Božena Slančíková Timrava – Všetko za národ

6. júna. 2013 o 11:16 | Kategória: Slovenská kniha... | Komentáre vypnuté na Božena Slančíková Timrava – Všetko za národ

VNovela Všetko za národ od Boženy Slančíkovej Timravy je veľmi príjemným čítaním, obzvlášť pre  dievčatá a ženy. Novela nesie autobiografické črty zo života Boženy Slančíkovej Timravy, väčšina udalostí z deja novely sa v Slančíkovskej rodine skutočne aj odohrala. Všetko za národ je síce Timravina najdlhšia novela, avšak jej štýl písania je hovorový a blízky bežnému človeku, preto sa jedná o príjemné, priam až oddychové čítanie.

Hlavnou postavou deja je Hana Čepinská, v ktorej autorka zobrazila slovenskú národovkyňu Emu Goldpegnerovú. Hana je skromná a vzdelaná staršia žena, obdivujúca slovenský ľud, avšak silno odsudzujúca pasívnych a odnárodnených Slovákov. Jej celoživotnou zásadou je „Všetko za národ“. V duchu tohto hesla sa nikdy nevydala, ale svoj život obetovala službe národu.  Hane Čepčinskej doktori radili ísť bývať na dedinu, preto sa prisťahuje do rodiny evanjelického farára Javorčíka, ktorý má tri dcéry: najstaršiu Elenu, prostrednú Vieru a najmladšiu Olinku. Viera Javorčíková, prostredná dcéra evanjelického farára, autobiograficky zosobňuje Boženu  Slančíkovú Timravu. Viera je hanblivá, uzavretá do seba a hlavne ustavične porovnávaná so svojimi sestrami, krásnou Elenou a šikovnou Olinkou.

Dej sa sústreďuje najmä okolo snahy Hany Čepinskej vzbudiť národné cítenie v rodine Javorčíkovcov, hlavne u troch dcér, keďže ich syn Ďurko sa už odnárodnil. V tomto diele sú podnetné hlavne vnútorné monológy postáv, napríklad vnútorný monológ, ktorým Hana Čepinská opisuje vrúcne prijatie odnárodneného Slováka Belinského v dome u Javorčíkovcov slovami: „Divím sa a sklamala som sa. Ako možno odrodilca tak srdečne prijať?“ A o pár strán ďalej sa k tomu vracia, keď premýšľa:

„Oni to, že sú Slováci, vážne neberú. Teraz nediví sa, že ich syn Ďurko odpadol.“ Hana hodnotí ľudí podľa toho, či sú verní Slováci a čo robia pre svoj národ, pretože to je v jej očiach najdôležitejšie. „Národu predsa slúžiť je krásna vec, slávna!“. Hodnotu každého Slováka teda meria podľa služby národu. Aj Javorčíkovie dcéry chce podnietiť k službe národu, keď sa im prihovára týmito slovami: „Vedz, že blaho národov, nielen nášho maličkého, spočíva i na pleciach žien.“ „A nám tým väčšmi prichodí brať na seba i tú úlohu, lebo sa nám mužskí strácajú. Jedni pre zisk, jedni pre postavenie…, jedných žena a okolie premení…, druhí prídu do neprajných okolností i musia mlčať…  Hana privedie Javorčíkovie dcéry k tomu, že začnú tvoriť slovenský časopis Halúzka. Najväčšie nádeje  vkladá do Vierky, o ktorej je presvedčená, že má talent byť národnou spisovateľkou. Viera je však plná vnútorných konfliktov. Raz chce žiť láskou k mužovi, inokedy je zase odhodlaná venovať všetky  svoje sily práci pre slovenský ľud. Veľmi túži záslužne pracovať pre národ, avšak pochybuje o sebe a neverí, že má talent. Postupne však odkryje svoj silný vlastenecký cit a spisovateľské schopnosti. Viera Javorčíková napokon zaujme Hanino miesto na národnom poli, stáva sa aktívnou vlasteneckou  spisovateľkou a osvojuje si heslo Všetko za národ!

Miloslav Štítovský


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: