Naša budúcnosť

1. marec. 2011 o 21:16 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Naša budúcnosť

Budúcnosť nášho národa, Slovákov je tvorená viacerými spôsobmi. A jedným spôsobom zachovania nášho národa a tvorenie budúcnosti je aj zachovávanie tradícií, našich slovenských tradícií. Tieto naše poklady sú však strácané popri neustálom „boji“, ktorý ako národ zvádzame. Strácame to, čo bolo tvorené našimi predkami, to na čo sme hrdí a čo nás ako národ tvorí. Napriek tomu preberáme tradície, ktoré sú nám cudzie, v dôsledku čoho strácame na našej jedinečnosti a dostávame sa tak na pozíciu otrokov. Sme nevoľníkmi vo vlastnej zemi, zrádzame to čo naši dávni potomkovia s odkazom pre nás mladých budovali s nádejou že to, čo nás naučili odovzdáme našim deťom, ako jediné bohatstvo ktoré máme, naše tradície, a aj napriek tomu o toto blaho prichádzame.
Naši predkovia nás učili našu reč, odovzdávali nám odkazy ich otcov, staré piesne, povesti – budovali kultúru nášho národa.
Učili nás remeslám, ktorými sme sa roky živili, učili nás vyrábať výrobky, ktoré tvoria našu minulosť. Tu sa však zastavme a premýšľajme. V čom sme sa zmýlili, kde sme spravili chybu?
To všetko čo som spomenul je zrazu preč. Kam sa podeli lúky s ovcami a kravami? Kde sú tie nádherné polia plné obilia? Dnes už veľmi ťažko uvidíme, čosi také čo v nás vyvoláva pocit domova. Chamtivé a nenásytné ruky parazitov a nielen tie nám nedovolia pokračovať v našich tradíciách, na ktoré máme byť právom hrdí. Sme nútení robiť, to čo sami nepovažujeme dôležité. Okrádame sami seba v presvedčení, že to čo robíme zanechávame pre lepšiu budúcnosť. Pravdou je však opak. Nevedomky ničíme sami seba skutkami, ktoré považujeme za ušľachtilé.
Máme zveľaďovať to dobré, a odstrániť nežiadúce. Tak to platí aj v našom poľnohospodárstve. Predovšetkým v ňom by sme mali hľadať nádej a perspektívu do budúcnosti. Kupujeme výrobky cudzích zemí, namiesto aby sme podporili tradičné slovenské. Kamkoľvek sa obzrieme nachádzame vo veľkom množstve dovážané potraviny a ostatný tovar. Márne sa zháňame po slovenských potravinách.
Celkovo sa ceny potravín šplhajú do úrovní na ktoré sme mysleli že budeme stačiť s priemernou slovenskou mzdou.
Ako nutnosť si musíme uvedomiť že tento fenomén súčasnej doby tak ľahko asi nezastavíme. Nádej sa črtá už hore spomínanom poľnohospodárstve. Oživenie tohto odvetvia je schopné do určitej miery navrátiť do regiónov prácu, znížiť percento nezamestnanosti. Istým spôsobom aj predstavuje návrat k tradíciám, ktoré si zasluhujú byť zachované. Krokmi k oživeniu poľnohospodárstva je pripraviť vhodné podmienky pre pestovanie poľnohospodárskych plodín a chov hospodárskych zvierat. Príčiny nedostatkov v tomto odvetví sú viac-menej známe nám všetkým. Záleží však aj na nás ako sa s týmito problémami vysporiadame. Mali by sme si uvedomiť kde siahajú hranice týchto možností, všetci sme ale schopní prispieť k pozdvihnutiu zabudnutého.
Návratom a rozvojom v tomto odvetví sme schopní oživiť a zaplniť trh kvalitnými slovenskými výrobkami. Navrátiť do regiónov pracovné príležitosti.
Preto nenechajme zaniknúť túto tradíciu a chopme sa šance. Chceme predsa jesť slovenský chlieb s chuťou nášho domova.

M. L.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: