Asociáli ohrozujú Trnavu!

13. apríl. 2012 o 13:02 | Kategória: Reakcie, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Asociáli ohrozujú Trnavu!

V Trnave nič nového, na Coburgovej počas veľkej noci museli zasahovať hasiči, pretože horelo. Prostitúcia, potkany, špina, podpaľačstvo, smrad, hluk, kriminalita a záškoláctvo! Aj s takýmito problémami sa pravidelne stretávajú obyvatelia žijúci na ulici Coburgova (sídlisko Linčianska) v Trnave. Niektorí z nich dokonca uviedli, že mnohokrát majú kvôli asociálom strach vyjsť aj na ulicu.

Horiace odpadky a výjazdy hasičov, tak to je tu na dennom poriadku. Niekedy mám pocit, že tu žijúci Cigáni sa správajú horšie ako zvieratá. Stačí sa pozrieť na špinu a neporiadok, ktorý je všade navôkol. Podnikám tu už niekoľko rokov a  pri tých sústavných požiaroch mám mnohokrát aj obavu o svoju firmu. Vždy keď počujem hasičskú sirénu mám strach, že mi horí moja firma. Zamestnávam takmer 30 ľudí, no mesto mi vôbec nepomáha a problém nerieši. “ potvrdil Jozef Bohunický z Trnavy, ktorý už niekoľko rokov podniká na Coburgovej ulici.

Nechcem však hovoriť len o negatívach. Občas sa nájdu aj medzi Cigánmi takí, ktorí poctivo pracujú, žijú slušne a v čistote. Ich deti sú vychované a vždy aj slušne pozdravia. Práve takým by sa malo maximálne pomôcť pri integrácii. Mesto by malo tým slušným pomôcť odtiaľto odísť, aby mohli konečne žiť medzi normálnymi ľuďmi. Myslím si, že je najvyšší čas, hľadať riešenie cigánskeho problému napríklad inšpiráciou v zahraničí. Napríklad v Belgickom meste Gent sa s Cigánmi nemaznajú. Všetci musia robiť a správať sa slušne. Ak treba tak zametajú aj ulice. Cigánom musíme dať konečne presné pravidlá. Dúfam, že aj tento rozhovor pomôže konečne problém s Cigánmi v Trnave vyriešiť.“ ďalej uviedol pán Bohunický.

Po zverejnení správy, že požiar hradu Krásna Hôrka spôsobili cigánske deti, ale i na základe osobných skúseností z práce mestského policajta v Trnave, som okamžite začal skúmať dostupné údaje s cieľom odhaliť riziká a príčiny vzniku požiarov.

Podľa štatistík požiarovosti uverejnených na internetovej stránke Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, v roku 2010 vzniklo najviac požiarov na území Prešovského kraja (1 711) a Košického kraja (1 552), najmenej na území Trenčianskeho kraja (883).

Podľa štatistík Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) SR má byť každoročne najčastejšou príčinou vzniku požiarov nedbalosť a neopatrnosť dospelých osôb.

Na prvý pohľad tak človek môže získať nepravdivý dojem, že Slováci z východu sú nezodpovední, neopatrní, ba až hlúpi, veď práve Košický a Prešovský kraj sú už niekoľko rokov opakovane najpožiarovejšie.

V rámci svojho malého výskumu som však objavil zaujímavú spojitosť medzi požiarovosťou a zložením obyvateľstva SR. Vysoká požiarovosť určitých problémových lokalít na Slovensku akoby odzrkadľovala vysoký podiel a populačný prírastok asociálnych, bohužiaľ mnohokrát aj mentálne retardovaných spoluobčanov, žijúcich v týchto oblastiach.

 

Vplyv cigánskeho obyvateľstva na výraznú pôrodnosť oboch, požiarmi sužovaných krajov – Prešovského aj Košického, priznáva taktiež známy demograf Boris Vaňo, ktorý pre denník SME (4. 3. 2012) uviedol „Pôrodnosť v týchto krajoch stále ovplyvňujú najmä vysoká religiozita(náboženské založenie), väčší podiel rómskeho obyvateľstva a nižší stupeň urbanizácie a životnej úrovne,“. Takže práve vďaka výdatnej Cigánskej plodnosti dnes máme na východe Slovenska, naďalej vysoký prírastok obyvateľstva a to i napriek masovému vysťahovaniu za prácou. Je však veľmi otázne, či tieto prírastky v budúcnosti ekonomicky pozdvihnú SR,  prispejú k stabilizácii 1. dôchodkového piliera , alebo či dokážu zabezpečiť sociálne istoty policajtov a ďalších osôb v služobnom pomere.

Prípadné argumenty, že vyššia požiarovosť je spôsobená odlišnou hustotou zaľudnenia, alebo vyšším počtom obyvateľov sú neopodstatnené. Požiarovosť východného Slovenska je najvyššia aj keď sčítame dohromady počty požiarov z pomedzi niektorých troch krajov západného a stredného Slovenska (napr. Trnavského, Trenčianskeho, Nitrianskeho) a následne ich porovnáme s počtom požiarov v Prešovskom a Košickom kraji. V tejto súvislosti som tiež kontaktoval kompetentné osoby ktoré so spomenutou problematikou prichádzajú pravidelne do kontaktu.

Mestská polícia (MsP) mesta Trnava

Vladimír Baričič, veliteľ MsP okrsku Linčianska v Trnave ktorého súčasťou je aj ulica Coburgova preslávená veľkou koncentráciou sociálne neprispôsobivých Cigánov k veci uviedol: „Požiarovosť na ulici Coburgova je v porovnaní s ostatnými časťami mesta vysoká. Jedná sa hlavne o požiare domového odpadu a z väčšej časti požiare pri ktorých sa vypaľujú medené káble. Je pravda, že tieto požiare spôsobujú prevažne rómsky obyvatelia. Presné počty požiarov môže uviesť HZZ Trnava. O množstve malých požiarov ani HZZ nevie, keďže boli likvidované priamo mestskou políciou. Hlavným problémom vzniku požiarov je likvidácia odpadu zo strany rómskeho obyvateľstva a v druhom rade čo sa týka pálenia káblov, je to na uľahčenie si práce pri opracovávaní káblov pred odovzdaním do zberných surovín. Legislatívne zmeny boli prijaté a tieto veci sa riešia podľa platných zákonov. To, že nie je možná vymožiteľnosť priestupkov zo strany páchateľov je druhá vec.“

Na otázku možných legislatívnych úprav, ktoré by umožnili, aby niektoré opakované priestupky asociálov mohli byť prekvalifikované na trestný čin s možnosťou, účinne využívať trest povinnej práce a odňatia slobody Baričič odpovedal: „Čo sa týka legislatívnych zmien, ktoré by prekvalifikovali priestupky na trestné činy nie som proti, ale zase si uvedomme, že nikoho nedonútiš pracovať a priestupky nepáchajú iba asociáli!“

Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trnave
Ivan Peťko, hovorca HaZZ v Trnave v telefonickom rozhovore zvýšenú požiarovosť ulice Coburgova v porovnaní s inými časťami mesta priznal. V problémovej lokalite obývanej asociálnymi Cigánmi, nie sú údajne výjazdy k požiarom ničím výnimočným.

Zo štatistík HaZZ vyplýva, že v roku 2011 na ul. Coburgova bolo zaevidovaných celkovo 59 udalostí z ktorých bolo 44 požiarov, 1 požiar bez zásahu, 8 technických zásahov, 1 ekologický zásah a 5 planých poplachov. Aj podľa informácii uverejnených HaZZ mal byť v roku 2009 každý štvrtý požiar v Trnave likvidovaný práve v cigánskom gete na ulici Coburgovej.

Okresné riaditeľstvo HaZZ v Košiciach

Obdobný problém aký je na ulici Coburgovej v Trnave- vysokú požiarovosť v niektorých lokalitách obývaných neprispôsobivými občanmi potvrdil aj Tomáš Berzetei, pôsobiaci v HaZZ v Košiciach, ako zisťovatel príčin požiaru. V mestskej časti Luník IX obývanej prevažne asociálnymi Cigánmi, má byť v porovnaní s inými časťami Košíc počet hasičských výjazdov omnoho častejší.

Na otázku, v čom spočíva opakovane najvyššia požiarovosť východného Slovenska a či si nemyslí, že by mohla byť spôsobená nadmernou koncentráciou neprispôsobivých občanov Berzetei uviedol, že pri požiaroch zohráva úlohu viacero faktorov a preto nie je možné určiť vrámci celého východného Slovenska presnú príčinu.

Požiar hradu Krásna Hôrka a aktuálny demografický vývoj, naše posledné varovanie?

Nezodpovedné správanie a primitivitu väčšiny asociálnych Cigánov z problémových oblastí dnes nedokazujú len vysoká pôrodnosť, kriminalita, špina a požiarovosť v okolí ich príbytkov, ale aj agresivita často mierená proti hasičom ktorí im prišli pomôcť. Hádzanie kameňov do zasahujúcich hasičov v týchto lokalitách údajne nie je ničím výnimočným.

Slovenky, Slováci, náš národ je dnes ohrozený! Už nie je viac čas hrať sa na ľavicu, alebo pravicu, ani ukazovať svoju národnú hrdosť len na športoviskách! Naše Slovensko dnes potrebuje skutočnú politickú zmenu- reformovaný socializmus pod vedením nacionalistov kde bude garantované každému čo patrí.

Slovensko dnes zachránia iba radikálne opatrenia, aké sme poznali pred rokom 1989 s presne určenými pravidlami (nemyslím politické prenasledovanie). Slušným a poctivo pracujúcim treba pomáhať, asociálov trestať a zatvárať!

S pozdravom Bc. Marián Mišún

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: