PETÍCIA občanov za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí

14. septembra. 2012 o 19:15 | Kategória: Cigánsky problém, Iné | Komentáre vypnuté na PETÍCIA občanov za prehĺbenie ochrany práv slušných ľudí

My, dolupodpísaní občania Slovenskej republiky sa obraciame na základe čl. 27 Ústavy SR a zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov na Národnú radu Slovenskej republiky s petíciou z dôvodov zhoršujúcej sa situácie v spolunažívaní občanov miest a obcí s nedisciplinovanými a asociálne sa správajúcimi spoluobčanmi. Nárast negatívnych protispoločenských javov narúša základné princípy občianskeho spolunažívania a slušného správania a podnecuje zvýšenú agresivitu a kriminalitu. Uvedené okolnosti negatívne ovplyvňujú a narúšajú každodenný život disciplinovaných spoluobčanov. Poslancov NR SR touto petíciou žiadame o účinnejšie presadenie nasledovných opatrení:

1. prehĺbenie ochrany základných práv slušných ľudí pred asociálmi, sprísnením legislatívnych postihov prejavov obmedzujúcich ústavou garantovaných ľudských práv slušných ľudí

2. vyplácanie sociálnych dávok podmienené vykonanou prácou poberateľa sociálnej dávky

3. zníženie veku trestnoprávnej zodpovednosti maloletých zo 14 rokov na 12 rokov veku

4. trestnoprávne postihy rodičov za trestné činy ich detí

Tak toto je text petície, ktorú iniciovali občania Partizánskeho. Ale táto situácia nepanuje iba v Partizánskom, ale na celom území Slovenska. Momentálna legislatíva nechráni slušných ľudí, preto sme sa to začali snažiť riešiť. Chceme ukázať, že nám to nie je jedno a že situácia je už neúnosná. 

Prejavme solidaritu k sebe samým, Slováci k Slovákom. Nechceme už viac trpieť! Podporte petíciu! Tlačte, rozširujte, podpisujte. Vyplnené formuláre treba zaslať členom petičného výboru. Ich adresy sú uvedené na petičnom hárku. Len spoločnými silami dosiahneme výsledok! Politické strany na nás kašlú, riešia si iba svoje kšefty, preto musíme konať my, občania!

Petičný hárok si môžete stiahnuť: TU 


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: