Budeme bojovať len a len za rovnaké práva? Nečaká nás potom veľmi skoro žiadna sláva.

15. august. 2012 o 18:06 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Budeme bojovať len a len za rovnaké práva? Nečaká nás potom veľmi skoro žiadna sláva.

 Definovať ľudské práva možno, ale je otázka, či to má nejaký zmysel a prináša to nejaký úži-tok, alebo to dostane len ďalšie kvantum ľudí mimo realitu. Rozmýšľať a dokonca verejne uvažovať o ľudských právach sa nedá bez neustáleho dôrazu na ľudské povinnosti. A tie sa síce menia podľa okolností a každý deň sa musia prispôsobovať novej situácii, ale ak na ne zabudneme, nevyhnutne príde ku koncu demokracie a k novej diktatúre. Zodpovedná spoločnosť nemôže dovoliť, aby tu bola masa ľudí, ktorí sa poctivo, aj keď občas trochu ekvilibristicky, bijú so životom a aby na tej mase príliš parazitovali dve vrstvy – jedna nezodpovedná a druhá špekulantská. Myslím si, že treba minimum poctivosti v myslení, aby sme si za tieto pojmy dosadili celkom konkrétne osoby a skupiny ľudí. Tiež ich samozrejme treba neustále redefinovať a aktualizovať. História a aj budúcnosť sa dejú priamo pred našimi očami, ak si ich pravdaže zámerne nezakrývame a často sa zo zištných dôvodov netvárime, že sme slepí. Ľudia majú priam chorý sklon deliť druhých na čiernych a na bielych. Pritom fakt je ten, že všetci sme hriešni a ešte k tomu aj pestrofarební. Vychádzajú všelijaké knižky s katastrofic-kými scenármi, či už z ľavicových, alebo pravicových pozícií. Akoby sme si ale neuvedomovali, nakoľko sa do tých budúcich katastrof vmanévrujeme vlastnou vinou, keď kašleme na vzdychy a trápenia tých preťažených a utláčaných, ktorých celkom slepo nevníma celá horda nezodpovedných, ktorí nikdy nemuseli bojovať o svoju biednu životnú existenciu. Aké ľudské práva im chcete servírovať vy, mudrlanti sprava i zľava? Dbajte radšej o svoje povinnosti a nehádžte servisu len holé kosti! P. S. Už po napísaní tejto glosy som si uvedomil, že je príliš abstraktná. Nedávno sa stal veľmi nevkusný teroristický útok v Burgase. Pokúša nás to označiť Židov za bielych a Arabov za čiernych. Syn bol ale rok pred “arabskou jarou” na Golanských výšinách, ktoré má Izrael obsadené a zadržuje tamojším Arabom vodné zdroje, takže mnoho toho nenapolievajú a sú hladní. A hladný človek si zmyslí všeličo, zvlášť ak má informácie, že pár kilometrov odtiaľ si nejaký novodobý izraelita lebedí vo vykachličkovanom bazéne… Mimochodom, aj neďaleko našej úbohej záhradnej chatky sa nachádza tzv. Beverly Hills ohradené trojmetrovým múrom… Už Rimania mali zaujímavú životnú skúsenosť, že koho sa mnohí boja, ten sa musí mnohých báť… Nerád by som obišiel moju srdcovú záležitosť, Ježiša Krista. Ten sa isteže s evidentnými zločincami nekamarátil, aj keď s poniektorými ekvilibristami áno, ale na kríži si s nimi trochu podebatoval a toho sebakritickejšieho aj v momentálnych mukách dokázal pochopiť. Nemal ale žiadne pochopenie pre tých “mudrlantov s bočnou podporou”, ktorí o hlade a biede a s nimi spojenými obmedzeniami a kompromismi nevedeli ani len teoretizovať. Jednoliaty, izolovaný a pomerne sebestačný Island sa nie tak dávno problémy pertraktované v tomto texte pokúsil riešiť a je okolo toho veľké ticho. Uvidíme, ako mu to vyjde. My na Slovensku sme mierne rôznorodejší a od susedov závislejší, ale verím tomu, že ak si budeme veci na rovinu hovoriť a poctivo riešiť, tak naša slovenská cirkevná provincia znovu rozkvitne.

Vlado Gregor

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: