Spomienka na štúrovcov

21. september. 2011 o 16:02 | Kategória: Domáce udalosti | Komentáre vypnuté na Spomienka na štúrovcov

Martin 18. september 2011 – Členovia Slovenskej pospolitosti Sever, sa v tento deň rozhodli, že si spoločne pripomenú osobnosti z národného hnutia, ktoré odpočívajú na národnom cintoríne v Martine.  Na úvod jeden z našich členov spomenul akú veľkú zásluhu majú mnohé osobnosti, ktoré ležia na národnom cintoríne, akú zásluhu majú na revolúcii a skutočnom Slovenskom národnom povstaní z roku 1848-1849. V tento deň  prešli hroby mnohých veľkých osobností zo Štúrovskej generácie. Ján Francisci, Ján Kalinčiak, Štefan Marko Daxner, Janko Kráľ a pod….  týchto všetkých spájala jedna vec. Túžba po slobodnom Slovenskom národe. Boj, ktorému zasvätili celý svoj život, bol bojom za naše národné práva, bojom za ďalšie generácie, bojom za budúcnosť pre celý slovenský národ.  Presne 163 rokov od prekročenia revolučných vojsk cez hranice. A deň pred 163 výročím od oficiálneho začatia slovenskej revolúcie, sme zapálili sviečku na hroboch 17 osobností našich dejín.  Pri každom hrobe členovia Slovenskej pospolitosti ostatných oboznámili o veľkosti danej osobnosti a zásluhe na vývoji našich národných dejín.  Nakoniec  zastali pri 18-tom hrobe, ktorý je však len symbolický, pretože hrob Janka Krála je dodnes neznámy. Pri tomto pomníku si opäť zaspomínali na veľkosť ďalšieho zo Štúrovcov, jedného z najradikálnejších básnikov, nezameniteľného Janka Kráľa. Po oboznámení ostatných so zaujímavými faktami z jeho života si následne všetci zúčastnení zaspievali pôvodnú hymnu – Ponad Tatru blýska…. 
 Pri tejto spomienke na našich národných buditeľov a národovcov,  všetci pochopili, že aj napriek tomu, že náš národ je národom malým, tak bol plný veľkých osobností zasvätených našej slovenskej veci. Osobností, ktorých nepoháňala túžba po bohatstve, ako je tomu dnes u dnešných politikov, ale poháňala ich túžba po slobode a láska k národu.
 Telá týchto padlých hrdinov a velikánov slovenského národa neopustili tento svet, ale prijala ich matka zem za ktorú bojovali. Ich duše taktiež neopustili tento svet, ale strážia nás tu, aby sme pokračovali na ich ceste. Ich idea a boj neskončil – ale žije v nás.
 Česť a sláva Štúrovcom, česť a sláva aj ostatným bojovníkom za náš národ.

SP Sever

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: