O práve brániť svoj život a majetok

8. apríl. 2013 o 17:04 | Kategória: Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na O práve brániť svoj život a majetok

9mmÚstava Slovenskej republiky hovorí, že občan má právo brániť svoj život a majetok. V súčasnosti je však úplne jasné, že štát nie je schopný zabezpečiť verejnú ani osobnú  bezpečnosť. Z tohto jednoduchého dôvodu by mal mať každý slušný občan právo zabezpečiť si ju sám. Na Slovensku síce máme políciu, ktorá by mala chytať zločincov, no v absolútnej väčšine prípadov je zločin najprv spáchaný, a až potom polícia (ak vôbec) začne konať. A to je problém! Logicky potom musí nastúpiť právo slušného občana, ktorý splní zákonné podmienky (vek nad 21 rokov, trestná bezúhonnosť, psychická spôsobilosť, znalosť príslušných zákonov overená skúškou…) vlastniť zbraň na obranu seba alebo svojich blízkych. Podľa môjho názoru štát nesmie poctivých ľudí ukracovať o ich základné právo legálnou cestou nadobudnúť zbraň. Slušní a zákon dodržiavajúci občania musia mať právo v prípadne nutnosti, aj so zbraňou v ruke, brániť svoj život a zdravie, ochraňovať príbuzných a nevinných.

Vôbec nebude prehnané, ak poviem, že desať z desiatich zločincov preferuje neozbrojenú spoločnosť, lebo toho čo sa zločinec najviac obáva je ozbrojená „obeť“. Ak by štát zakázal legálne nadobudnúť zbraň, tak zbrane budú mať len kriminálnici. Je jasné, že darebáci s kriminálnou minulosťou (a záznamom v registri trestov) zbrojný preukaz mať nemôžu, ale ak zbraň chcú, tak si ju aj tak nelegálnym spôsobom zoženú. Tým, že by štát sprísnil získanie zbrojného preukazu, by iba odzbrojil normálnych ľudí, nakoľko páchatelia trestných činov chodia aj tak vyzbrojení a je im úplne jedno, že majú zbraň nelegálne.

Pacifisti tvrdia, že zbrane treba odobrať aj ľuďom, ktorí majú zbraň legálne, čiže ľuďom, ktorí majú čistý register trestov, avšak chcú v prípade núdze brániť seba, svoje rodiny alebo nevinné obete trestných činov. Zdôvodňujú to tým, že aj keď sa títo držitelia zbraní nijako neprevinili voči spoločnosti, zbraň je nebezpečná a v budúcnosti by s ňou mohli niekomu ublížiť. Ak budeme takto uvažovať, tak potom bude nutné zakázať aj pilníky, nožnice, sklenené vázy…, lebo aj týmito predmetmi sa dá ublížiť… Tu však treba zdôrazniť najmä fakt, že podiel trestných činov spáchaných so zbraňami v legálnej držbe je v porovnaní s nelegálnymi zbraňami úplne minimálny.

Agresori si vyberajú svoju obeť vždy tak, aby boli v prevahe. Obeť sa môže ubrániť jedine tak, že zvýši svoju šancu na obranu a toto práve dokáže zbraň. Zbraň vyrovnáva šance, aby sa mohli ubrániť aj slabí a starí, ktorí sú u nás najčastejšie terčom lúpeží a prepadov, mnohokrát priamo v ich vlastných príbytkoch.

Povedzme si nejaký príklad: Na Východnom Slovensku sú dlhodobo záhrady a polia slušných ľudí plienené našimi „soláriovými spoluobčanmi“. Štát cez políciu ani v tomto prípade nie je schopný zabezpečiť majiteľom ochranu ich majetku, veď vyskúšajte zavolať na políciu a požiadajte ich, nech vám prídu strážiť záhradku, tipnem si – vysmejú vás! Je preto absolútne správne mať možnosť aj za pomoci legálne držanej zbrane zadržať páchateľa a odovzdať ho do rúk polície.

A že veľa (aj keď legálnych) zbraní zvyšuje kriminalitu? Opak je pravdou! Zbrane v rukách slušných občanov kriminalitu znižujú!

Vezmime si také Švajčiarsko, kde je každý bojaschopný muž povinný mať doma zbraň a kde o nejakej obrovskej kriminalite nemôže byť ani reč. Ďalším príkladom sú Fíni, ktorí patria k najvyzbrojenejším národom v EÚ a počet vrážd je tam jeden z najnižších v Európe. Jednoducho, čím viac slušných ľudí si zaobstará zbrojný preukaz, tým bude nižšia kriminalita, pretože ak by kriminálnik vedel, že ním vyhliadnutá obeť je s najväčšou pravdepodobnosťou ozbrojená, určite by si dva krát rozmyslel, či sa pokúsi o nejaký prepad, znásilnenie, ublíženie na zdraví a podobne.

Naopak v krajinách, kde pristúpili k sprísneniu zákonov o zbraniach (Anglicko, Austrália, atď…) ihneď nastal trend rastúcej kriminality. Smutným príkladom je hlavne multikultúrne Anglicko, kde v roku 1997 držanie zbrane na obranu zakázali a odzbrojili držiteľov legálnych zbraní. Odzbrojenie všetkých slušných občanov malo za následok nebývalý nárast kriminality, keďže kriminálnici, najmä gangy zložené z neeurópskych prisťahovalcov, ostali naďalej ozbrojení nelegálnymi zbraňami. Preto na margo diskusií o legálnej držbe zbraní položím na záver otázku, na ktorú si už odpovie každý sám: „Aký má zmysel odzbrojiť slušných ľudí a zločincom zbrane ponechať?!“

-K zachovaniu slobody je nevyhnutné, aby ľudia vždy mali zbrane a tiež aby sa učili, hlavne v mladosti, ako ich používať. Richard Henry Lee.

Zobrať človeku zbraň, pretože by mohol niekoho zastreliť, je ako vyrezať mu jazyk, pretože by mohol niekoho uraziť. Neznámy autor

Demokracia je, keď dvaja vlci a jedno jahňa hlasujú, čo bude na večeru. Sloboda je, keď dobre ozbrojené jahňa odmietne hlasovať. Benjamin Franklin

Neozbrojený človek môže pred zlom iba utiecť, ale zlo nejde premôcť útekom. plukovník Jeff Cooper

-Tí, ktorí prekovali svoje meče na radlice, budú orať pre tých, čo to neurobili. Neznámy autor

-…oprávnená obrana nie je právom, ale priamo nevyhnutnou povinnosťou pre toho, kto je zodpovedný za život iného, za rodinu, či za štát. Nanešťastie sa stáva, že potreba učiniť agresora neschopného páchať škody niekedy vyžaduje vzatie jeho života. V takomto prípade je tento osudový dôsledok možné pripočítať agresorovi, ktorého činy k tejto ujme viedli. Ján Pavol II

Dvadsaťpäť (amerických) štátov umožňuje človeku kúpiť zbraň, pripnúť si ju a vyjsť na ulicu bez akéhokoľvek povolenia, niektorí tvrdia, že je to šialené. Avšak 4 z 5 vrážd v USA sa stanú v tej druhej polovici štátov, tak kto je tu šialený? Andrew Ford- skladateľ a rádiový hlásateľ

Všetka politická moc pochádza z hlavne pušky. Všetkými zbraňami musí vládnuť komunistická strana, aby takto žiadne zbrane nemohli byť nikdy použité proti strane. Mao C´Tung

Jeden človek s puškou je schopný kontrolovať sto neozbrojených. Vykonávajte plošné prehliadky a za nájdené zbrane popravujte. V.I.Lenin

-Keď vláda začne ľuďom zabavovať zbrane, vedzte, že ich budete zanedlho potrebovať. Neznámy autor

Slobodní ľudia, by nielen mali byť ozbrojení a disciplinovaní, ale mali by mať dostatok zbraní a munície, aby uhájili svoju nezávislosť pred kýmkoľvek, kto by ich chcel utlačovať – vrátane ich vlastnej vlády. George Washington

Martin

____________________________________________________________________________________________________

(Pozn.redakcie: článok bol uverejnený v e-časopise Prúty č.31. Pokiaľ chcete vedieť ako legálne získať zbraň, tak informácie získate v Prútoch č.31, ktoré nájdete: TU)

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: