List od Vodcu SP Jakuba Škrabáka pre rumunských nacionalsitov

11. december. 2012 o 0:18 | Kategória: Vyhlásenia, Zahraničné udalosti, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na List od Vodcu SP Jakuba Škrabáka pre rumunských nacionalsitov

znakTento list odznel na spomienke na martýra rumunskej slobody, Cornelia Zelea Codreana, na spomienkovej akcii pri  príležitosti výročia vraždy tohto hrdinu európskych dejín dňa 29.11. 2012 v Rumunsku na ktorej sa zúčastnila aj  delegácia Slovenskej pospolitosti.

 Vážení kamaráti, bratia!

 Posielam vám pozdravy zo Slovenska v mene Slovenskej pospolitosti. Nemohol som sa tohto podujatia zúčastniť, preto vás oslovujem takouto sprostredkovanou formou. Dúfam, že niekedy v budúcnosti navštívim toto miesto a pokloním sa pamiatke najväčšieho z Rumunov a martýra rumunskej slobody. V dnešné výročie vraždy veľkého človeka, veľkého syna Rumunska sa vám chcem prihovoriť. Corneliu Codreanu bol podľa môjho názoru najvýznamnejšou osobnosťou novodobého Rumunska, keď nie celej histórie. Položil základy hnutia, ktoré aj po obrovských represiách pretrváva dodnes. Jeho práca, odhodlanie a sebaobetovanie môže byť príkladom pre všetkých nacionalistov na celom svete. Sily zla nevyhrali, keď ho popravili, pretože jeho odkaz, jeho meno už nikdy nebude zabudnuté a bude príkladom pre ďalšie generácie bojovníkov za národ. Stal sa nesmrteľným, pretože jeho duša tu je stále, kúsok jeho duše sa nachádza v každom Rumunovi, len tie čiastočky treba v každom prebudiť. Jeho hlavným prínosom bolo to, že objavil veľmi dôležitú rovinu nášho boja. Duchovnú rovinu, čím sa náš boj stáva bojom za zámery stvoriteľa. Náš boj nie je iba bojom za slobodu nášho národa, nie je iba bojom proti  sociálnemu útlaku, je hlavne bojom o duše našich národov. A Corneliu Codreanu to správne pochopil, žil podľa toho, svojím príkladom inšpiroval tisíce ľudí nielen v Rumunsku, ale i vo svete.

Nazval som vás kamarátmi, bratmi… To preto, že naše národy majú toho mnoho spoločného. Dokonca i naše ideológie sú skoro totožné. Myšlienky, ktoré hlásal Codreanu sa zhodujú s myšlienkami nášho ideového učiteľa, Ľudovíta Velislava Štúra. I v histórii sme si veľakrát pomáhali, podporovali jeden druhého. Naše národy i mentalitou a myslením sú si podobné. Naše organizácie už viac rokov spolupracujú, no treba viac! Treba, aby sme sa viac stmelili a spolu čelili našim spoločným nepriateľom. Dnes, keď je Slovensko i Rumunsko okupované, musíme sa spojiť, aby sme zachránili naše národy. Teraz, keď začína v Európe revolúcia, je to veľmi potrebné! Túto revolúciu musíme viesť pod našimi vlajkami, aby sme naše národy oslobodili. Naše národy už viac nesmú zomierať pod diktátom Európskej únie!

Odkazy našich hrdinov, Cornelia Codreana a Ľudovíta Velislava Štúra si najlepšie uctíme tým, že budeme bojovať za to, za čo bojovali oni. Budeme bojovať ešte viac a budeme pokračovať tam, kde oni už pokračovať nemohli. Ukážme, že sme hodní nazývať sa synmi našich krajín! Dokončime revolúciu, ktorú začal Corneliu Codreanu! Česť a sláva jeho pamiatke! Spravodlivosť pre rumunský národ!

 S národnými pozdravmi

Jakub Hromoslav Škrabák

Vodca Slovenskej pospolitosti

Reportáž z cesty po Balkáne si môžete prečítať: TU

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: