Už nie ďalší policajti! STOP plýtvaniu s peniazmi daňových poplatníkov!

22. marca. 2011 o 7:16 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Už nie ďalší policajti! STOP plýtvaniu s peniazmi daňových poplatníkov!

SP odmieta ďalšie umelo vytvárané pracovné miesta v Policajnom zbore, ako aj vytváranie ďalších neefektívnych policajných oddelení. Dôkazom neefektívnosti slovenskej polície sú najmä
beztrestne sa po slobode pohybujúci asociáli a kriminálnici, ako aj štatistické údaje porovnávajúce počty policajtov v jednotlivých európskych štátoch. Zo štatistík jednoznačne vyplýva, že pri porovnaní počtu policajtov s počtom obyvateľov,  je počet policajtov v SR skutočne dostatočný.  Vo Fínsku pripadá na jedného policajta  660 obyvateľov, v Holandsku –  443, v Poľsku -376, v Nemecku – 340, v Rakúsku 330, ale na Slovensku je na jedného policajta len približne 237 obyvateľov.
V súlade s platnými zákonmi SR, preto požadujeme zákonné nasadenie armády do problémových cigánskych oblastí, v ktorých polícia nedokáže ochrániť slušných ľudí. Vyčlenenie vojakov a príslušníkov ozbrojených bezpečnostných zborov na plnenie úloh Policajného zboru je možné podľa § 70 zákona o PZ v prípadoch,  pokiaľ sily a prostriedky PZ nepostačujú na zabezpečenie ochrany štátnej hranice, stráženého objektu, verejného poriadku, alebo vedenia boja proti terorizmu a organizovanému zločinu.
Rovnako požadujeme, reformu v súčasnosti  platného priestupkového zákona, ktorá musí spočívať najmä v možnosti prísne potrestať nepolepšiteľných asociálov (napr. alkoholikov a narkomanov), ako aj  pravidelných páchateľov priestupkov, neochotných  a neschopných platiť pokuty.
Podľa čl. 18, Ústavy SR,  možno poslať na nútené práce, alebo nútené služby osoby vo výkone trestu odňatia slobody, alebo osoby vykonávajúce iný trest nahrádzajúci trest odňatia slobody.
Za najlepšie riešenie súčastného nedobrého stavu preto pokladáme- v súlade s Ústavou SR zriadené  prevýchovné pracovné tábory, fungujúce v čo najväčšej miere ako potravinovo a energeticky sebestačné hospodárstva, z ktorých prebytkové potraviny budú zásobovať detské domovy a domovy dôchodcov.
Podľa platnej Ústavy SR osoby umiestnené vo výkone trestu ako aj v pracovných táboroch môžu byť v prípade potreby maximálne využívané aj na iné, spoločensky potrebné  pracovné činnosti  (napr. V oblastiach živelných katastrof).

HV SP


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: