Dokedy ešte?

10. október. 2011 o 0:15 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Dokedy ešte?

 Zo začiatku som chcel písať o zverstvách páchaných červenou armádou, o zverstvách Sovietskeho zväzu a o zločinoch komunizmu. No stačí kliknúť na odkaz : sem a objaví sa dobre spracovaná stránka, ktorá sa venuje práve hrozbe komunizmu. A tam sa dočítate fakty o jednej z najhorších totalít, ktorú so stratami prežila aj naša vlasť.

Každopádne musím poukázať na to, že komunizmus má na svedomí viac obetí ako obe svetové vojny dokopy!!!

Ani náš národ nebol ušetrený a idea komunizmu, ktorú vtedy predstavoval Sovietsky zväz, či Červená armáda. Stála náš národ niekoľko tisíc ľudských životov. O tieto životy neprišli počas vojny, ale v čase mieru(okupácie).

Aké dôsledky teda malo obsadenie našej vlasti červeným morom?

tisíce zavraždených a popravených občanov našej vlasti

desaťtisíce odvlečených do koncentračných táborov, tzv. Gulagov, kde následne zomierali a trpeli

státisíce odsúdených za svoje politické presvedčenia a názory

-zničenie pomníkov venovaných slovenským vojakom, ktorí zahynuli vo vojne

-zničenie všetkých národných symbolov na budovách a pod.

pokus o zdiskreditovanie našich národných velikánov

-mimo toho útek zdravej inteligencie mimo hranice

-a mnoho iného….

 Naši ľudia umierali, trpeli, deti prichádzali o svojich rodičov a všetci občania prišli o skutočnú slobodu!

Náš národ bol obsadení červenou tyraniou, ktorú sme otvorene trpeli desiatky rokov až do nežnej revolúcie v roku 1989, no odvtedy nemo trpíme skrytú totalitu a stále sme zvyknutí, že my sme malí páni na to, aby sme si mohli rozkazovať vo vlastnom štáte. Smutné, že aj dnes o osude a spôsobe života na Slovensku nerozhodujú Slováci, ale niekto úplne iný….

Ale poďme späť. Vzhľadom na to všetko, čo nám je známe a aj keď neberieme do úvahy mnoho zverstiev, ktoré ešte známe nie sú, musíme sa jednoznačne zhodnúť, že Červená armáda, Sovietsky zväz a iné inštitúcie, ktoré sa len skrývali za iným názvom, ale predstavovali len tú jednu myšlienku a to myšlienku komunizmu, sú trestu hodné a je potrebné sa s týmto zločineckým systémom vysporiadať rovnako ako s inými totalitnými praktikami Či už je to fašizmus, sionizmus a pod.

Všetci vieme, že po revolúciách nastáva satisfakcia a ľudia, ktorí predstavovali systém proti ktorému ľud povstal, majú pykať za svoje zločiny. Bohužiaľ po revolúcii, keď sa náš národ postavil červenej tyranii v roku 1989, neprebehli žiadne procesy s predstaviteľmi tejto zvrhlej ideológie a nechali sa v pokoji  a bohatstve dožiť.

Žiadať po toľkých rokoch procesy s predstaviteľmi tejto zvrhlej ideológie je zbytočné, keďže nás tu momentálne ožobračuje kapitalistický systém. A mnohí z tých, ktorí ho predstavujú, si momentálne zaslúžia oveľa viac tieto procesy a volanie po spravodlivosti. Tieto indivíduá dnes znižujú životnú úroveň Slovákov a z domácich občanov robia len lacnú pracovnú silu, dobytok a otrokov vo vlastnom štáte. A vďaka ich kadejakým reformám, uťahovaniu opaskov slušných ľudí skrz ekonomiku doháňajú ľudí k samovraždám.

Ale späť ku komunizmu. Takže môžeme s istotou vyhlásiť, že táto ideológia je chorá, zvrátená, tyranská a hlavne totalitná!!! Bez pochyby ju môžeme porovnávať k fašistickej ideológii, ktorá vládne v Izraeli, alebo k tzv. nacizmu.

Dnes dostupné informácie o nacizme hovoria o tom, že bol podobným komunizmu… Ba komunizmus bol ešte horší. Štatistiky nepustia a plne tomu nasvedčujú a potvrdzujú túto pravdu. Prečo teda symboly, heslá a všetky veci ohľadom nacizmu, Tretej ríše a Waffen SS sú prísne zakázané a trestne postihnuteľné a na druhej strane symboly, heslá a veci v rámci komunizmu, Sovietskeho zväzu a Červenej armády sú povolené? Žijeme azda v právnom štáte, kde platí spravodlivosť? Tak prečo neplatí rovnaká váha na obidve ideológie a prečo tá, ktorá má na svedomí omnoho viac obetí, je dnes akceptovaná a povolená? Prečo sa v každom našom meste do výšky pýšia pamätníky písané v azbuke, pamätníky venované Červenej armáde, či Sovietskemu zväzu? Veď v takmer každom meste dnes vidíme tie červené hviezdy, kosák a kladivo a sochy okupantských vojakov, ktorí nás násilne obsadili v roku 1968. Je to vážne choré. A najbláznivejšie na tom všetkom je, že predstavitelia „slovenskej“ politiky sa im chodia klaňať a dávajú vence k týmto pamätníkom a sochám. Našim slovenským vojakom, ktorí položili životy vo svetových vojnách sa však nikdy neklaňali, ale cudzím, ktorí nás dokonca okupovali, sa klaňajú každoročne a s čoraz väčšou maškarádou. Preto vás „slovenskí“ politici vyzývam, aby ste si tieto vaše zvrhlé rituály, kde sa klaniate našim okupantom a dávate im drahé vence, organizovali za vlastné peniaze a nie za peniaze nás, slovenských občanov, čiže platcov DPH, za ktoré sa dnes tieto veľkolepé maškarády organizujú. Rovnako vyzývam  na prevezenie týchto ruských pomníkov na Ruské územie, aby sme mohli tieto miesta, kde momentálne stoja, využiť napr. na postavenie pekného námestia, či detského ihriska. Rovnako žiadam o postavenie pamätníkov slovenským vojakom v každom štáte od Tatier až po Azovské more, aby sa aj v iných štátoch mohli konať veľkolepé oslavy a aby sa aj oni starali o naše pamätníky vojakom, ktorí išli oslobodiť ich národ od komunistickej tyranie. Oslavy však musia byť veľkolepé so všetkým, čo sa koná aj u nás na počesť našich okupantov, no na rozdiel od týchto, tie oslavy budú úprimné a nebudú sa musieť klaňať okupantom, ale osloboditeľom, pretože naši vojaci išli skutočne na pomoc ruským občanom vymaniť sa z červenej tyranie.

Tak sa teda pýtam, dokedy nás ešte budú strašiť mohutné pomníky venované našim okupantom? Dokedy sa im ešte budete klaňať? Azda vám, „slovenskí“ politici, nestačí, že sa tlačíte do zadku západu a Bruselu, musíte sa aj východu? Vážne nemáte chrbtovú kosť?! Ale občania Slovenska túto chrbtovú kosť majú!!! Na to nezabúdajte, pretože my vždy budeme pevne a hrdo stáť a príde čas, keď sa budete opäť klaňať na jednu stranu a my vás kopneme do tej vystrčenej riti a vykopeme vás až k tým, ktorým sa klaniate.

Ale aby ste vedeli, že my nie sme na rozdiel od vás zvery, tak my spolu s vami pošleme aj tie vaše pomníky, sochy a pamätníky, aby ste sa im mohli klaňať naďalej.

O zločinoch komunizmu na Slovensku bolo s prekvapením písané aj v médiách : http://aktualne.centrum.sk/domov/kauzy/clanek.phtml?id=1195552

R.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: