Slovensko- vhodné miesto pre život?

5. apríl. 2012 o 12:42 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Slovensko- vhodné miesto pre život?

Prekrásne hory, lúky a pastviny. Úrodná pôda, sady, krásne kroje a tradície. Potoky, rieky, či spev vtákov. Ľudia milí s dobrým srdcom. To je ten raj na zemi. To je naše krásne Slovensko. Naozaj?

Je ešte Slovensko také, aké ho vybudovali naši predkovia a sme naozaj takí, ako nás vychovávali naši starí otcovia? Je naozaj ešte stále Slovensko raj na zemi? Alebo len krajina, v ktorej sa čoskoro nebude dať ani žiť? Aj napriek tomu, že pán Boh vyvolil dať ten najkrajší kus zeme práve nášmu slovenskému rodu, začína ma bolieť srdce pri pomyslení kam to smerujeme.

Tie nádherné pasienky, lesy a lúky, ktoré boli skvostom našej krajiny, dnes okupujú cigánske hordy. Tie mohutné hrady a zámky, ktoré tu ostali ako spomienka na našich silných a slávnych predkov, vypaľujú cigánske deti. Tie naše krásne tradície vymieňame za kapitalisticko-americké výmysly. Naše úrodné polia nechávame zarastať burinou a dovážame nekvalitné a nezdravé produkty. Našu nádhernú krajinu ničíme a vo vidine peňazí ju predávame cudzincom. Túto našu krajinu, za ktorú umierali naši predkovia. Pre ktorú predkovia obetovali životy v bojoch proti nepriateľským nájazdom. To, čo stovky rokov oni chránili a zachránili, my behom pár rokov stratíme. Bez krutého boja, bez krvi a vypaľovania. Očarení židovským peniazom skladáme zbraň a svoju krajinu dávame cudzincom. Až sem klesol slovenský ľud.

Slovenský občan sa stal vo svojej domovine iba lacnou pracovnou silou. Neustále sa rapídne zvyšujúce ceny potravín. Bleskurýchle sa znižujúca životná úroveň. Strata vlastnej krajiny.

Toto zažívame každý deň. Ani si to neuvedomujeme, ale strácame ten raj na zemi. Strácame naše Bohom požehnané Slovensko a strácame sa v každodennom kolotoči dnešného života. Je azda Sloven predurčený dennodenne drieť, aby mohol ako tak uživiť svoju rodinu? Drieť, aby sa zastavil až na smrteľnej posteli a zistiť, že už je koniec jeho pozemského života a ani si neuvedomil kedy prešiel, pretože stále len pracoval pre systém, ktorý si z neho spravil otroka?

Je azda ešte Slovensko dobrým miestom pre život? A ak áno, tak ako dlho ešte bude?

Zo Slovenska sa stáva predajná krajina, ktorá na čele so zradnými politikmi bude slúžiť cudzím záujmom, ktorá už nebude ponúkať krásnu prírodu, plnú excelentných pamiatok, pretože nám to tu všetko poničia cigánske hordy, ktoré si tu chováme ako hada na prsiach. Zaniknú azda aj naše národné tradície?

Čo nám potom bude dávať naša krajina? Bude ešte naša? Bude sa tu dobre žiť? Keď už dnes si mladý Sloven nemôže dovoliť zakladať rodinu bez toho, aby sa nezadĺžil na celý život. Už dnes sme lacnou pracovnou silou a druhotriednym občanom, ktorý je diskriminovaný na úkor minoritného obyvateľstva. Už dnes sme stratili takmer všetko, čo nám tu zanechali naši starí otcovia. A ono to pokračuje a stupňuje sa to. Čo bude ďalej? Budú Sloveni čakať, čo prinesie budúcnosť? Alebo zabezpečia budúcnosť svojim deťom? Odpoveď je v každom jednom z Vás. Pretože to VY tvoríte tento národ a VAŠE rozhodnutie je rozhodnutím národa. Možno práve vaše rozhodnutie zapríčiní opätovné pozdvihnutie toho imaginárneho meča na obranu vlasti. Nemlčte a nečakajte na dobu, kedy Slovensko už nebude vhodné miesto pre život. Bojujte! Bojujte za záchranu našej vlasti! Vašou zbraňou nech je čisté slovenské srdce, vaším hnacím motorom nech sú vaše vznešené slovenské ideály a vaša cesta nech je cestou víťaznou pre slovenský národ! V mene hesla Za Boha život, za národ slobodu pokračujeme v našom neľahkom, ale za to tak potrebnom boji ďalej!

R.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: