Modranský manifest

1. novembra. 2011 o 22:05 | Kategória: Vyhlásenia | Komentáre vypnuté na Modranský manifest

Slovenská pospolitosť je združením ľudí, ktorí chcú zmeniť situáciu v našej spoločnosti. Slovenská pospolitosť je myšlienkou, hnutím,  hlasom našej identity a krvi ktorý má za úlohu naplniť odkaz Ľudovíta Velislava Štúra. Slovenská pospolitosť je mladou a sviežou silou, ktorá tryská z hlbín zeme. Jej úlohou je ísť stále vpred v ústrety veľkým zmenám, ktoré treba vykonať.  Slovenská pospolitosť je matkou všetkých tých, ktorí túžia veci zmeniť k lepšiemu, je matkou všetkých tých, ktorým v hrudi bije slovenské srdce a v žilách koluje slovanská krv. Slovenská pospolitosť je hlasom tých, ktorí si nadovšetko želajú slobodu. Je hlasom utlačovaných a vykorisťovaných, je hlasom spravodlivosti. Je hlasom našej umierajúcej matky zeme, hlasom nášho svedomia.  Je aj hlasom našich predkov, ktorí pracovali, bojovali a umierali, aby sme my mohli žiť. Toto je Slovenská pospolitosť!

  1. Budeme bojovať za uchovanie národnej identity a prežitie slovenského národa. V dnešnom globálnom svete budeme brániť náš národ, bojovať proti multikultúre a budeme presadzovať uchovanie identity všetkých národov na svete, ktoré ničí multikultúrna idea.
  2. Budeme bojovať proti kapitalizmu, pretože kapitalizmus je nesprávny a neľudský systém, ktorý vykorisťuje ľudí, stavia skupiny v rámci národa proti sebe, podporuje triedny boj a sústreďuje moc a kapitál do rúk malej skupiny ľudí, ktorá riadi naše životy a berie nám slobodu.  Tak isto budeme poukazovať na zločiny a obete tohto systému, ktorý vraždí ľudí.
  3. Vždy a všade sa budeme zastávať utláčaných a vykorisťovaných ľudí, budeme bojovať za to, aby zákony platili pre každého, aby právo na spravodlivosť mal každý človek.
  4. Budeme bojovať proti zvrhlým a zločinným ideológiám, akými sú komunizmus, sionizmus, šovinizmus, ktoré sú v dnešnom svete veľmi rozšírené.
  5. Presadzovať budeme spoluprácu medzi národmi, ako suverénnymi štátmi . Hlavne s krajinami našich slovanských súkmeňovcov, pretože nám v žilách koluje tá istá krv.
  6. Naši ľudia by mali dostávať potraviny, ktoré neobsahujú jedy, zdravé potraviny z našich polí a fariem. Mali by žiť v čistom životnom prostredí a chodiť do zdravej prírody. Preto budeme bojovať za zdravé životné prostredie a čistotu našich miest a prírody. Pretože Zem je iba jedna a nedovolíme jej zničenie.
  7. Naše hlavné poslanie je pôsobenie na mládež, ktorá môže zmeniť  situáciu k lepšiemu. Preto budeme pracovať na tom, aby sme rozvíjali v mládeži duševné i telesné vlastnosti.
  8. Slovenská pospolitosť je proti akémukoľvek deleniu národa na základe viery,  zamestnania, triedy, či subkultúry. Sme jeden národ, máme tú istú krv, preto by sme mali všetci spolupracovať.
  9. Slovenská pospolitosť nie je politickou stranou, no vždy bude podporovať politické strany, ktoré konajú v záujme slovenského národa.
  10. Vždy a všade budeme v opozícii proti konzumu a materializmu. Materializmus je znamením úpadku duchovných hodnôt. Ak človek stratí duševné hodnoty, prestáva byť človekom, stáva sa iba obyčajným konzumentov bez skutočných cieľov a snov.

V Modre dňa 29.10.2011


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: