Hodnoty a priority funkčného života v Európe

22. októbra. 2013 o 10:21 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Hodnoty a priority funkčného života v Európe

Bez názvu„Sto krát opakovaná lož sa stane pravdou“. Je priam fascinujúce s akou precíznosťou a funkčnosťou sa tento výrok uplatnil v dnešnej dobe. Ale dá sa vôbec toto nazvať dobou?  Čo je jej prioritou? Aké sú  jej hodnoty? Kde sa vlastne nachádza naša Európa? Na začiatku novej doby, či na pokraji  svojho zániku? Na všetky tieto otázky existuje jednoduchá odpoveď a netreba  sa nad tým veľmi zamýšľať. Európa totiž  ako ju poznáme z opisov starých filozofov, či kronikárov a v dnešnej dobe z rozprávaní našich starých, či prastarých (ja mám ešte to šťastie, že mám prastarkého) rodičov už neexistuje. Európska kultúra vymrela. Jej hodnoty boli nahradené inými novými globálnymi hodnotami a európske  priority boli nahradené cudzími prioritami. V centre záujmu už nie je európska jednota a vzájomná pomoc ale veľký egoizmus a túžba po bohatstve  skupiny ľudí  ovládaných sionistami. Myseľ  Európana je nakazená agnosticizmom, ktorý presiakol do mysle ľudí prostredníctvom médií. Donútili ľudí nepýtať sa ale slepo veriť. Ľudia si falošne myslia, že majú možnosť výberu či v politike, či v jedle, či v čítaní a vlastne vo všetkom. Je smutné tvrdiť, že naozaj už neexistuje žiadna možnosť výberu v ničom lebo pre európskeho človeka tu bola vždy možnosť slobodne sa rozhodnúť ako a kto bude jeho život ovplyvňovať . Prvá a zásadná hodnota spojená s prioritou Európy- byť  SLOBODNÝ  a žiť SLOBODNE. Presne táto hodnota a priorita bola vytrhnutá a ukradnutá z mysle i duše Európana i Európy.  Štáty, ktoré nás učia o slobode pritom samé slobodu pochovávajú. Je pravda, že vždy tu bola skupina ľudí, ktorá túžila po moci a bohatstve. Stretávame sa s tým už od prvých záznamoch o človeku ako bojovali o postavenie a bohatstvo na úkor iných. Samozrejme ide aj o jednoduchý princíp prírody, kde silnejší zvíťazí. Každý sa má preto snažiť ísť až na maximum svojich schopností, rozvinúť svoj intelekt a telo do konečného stavu vývoja počas svojho rastu a prísť až k takzvanému nadčlovekovi, ktorého videl Friedrich Nietzsche iba v najsilnejšom jedincovi, ktorý sa dokázal stať dravcom a nie korisťou. Jedine tento nadčlovek  sa dokáže schopne, úplne a slobodne rozhodnúť a slobodne rozmýšľať. Pre tohto nadčloveka je sloboda zadarmo – vie sa vzoprieť a nemá strach z toho, čo sa stane. Avšak človek obyčajný, zamorený materializmom musí o slobodu bojovať každú sekundu svojho života a nie vždy je tento boj úspešný. Je však smutné, že ľudia si tento svoj boj uvedomujú, no nič s tým nerobia. Naplno sa u nich prejaví už spomínaný agnoscitizmus –možno by to tak bolo lepšie, možno je to tak a čo ak je to inak? Prečo to teda neriešia? Lebo „poznávajúci nerád vstupuje do vody pravdy. Nie vtedy, keď je pravda špinavá ale v tedy, keď je plytká.“(F. Nietzsche- Tak vravel Zarathustra).

Európska klíma bola v prvom štádiu migrácie ľudí zo svojich pôvodných sídel výborná na prežitie. Prišla však doba ľadová (70 000- 10 000 pred Kristom) a tá postavila obyvateľa Európy pred ťažkú  skúšku prežitia. Prežiť nie ako jedinec  ale prežiť ako celok európskeho obyvateľstva. Pri prebúdzaní pudu sebazáchovy si Európan uvedomil,  že sa rodina dostala do medzi hlavné priority a stala sa stavebnou jednotkou na prežitie. Následné zoskupenie rodín do väčších celkov viedlo k vytvoreniu osád, dedín a štátov. Rodina ako taká bola už od nepamäti spomínaná a braná ako samozrejmosť a ako prirodzená súčasť prírody, či jej zákonov. Najlepšie to asi vystihol grécky klasický filozof Aristoteles vo svojej knihe Politika, kde napísal: „Je teda nevyhnutné, aby sa najprv spájali tí jednotlivci, ktorí nemôžu jeden bez druhého jestvovať.  Napríklad muž a žena na plodenie a to nie z voľného  rozhodnutia ale tak, ako je to aj u ostatných živočíchov a rastlín. Z prirodzeného pudu zanechať po sebe takú bytosť, akou sú sami a potom to, čo prirodzene vládne a je ovládané na zachovanie života.“ Preto si skromne myslím, že ďalšou hodnotou  a prioritou, ktorú Európa mala bola rodina ako základ pre štát a ako základ pre národ a rasu.  Treba ju však vrátiť  do hodnôt a priorít  Európy, teda do hodnôt a priorít jednotlivých štátov Európy, ktoré majú stelesňovať rodinu, ktorá drží vždy po kope, navzájom si pomáha a v rámci svojich možností berie na prvé miesto svoju rodinu a až potom pomáha cudzím rodinám. (Prečo máme zakaždým pomáhať africkému kontinentu? Veď my Európania máme tiež svoje problémy a nestíhame ich riešiť.) Rodina – otec, matka a potomstvo (deti) – pre zachovanie rodu, národa, kultúry, etnika a rasy. Rodina ako štát – pre správne fungovanie rodín a ochranu rodín. Rodina ako rasa (európska) – spoločnosť, ktorá sa snaží zachovať svoj rod, svoj pôvod, svojich hrdinov a svoju slobodu. Boj za rodinu je teda prvoradý, pretože bez rodiny nefunguje nič. V čase, keď sa sionisti snažia zničiť túto rodinu, túto najsilnejšiu jednotku Európy, ktorá ako jediná im stále bráni v úplnej nadvláde a v ich neustálych snahách asimilovať nás s imigrantmi  a tak bezpečne a ľahšie ovládnuť štáty, je odpor a rodina jedinou zbraňou proti týmto snahám, ako zničiť našu európsku rodinu – zničiť ju prostredníctvom dúhových pochodov a iných liberálnych akcií degradujúcich rodinu a zakotviť tieto choré predstavy o správnosti sveta do zákonov v štáte, ktorý má plniť hlavnú funkciu ochrany tradičnej rodiny.

Dúfam preto, že táto „doba“, či časový úsek ľudských dejín sa rýchlo zmení a nebude nikde zaznamenaný z dôvodu najväčšieho morálneho prepadu Európy a zvyšku sveta do priepasti vytvorenej sionistami a ich prisluhovačmi. Verím, že hodnoty a priority ešte existujú, a že v každom z nás sa nájde ešte cnosť k týmto pravým hodnotám každého nacionalistu. Od nás, našich skutkov a myšlienok závisí osud Európy a v neprvom rade aj osud celého sveta. My tvoríme svet, preto je len a len na nás ako ho stvoríme. Nežime len v dogmách a ideách o niečom a niekom lebo „naša viera v iných prezrádza, v čo by sme radi verili sami v sebe.“ (F. Nietzsche)

S pozdravom Verní sebe, svorne napred!

BesAryan


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: