespojíme, tak zahynieme. Bol by som rád, ak by si podal ruky Slovák s Maďarom, Poliak s Ukrajincom, Chorvát so Srbom. Viem, je to sen, ktorý sa ťažko naplní, ale začnime na tom pracovať. Nech žije Európa! Nech žije národná revolúcia!

Report z konferencie nájdete: TU

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: