Posledná rozlúčka s významným slovenským historikom

17. novembra. 2011 o 18:45 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Posledná rozlúčka s významným slovenským historikom

 Bratislava 15. 11. 2011 – v tento deň zomrel popredný slovenský historik PhDr. Ladislav Deák, DrSc.

Ladislav Deák absolvoval Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1957. Spočiatku pôsobil ako učiteľ, neskôr, od roku 1962 ako historik v Ústave dejín socialistických krajín Slovenskej akadémie vied.

Zameriaval sa na zahraničnopolitické problémy stredoeuópskych štátov a Juhoslávie v medzivojnovom období (1918 – 1939), neskôr sa špecializoval na vzťahy medzi Česko-Slovenskou republikou a Maďarskom s ťažiskom na politiku Maďarska voči Slovensku. Je autorom a spoluautorom 15 knižných publikácií a vyše sto vedeckých štúdií, ako aj množstva odborných článkov doma i v zahraničí.

Zastával viaceré funckie v odborných i stavovských organizáciách, vrátane funkcií v bilaterálnych medzištátných komisiách historikov, vykonával rozsiahlu poradcovskú a expertíznu činnosť pre štátne orgány a občianske organizácie.

Z jeho tvorby: Zápas o Strednú Európu 1933-1938, Slovensko v politike Maďarska, Hra o Slovensko, Viedenská arbitráž, Trianon – ilúzia a skutočnosť, Od Trianonu po Malú vojnu…

PhDr. Ladislav Deák, DrSc. (* 13. 1. 1931 – … 15. 11. 2011 Bratislava)

Posledná rozlúčka so zosnulým

bude 22. 11. 2011 o 11.15

v Bratislavskom Krematóriu.


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: