Pomsta za holokaust…

18. júla. 2011 o 19:11 | Kategória: Sionizmus, Zaujímavosti | Komentáre vypnuté na Pomsta za holokaust…

To že bol takzvaný holokaust počas druhej svetovej hrozným skutkom, vie vďaka propagandy takmer každý všeobecne vzdelaný človek na planéte. Prečo a za akých okolností taká nenávisť k židom vznikla, je už iba historickým článkom dejín medzivojnovej Európskej politiky.
Počas histórie ľudstva sa niekoľkokrát židia dostali pod obrovský útlak a ponižovanie, napríklad faraónov v Egypte, Asýrčanov, Rimanov, inkvizície a európskych monarchii v stredoveku, nacizmu a či šesť dňovej vojny.
V starom zákone je napísané že židia sú bohom vyvolený národ, ktorý bude mať vždy jeho ochrannú božiu ruku ale pretože si zvolili ako modlu zlaté teľa si boha znemilostili a preto nenájdu v živote nikdy pokoj. Po zamyslení sa nad týmto božím slovom a spätným ohliadnutím sa v dejinách, to ich život akoby vždy iba potvrdzoval. Židovská viera napriek prenasledovaniu nikdy nevymizla zo sveta, tak ako sa to stalo omnoho väčším a silnejším náboženstvám.
Túto skutočnosť potvrdzuje aj to že medzi židmi sú silne veriaci k bohu, inteligentní, vzdelaní, znamenití obchodníci a majú spolupatričnosť komunít na celom svete aj vďaka hebrejskému jazyku.
Po skončení druhej svetovej vojny a pochopení čo sa s ich národom vlastne stalo, zákonite muselo prísť niečo ako reakcia na akciu, aby už nikto nikdy nemohol zdecimovať národ Izraela.
Starí ľudia na Slovensku mali zo života obrovské skúsenosti a čítaním získané aj pokročilé vedomosti.  Nebohá stará mať mojej mami žila v Nitre a často jej rozprávala o deportovaných židoch počas vojny. Vraj keď židia kráčali do transportných vlakov cez Nitru, odkázali okolo stojacim ľuďom lemujúcim cestu, že veľmi dobre vedia čo na nich čaká, ale jedného dňa bude cesta po ktorej kráčajú vydláždená lebkami prizerajúcich sa obyvateľov Nitry. Údajne už v tej chvíli vedeli, že pomsta za ich deportácie jedného dňa príde.
Ešte ako mladý človek som mal príležitosť stretnúť sa v Nemčiciach (pri Topoľčanoch) so starším pánom, bratom mojej babky, žiaľ už nie je medzi nami. Tiež mal ako mladý človek skúsenosti so židovskou komunitou, lebo v Topoľčanoch bola pred druhou svetovou vojnou dosť veľká. Tento pán nazvem ho strýkom, mi vyrozprával niečo na čo nikdy nezabudnem.
V medzivojnovom období zastávali židia v spoločnosti prevažne pozície lekárov, fiškálov (dnes prokurátorov a advokátov), hostinských  (šenkárov) a bohatých obchodníkov. Bežný človek vraj nemal šancu ísť do sporu zo židom, lebo vždy prehral. Vraj to bolo dôvodom averzie a postupnej nenávisti k židom. Rozprával mi, že ich každá komunita držala silne spolu a podporovali sa navzájom. Žid vraj človeka nikdy fyzicky nenapadol, neudrel päsťou do tváre či namieril na neho zbraň. (Poznámka – Toto tvrdenie úzko kontrastuje so skúsenosťami v židoboľševikmi ovládamnými krajanmi…)
Po skončení druhej svetovej vojny sa údajne stretlo sedem najväčších židovských mudrcov a tí vymysleli ako zriadiť spoločnosť tak aby sa už nikdy holokaust nezopakoval a aby už židia neboli prenasledovaní a utláčaní. A pre tých, ktorí sa čo i len nečinne prizerali naplánovali pomstu. V prvom rade sústredili zachránené bohatstvo a židovskú inteligenciu v USA pretože tam neboli prenasledovaní a USA bolo jedným z víťazov vojny. Hoci aj ZSSR bolo spolu víťazom, ale vtedajší Stalinov režim im nebol vôbec naklonený.
Títo mudrci vraj rozhodli, že odteraz (od skončenia vojny) musia rozvrátiť akékoľvek nacionálne cítenie a národnú jednotu hociktorého národa vo svete, aby neprerástol do fašizmu a diskriminácie. Vedeli, že k tomu budú potrebovať finančné zdroje, ktoré si zabezpečia imperiálnou politikou USA. Masmédiá boli iba v začiatkoch, ale už vtedy si vraj mudrci uvedomovali, že ich ovládnutím nedovolia prieniku protižidovských názorov. Uverejňované a zdôrazňované budú najmä svedectvá hrôz holokaustu a utvrdzovanie divákov, poslucháčov a čitateľov, že jedine novodobá forma demokracie je správna cesta k udržaniu mieru a blahobytu.
Postupne aby to nebolo nápadné, k protižidovským názorom údajne priradili aj ostatné menšiny, pretože v niektorých krajinách po holokauste zostalo tak málo židov, že by si novodobé demokratické vlády ani neuvedomili, že im pod „nosom“ vzniká nová rasová diskriminácia a neznášanlivosť.
A mladé generácie? Tie ovládnuť si pokladali za najľahšiu úlohu, pretože vedeli aké výchovné metódy majú byť k tomu použité. Filmy, hudba, zábava, drogy a demokraticko-slobodný životný štýl plný nerestí a erotiky. Vymysleli to siedmi mudrci skutočne veľmi šikovne, pretože to celé „klape“ ako kvalitné švajčiarske hodinky.
Podľa strýka som si vraj mal ako mladý človek viac otvoriť oči a pamätať jeho slová. Takže podľa strýkovho rozprávania boli a sú židia skutočne inteligentní, pracovití a nenásilní.
Po malej chvíľke sa strýko rozhovoril o skutočnej plánovanej pomste kresťanskému svetu za útrapy holokaustu. Vymyslený plán speje k niečomu omnoho horšiemu. Všetko to smeruje k multikultúrnym štátnym zriadeniam. Podľa jeho jednoduchého rozprávania chceli pomiešať národy a destabilizovať národnú jednotu. Prečo?
Vedeli že multikultúrny svet kresťanov, cigáňov a moslimov je tým najtenším ľadom nad vodami občianskych nepokojov, nenávisti, linčovania či vzájomného vyvražďovania. Tenký ľad vraj bude jednoduché udržiavať masmédiami a finančne až do chvíle keď príde vhodný čas na podnet jeho prelomenia sa. Potom vraj budú divákmi oni ako sa „civilizované“ kultúry krajín medzi sebou zabíjajú. Na vojne sa dá dobre zarobiť a po nej svet usporiadať z pozície víťaza podľa jeho predstáv. Veď kde sa dvaja zabíjajú . . . v dnešnej dobe žid vyhráva.
Na záver napíšem len toľko, že som si celé strýkove rozprávanie nevymyslel, sú na to svedkovia, vypočul som si ho s otvorenými ústami a nakoniec som sa rozhodol, že sa oň podelím aj s ostatnými Slovákmi. Za to, že si nezobral svoje vedomosti so sebou na druhý svet ale sa o ne podelil so mnou som mu vďačný, česť jeho pamiatke.
A svoj názor? Ten samozrejme mám, ale zatiaľ si ho radšej nechám pre seba, lebo živým sa dá vždy ublížiť za to že môžu rozprávať či písať, mŕtvi už neublížia.

PK
Zvolen


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: