Spomínali sme na obete černovskej tragédie

28. október. 2012 o 20:10 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Spomínali sme na obete černovskej tragédie

Ubehlo už 105 rokov od okamihu, ako sa Černovou – rodnou obcou Andreja Hlinku rozľahli výstrely. Po tejto salve zo žandárskych pušiek navždy opustilo svoje milujúce rodiny 15 osôb, 12 osôb ostalo ťažko zranených, 40 ľahko zranených a 60 osôb bolo uväznených. Táto obeta zohrala v dejinách slovenského národa veľkú úlohu vo vydobýjaní svojich práv.  Preto rovnako ako každý rok, ani tento tomu nebolo výnimkou a spoločne si sme na černovskom cintoríne uctili pamiatku a odkaz Černovej z roku 1907. Aj napriek zlému počasiu, silnému dažďu a vetru, sme sa pri hroboch našich mučeníkov stretli v slušnom počte. Bolo vidieť hlavne domácich nacionalistov z Ružomberka, z Liptovského Mikuláša a z Oravy. No prišli aj nacionalisti z okolia Zvolena, Košíc, či Bratislavy.

Na úvod spomienky vystúpil pobočník SP Michal Buchta, ktorý v krátkosti priblížil udalosti a okolnosti z 27.októbra 1907 a vyzýval zúčastnených k vyššej aktivite, ktorá je v dnešných časoch veľmi potrebná.

Po úvodnom prejave zaznela z úst aktivistky Slovenskej pospolitosti báseň venovaná Černovským mučeníkom, ktorej autorom je pobočník SP.

Následne sa slova ujal národný umelec a buditeľ Mgr. Ivan Pavlisko, ktorý nie len svojou charizmou, ale hlavne pútavým prejavom očaril nejedného zúčastneného.

Po prejavoch boli položené vence od Slovenskej pospolitosti a PV ZPKO Liptovský Mikuláš a nasledovala minúta ticha za obete Černovskej tragédie.  Po tomto akte sme sa poklonili našim mučeníkom a tichým sprievodom sme sa premiestnili k pamätnej tabuli na miesto streľby.  Tam ešte zaznel prejav dlhoročného aktivistu Slovenskej pospolitosti, ktorý poukázal na paralely medzi dneškom a časom v období Černovskej masakry. Následne sme pod pamätnú tabuľu zavesili veniec a zaspievali si hymnickú pieseň Hej, Slováci.

Nakoniec sme sa presunuli do rodného domu Andreja Hlinku, kde nás s radosťou prijala veľmi príjemná správkyňa rodného domu. Poprezerali sme si izbu, v ktorej žil Andrej Hlinka a dozvedeli sme sa veľa vecí o živote nášho Otca národa Andreja Hlinku. S hrdosťou a úctou sme ešte zavesili veniec aj na rodný dom Andreja Hlinku, ktorý doniesli nacionalisti z Bratislavy.

Počas celej pietnej spomienky nás ochraňovali a dozerali na naše bezpečie aj príslušníci PZ v civile, za čo im zo srdca ďakujeme. Škoda len, že neboli v Černovej aj pred 105 rokmi.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: