Arogancia moci, riešenie komplexu menejcennosti či primitivizmus?

24. júla. 2012 o 22:49 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Arogancia moci, riešenie komplexu menejcennosti či primitivizmus?

Odjakživa som mala problémy s „nadriadenými“. Už na základnej škole ma vedeli do bezvedomia vytočiť súdružky učiteľky, ktoré museli mať pravdu za každú cenu len preto, lebo boli súdružkami učiteľkami. A čím viac mi zo svojej pozície dokazovali, že majú pravdu, tým viac som im ja dokazovala, že ju nemajú. Samozrejme takéto správanie sa pravidelne odrážalo na mojej známke zo správania. Tie, ktoré mali vždy pravdu, nedokázali pochopiť, ako si ma môžu zastávať súdružky učiteľky, ktoré boli prístupné dialógu. S takými som problém nikdy nemala, ich postavenia a autoritu som rešpektovala. Ale bola to taká doba – doba komunizmu – kedy sme všetci vedeli, že je pár vyvolených, ktorí nám môžu robiť zle celý život. Mne to bolo jedno, bojovala som za svoju pravdu, za svoj názor. Bola som dieťa.

V roku 1989 prišla tá najnežnejšia revolúcia, aká mohla prísť a zrazu sme nepočuli nič iné, len – sloboda, rovnosť, bratstvo, demokracia, rešpektovanie názoru a kopec podobných somarín, ktoré nám, „rebelom“, boli celkom povôli. Mysleli sme si, že si konečne budeme môcť povedať to, čo si myslíme, bez toho, aby to malo pre našu budúcnosť nejaké následky. Z omylu ma vyviedli hneď na strednej škole, ale keďže to bola stredná škola, opäť sa to odrazilo iba na známke zo správania.

Horšie to bolo pri nástupe do práce. Nejako som nedokázala pochopiť a nechápem doteraz, prečo ak príde hoci pán  riaditeľ na moje pracovisko, ja ho musím pozdraviť ako prvá, hlavne ak mi stojí za chrbtom a ja ho bohužiaľ nevidím. A tak sa mi opakovane stalo, že „nadradení“ mali problém s mojím správaním len preto, lebo som sa správala
tak, ako keby som nevedela, KTO ONI VLASTNE SÚ. Takáto ich reakcia mi bola vždy na smiech, pretože podľa mňa oni nemali ani potuchy o tom, kto som ja. Nevedeli moje meno, pracovné zaradenie, proste nič.

Je rok 2012 a mne je nepochopiteľné, ako sa ľudia, ktorí dostanú nejakú funkciu, zmenia. Rozkazmi, príkazmi, búchaním do stola, či krikom a urážaním chcú za každú cenu presadiť svoj názor, bez ohľadu na to, či je podľa väčšiny správny alebo nesprávny. Skrátka je ich a správny byť musí. Ako keby s funkciou dostali patent na rozum. Vytratil sa akýkoľvek
rešpekt voči „poddaným“, akceptovanie názoru väčšiny a fakt, že vedúca funkcia je v prvom rade reprezentatívna. Takýto človek by mal reprezentovať tých, ktorých zastupuje, vo všetkej úcte k ich osobnostiam. Ak má však takýto človek niekoho reprezentovať, mal by mať v sebe elementárnu slušnosť, pokoru a hlavne, jeho autorita by mala byť prirodzená, zaslúžená a nie vybúchaná do stola, vykričaná.

Je veľmi smutné, že za posledných možno 20 rokov som sa s človekom s prirodzenou autoritou stretla len málokedy a v poslednom čase vôbec. Prirodzenú autoritu si človek vo funkcii musí zaslúžiť a vybudovať svojím správaním, pochopením zodpovednosti, postojom k tým, ktorým šéfuje a kvalitným riešením takých problémov, na ktoré jeho podriadení nestačia. Človek s prirodzenou autoritou nepotrebuje nikomu dokazovať svoju moc, pretože je všeobecne vážený a jeho rozhodnutia sú pre väčšinu prijateľné. Toto si však vyžaduje vo funkcii OSOBNOSŤ.

A tak sa zamýšľam nad tým, prečo do vedúcich funkcií dosadzujeme ľudí arogantných, zakomplexovaných alebo primitívnych, ktorí si svojím správaním potrebujú dokázať pocit dôležitosti, aký celý život nemali. A opäť sme pritom, že chyba bude asi niekde v nás, pretože ak v krčme pri pive máme plné ústa rečí o tom, ako by sme si mali byť všetci rovní, ako by mali na každého platiť rovnaké zákony, ako by mal byť rešpektovaný názor väčšiny a potom si sami dosadíme, alebo dovolíme, aby do funkcie bol dosadení slaboch, môžeme si za to sami. Pokiaľ nebudeme tlačiť na ľudí vo funkciách, ktorí sú volení, alebo na tých, ktorí ľudí do funkcií dosadzujú, aby na týchto miestach boli kvalitní a zodpovední ľudia, nemáme nárok sťažovať sa na akékoľvek vedenie.

Tea Nachtigal


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: