Znásilnenie, vražda, lúpež- na východe Slovenska nič výnimočné! Občania zvykajte si!

8. apríl. 2012 o 20:48 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Znásilnenie, vražda, lúpež- na východe Slovenska nič výnimočné! Občania zvykajte si!

Ako verejný činiteľ sa už niekoľko rokov pokúšam aktívne venovať cigánskemu problému. Asi aj preto ma neprekvapili nedávne, pre väčšinu Slovákov šokujúce správy opisujúce sexuálne výčiny niektorých asociálov. V tejto súvislosti musím opätovne pripomenúť, že vôbec nehádžem všetkých Cigánov do jedného vreca a pokiaľ sa slušne správajú, tak ich plne rešpektujem.

Pripomeňme si ale posledné medializované udalosti:

Utorok v noci 3.4.2012 v obci Bystré (okres Vranov nad Topľou) 21-ročný mladík znásilnili 43-ročnú ženu.

Hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove Jana Karnišová vo veci uviedla, že 21-ročný mladík z Bystrého ženu z tej istej obce najskôr sotil v blízkosti železničnej stanice na zem a potom ju udrel do zadnej časti hlavy kameňom.

“Pod hrozbou násilia sa jej začal vyhrážať, že nesmie kričať, pretože má pri sebe nôž a môže ju kedykoľvek zabiť. Zároveň si od nej vypýtal peniaze, na čo mu poškodená odpovedala, že žiadne peniaze nemá,”.

Dňa 18. 3. 2012 v Košiciach piati mladí chlapci z Luníka IX. znásilnili iba 10-ročné dievčatko.

Na dievča partia chlapcov zaútočila za bieleho dňa, a to na tráve pri hlavnej ceste.

Na jej znásilnení sa údajne podieľali všetci. Celý incident si ale všimla okoloidúca, ktorá privolala políciu. Chlapci boli na mieste zadržaní a prevezení na policajnú stanicu. Najmladší z nich mal len 10 rokov, najstarší 16.

Jeden z pätice páchateľov skončil za mrežami, ostatní boli kvôli nízkemu veku trestne nepostihnuteľní. Traja sú v polepšovni a jeden je hospitalizovaný na psychiatrii.

O potrebe pristupovať k väčšine cigánskych asociálov ako k pacientom s mentálnym postihnutím píšem v mojej vedeckej práci- STRATÉGIA PRE RIEŠENIE CIGÁNSKEHO PROBLÉMU. Odvolávajúc sa na výskumy niektorých súdnych psychológov v časti- RIEŠENIE PSYCHOPATICKEJ PRÍČINY DEVIÁCIE napríklad uvádzam:

Väčšinu mentálne postihnutých jedincov je nesprávne ponechať bez vhodného dozoru. Práve naopak, treba ich okamžite masovo presunúť do špeciálnych, za týmto účelom vytvorených ústavov, alebo zariadení pre asociálov. Tento radikálny prístup je opodstatnený aj z hľadiska solidarity. Veď práve mentálne postihnutí asociáli, u ktorých následky a príznaky duševnej choroby pretrvávajú dnes mnohokrát vďaka neschopnosti sa sociálne adaptovať, končia na dne sociálneho rebríčka, vo väzniciach, alebo ako bezdomovci.

Psychológ Petr Bakalář, v knihe Tabu v sociálních vědách (2003, s. 284-285) opísal mentálne retardovaných jedincov nasledovne: „Mentálne retardovaní nemajú iba nízku inteligenciu, ale sú i obtiažne socializovateľní. Obvykle sa ich nízka socializácia prejavuje takto: vysoká incidencia porúch správania, agresivita, neadekvátne sexuálne správanie, kriminalita a impulzívne jednanie.

Dôvodmi pre zvýšený stupeň kriminálneho správania medzi mentálne retardovanými jedincami sú:

– Obtiažne chápanie zákonov a následkov svojho jednania.

– Zle vyvinutý zmysel pre morálku.

– Majú menej čo stratiť uväznením (napr. sú nezamestnaní, alebo vykonávajú nezaujímavú prácu).

– Je ľahšie ich z činu usvedčiť.

– Ľudia s IQ pod 80 bodov obvykle nedokážu zaistiť potreby svojich detí (fyzické, nutričné, kognitívne, emociálne). Takéto rodiny sú pre sociálnych pracovníkov najproblémovejšie (Feldman, 1994). Ženy s ľahkou mentálnou retardáciou majú o niečo viacej detí než ženy z normálnej populácie. Je to prevažne z týchto dôvodov:

– neadekvátne používanie antikoncepcie,

– neadekvátne pochopenie mechanizmu reprodukcie,

– nedostatok sociálnej skúseností potrebnej k ubráneniu nechceným sexuálnym ponukám.

O vhodnosti pristupovať k cigánskym asociálom ako k pacientom s mentálnym postihnutím svedčia aj názory a výskumy niektorých súdnych psychológov.

Policajná a súdna psychologička doc. PhDr. Ludmila Čírtková, CSc. (2009, s.65-66) v knihe Forenzní psychologie – 2. upravené vydanie síce píše, že názor „ čo psychopat, to potenciálny páchateľ “ nie je správny. Rovnako však uvádza, že doterajšie štúdie zhodne konštatujú vysoký počet psychopatov medzi recidivistami. Mentálne postihnutých páchateľov charakterizuje ako zväčša pudovo sa správajúce osobnosti, ktoré sa vyznačujú nízkou inteligenciou. Ich rozumové schopnosti sú nižšie, než je obvyklé. Inak povedané, jedná sa o „primitívne osobnosti“. Tomu odpovedá aj obraz odzrkadľujúci ich trestnú činnosť, ktorá nebýva premyslená. Pre páchateľov s nedostatočnou mentálnou úrovňou je príznačná jednoduchosť a priamočiarosť. Takto sa často dopúšťajú násilnej trestnej činnosti ako napr. sexuálnych útokov proti neadekvátnym objektom (deťom, starým ľuďom, zvieratám). Pri skupinovej trestnej činnosti bývajú skôr vykonávateľmi nápadov z iniciatívy druhých.

Primitivitu a pudové správanie asociálnych Cigánov potvrdzuje tiež profesor PhDr. Anton Heretik, PhD., ktorý je zároveň psychológ a súdny znalec.

Heretik (2010, s. 370-374), vo svojej knihe Forenzná psychológia uvádza najnovšie „porevolučné“ šokujúce údaje, hodné zamyslenia. Podľa Heretika sa Cigáni na východnom Slovensku mali podieľať na celkovej kriminalite 45,5 % – na násilnej trestnej činnosti 37,6 %, na lúpežiach 79,5 %, znásilneniach 44,4 %, ublížení na zdraví 33,3 % a na vraždách 50 %. V rámci celého Slovenska predstavoval podiel Cigánov na kriminalite mladistvých až približne 40 %. Z toho na vlámaniach sa podieľali 62,2 %, lúpežiach 55 %, krádežiach 52,8 % a pohlavnom zneužití 40 %. Z celkového počtu cigánskych kriminálnikov malo byť až 84 % postihnutých rôznym stupňom mentálnej retardácie (pravdepodobne aj v dôsledku incestného pomeru).

Myslím si, že práve z týchto dôvodov je opodstatnené požadovať, aby štát v prípade odhalenia nezodpovedného správania budúcich rodičov alebo incestu, použil voči páchateľom čo najprísnejšie opatrenia a tresty.

Slovenky, Slováci, dnes sú obeťami pre vás cudzí ľudia, ale už onedlho to môžete byť vy, alebo vaši  blízki. Slovenský národ dnes populačne vymiera a hrozí, že už o pár rokov z celého Slovenska vznikne jeden veľký Luník IX!

Marián Mišún

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: