Otázka viery je otázkou prežitia

10. decembra. 2011 o 20:20 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Otázka viery je otázkou prežitia

V dnešnej materialistickej dobe sa bude mnohým zdať toto prehlásenie neskutočné, avšak dejiny nám ukazujú pravý opak. To, že sa dnes ešte nazývame Slovákmi by nebolo možné, keby táto doba prišla už pred tisíc päťsto rokmi – ak môžeme počítať vstup  Slovenov do oficiálnej histórie (nie na územie Európy, ako sa nám to snažia nahovoriť) približne v šiestom storočí nášho letopočtu. Treba si uvedomiť, čo sa vlastne vtedy stalo a prečo sa tak stalo. Sloveni, ako väčšinové obyvateľstvo Európy, stálo svojim životným spôsobom v opozícii proti zbytku sveta. My sme boli národ, ktorý žil v súlade s prírodou naproti tvoriacim sa civilizáciám na materialistickom základe. Malé kráľovstvá, zvyčajne mestského typu, založené na vykorisťovaní, obchode, otrokárstve, to je to, čo sa považuje za vysoko vyvinutú civilizáciu naproti našim rodom ktoré osídľovali a opracovávali rozsiahle končiny Európy v súlade s božími – prírodnými zákonmi. Ak však tieto civilizácie chceli prežiť, museli zotročovať a vykorisťovať čím ďalej tým viac ľudí. Narazili však na trvalý odpor našich predkov, ktorí si bránili svoju prirodzenú slobodu, budúcnosť svojich potomkov pred ničiteľskými cudzincami.

Až o pár storočí neskôr začali tieto civilizácie preberať kresťanstvo, nie pre ich úprimnú vieru, ale preto, že sa im zdalo výhodnejšie ako ich staré náboženstvo, ktorému aj tak nikto neveril a nemalo hlavne žiadnu úctu od nepriateľov, teda od nás hlboko veriacich Slovenov. Expanzia kresťanstva na územie našich predkov prebiehala postupne, bola však prijímaná rôzne. Nakoniec však väčšina obyvateľstva prijala kresťanstvo, aj keď sa podľa mňa najmenej do pätnásteho storočia prelínali predkresťanské zvyky a tradície. Zhrňme si teda túto časť článku. Naši nepriatelia nás nemohli poraziť práve kvôli našej hlbokej viere, ktorá sa nedala nijako vykoreniť. Naši predkovia prijali postupne nové náboženstvo a svoju pevnú vieru preniesli do tohto nového náboženstva. Boli však týmto náboženstvom internacionalizovaní, to znamená že museli porušiť niektoré svoje zvyky a zákony, najskôr len okrajovo, no ako sa kresťanstvo ukoreňovalo, menili sa aj staré ustanovizne čoraz viac.

Situácia pre našich predkov na prelome tisícročí bola už veľmi vážna. Oklieštené a zdecimované obyvateľstvo likvidovali ich vlastní germanizovaní, pogréčtení či polatinčení vzdialení príbuzní. Situácia v našich končinách bola takisto nepriaznivá, keďže sa k vláde dostali cudzie, nepriateľské, neeurópske kmene. Náš národ prežil tisícročné manželstvo s Maďarmi zase len vďaka svojej viere, ktorú mal od svojich predkov. Otrokárske civilizácie nevymizli s príchodom kresťanstva, len sa roztrúsili po celej Európe a myšlienka na svetovládu sa postupne rozvíjala s meniacimi sa podmienkami. Tieto pozostatky civilizácií zistili príčinu neporazitelnosti  slovanského sveta, bola to zase len naša viera. Preto nastolili nové zbrane, keďže sme stále odolávali tvrdej likvidácii či národnostnému útlaku. Tieto nové zbrane sa niesli v duchu pokroku a boli nimi nové ideológie. Modernizmus a liberalizmus sa postupne viac a viac „vyfarboval“, až sa dostal na konci devätnásteho storočia aj do politiky takmer po celej Európe. Poslednou baštou našich národov bola stredná, južná a východná Európa. Zatial čo v našich pomeroch sme boli utláčaní, v Rusku žil národ vďaka svojej viere ako neporazitelná jednota a sila. Zatial čo u nás sa postupne začal zavádzať materializmus, v Rusku spravili pokus a hneď na začiatku dvadsiateho storočia spravili z materializmu náboženstvo.

Po neúspešných pokusoch zničiť vieru v ľudoch likvidáciou, odnárodňovania či komunizmom, konečne prišli na to, ako nás konečne zlikvidovať. Dve tisícročia boja sa blížia k vrcholu a je len na nás či sa vzdáme toho, čo nás doteraz držalo pri živote, alebo nás naša viera podrží aj naďalej a porazíme zhubný materializmus. Nadchádza čas konečnej bitky o vieru a tým o naše prežitie.

Svetozár Pieštanský


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: