Je tu čas!

20. apríl. 2011 o 14:53 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Je tu čas!

Neoliberalistickí zradcovia z VPN, KDH, SDKÚ a OKS, neprejde deň aby ste boli usvedčovaní v zašantročovaní štátu a odovzdávaní národného majetku do krvavých papŕč, proti vôli ľudu, čoho dôsledkom je vygenerovaná chudoba, rekordná nezamestananosť, rastúca nedostupnosť zdravotnej starostlivosti,  znižovanie  kvality  vzdelanosti  a  života.

Mafiánske praktiky parlamentov a všetkých doterajších vlád pretrvávajú, zločinnosť má tendenciu rastu, rozdiely medzi majetkovými zlodejmi a chudobou sa zväčšujú aj napriek tomu, že v kultúrnej a kultivovanej spoločnosti dokážu zabezpečiť dôstojný život väčšiny (viď článok nižšie  Viedeň nie je Bratislava – sociálne, či socialistické riadenie spoločnosti?) tak ako tomu bolo aj ČSFR do roku 1989.

Podobne objasňuje zbastardenie života na Slovensku kunsthistorik Jozef Lenhart v článku “Na Slovensku sa asi zbláznili“.

Neoliberalistickí zradcovia sa za 20 rokov postarali o degeneráciu života na Slovensku, zbedačenie obyvateľstva, atomizáciu rodín, vytvorenie etnickej nenávisti.

Exekutíva a parlament nerieši vznikajúce problémy celospoločenského charakteru týkajúcich sa slušného spolunažívania najmä občanov Slovenska  a  Maďarska.

Ako a kedy zareaguje vláda a parlament na ďalšiu provokáciu Orbána, keď  maďarská  rektorská  konferencia  bude mať zasadnutie a rokovanie v Univerzite J. Selyeho v Komárne (hlavnom meste Felvidéku) ?

Nie je psou povinnosťou vlády a parlamentu reagovať ex ante a nie ex post v  pokračujúcom  jatrení  medzištátnych  a medzinárodných vzťahov ? Ak  si  maďarská  strana  osvojuje pojať Komárňanskú univerzitu do svojej sústavy  školstva,  musí  Slovenská  vláda  okamžite  ukončiť  financovanie tejto  etnickej  univerzity a prijať príslušné konzekvencie.

 A  k  tomu  vás  neodkladne vyzývame!

J. Š.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: