Sociálne zabezpečenie sa stáva pyramídovou hrou

25. február. 2011 o 19:40 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Sociálne zabezpečenie sa stáva pyramídovou hrou

Jedným z najdôležitejších bodov programu našej vlády bola reforma dôchodkového systému. Prečo Miklošovi a spol. tak veľmi záležalo na znovuoživení druhého piliera? Pretože medzi ním a majiteľmi DSS-iek existujú priame finančné väzby. Oni financovali jeho kampaň a na oplátku dostanú zákon, ktorý prikazuje všetkým absolventom škôl, ktorí vstupujú do zamestnania, aby odvádzali časť svojich odvodov do ich spoločností. Pre súkromné DSS-ky to zmanená miliónové príjmy každý mesiac, zatiaľ čo štátna Sociálna poisťovňa sa čoraz viac zadlžuje a pomaly nemá z čoho vyplácať dôchodky súčasným dôchodcom. Prečo je to tak?

 Ako druhý pilier vlastne funguje? Ide o akciové spoločnosti v rukách súkromných podnikateľov, do ktorých zamestnaní odvádzajú každý mesiac 9% zo svojich príjmov, čím si vlastne „šetria“ na svoj budúci dôchodok. Dôchodkové spoločnosti by (teoreticky) tieto peniaze mali zhodnocovať tak, aby keď sporitelia dovŕšia dôchodkový vek, mohli dostávať viac, ako investovali.
Je tu však niekoľko dosť veľkých problémov. Po prvé, súčasná hospodárska kríza zasiahla aj DSS-ky, ktoré namiesto toho, aby peniaze svojich veriteľov zhodnocovali, ich zatiaľ skôr znehodnotili. Ešte dlho potrvá, kým sa dnešná generácia prispievateľov do druhého piliera dostane do dôchodku, a nik nevie odhadnúť, čo sa dovtedy s ich peniazmi stane.
Po druhé, rastúca inflácia rokmi znižuje skutočnú hodnotu nasporených peňazí, a hoci DSS-ky garantujú vyplatenie minimálne tej sumy, ktorá bola do nich vložená, jej reálna hodnota povedzme o 30 rokov bude oveľa nižšia. Teda ak sporiteľ odvedie za rok 2011 povedzme 2000 eur, za ktoré by si dnes mohol kúpiť luxusnú dovolenku, v čase vyplácania dôchodku si za tieto peniaze kúpi už len noviny.
A po tretie, ak bude súčasný demografický trend pokračovať, dôchodcov bude pribúdať zatiaľ čo pracujúcich bude čoraz menej. To znamená automaticky pokles domáceho produktu, a keď je niečoho málo, je to vzácne a aj drahé. Hrozí teda, že za pár rokov si nebudeme môcť dovoliť kúpiť naše vlastné výrobky (už dnes sú niektoré slovenské výrobky aj o tretinu drahšie ako zahraničné). Buď sa bude zvyšovať produktivita práce na maximum, alebo otvoríme svoj trh lacnej pracovnej sile z tretieho sveta. A to bude pre našu krajinu definitívny klinec do rakvy.
Samozrejme, že toto sa netýka len druhého piliera. Prvý pilier – teda klasické odvody do Sociálnej poisťovne a neskôr čerpanie plného dôchodku z nej – síce prispôsobuje výšku dôchodkov inflácii, na druhej strane tým však vzniká obrovský deficit, ktorý je krytý dlhmi, pretože výdavky na sociálne zabezpečenie (nielen) dôchodcov sú oveľa vyššie ako príjmy z odvodov. Tieto príjmy po presunutí časti odvodov do súkromného druhého piliera ešte viac poklesnú.
Problémom Sociálnej poisťovne je aj to, že je až príliš sociálna. Vysoké dôchodky umelo znižuje a nízke zasa zvyšuje. Teraz ale ľudia s vysokými príjmami prechádzajú radšej do dôchodkových spoločností, aby neboli neskôr „okrádaní“, a na zvyšovanie nízkych penzií, ktoré ostanú u nej, už nebude mať prostriedky.

 Zástancovia druhého piliera tvrdia, že je to liek na riešenie súčasnej demografickej krízy, ktorú prvý pilier nedokáže vyriešiť. V skutočnosti však tento systém demografické problémy ešte viac prehlbuje. Na to, aby sa mladým ľuďom oplatilo poberať dôchodok z druhého piliera je potrebné, aby si naň sporili čo najdlhšie a odvádzali do DSS-iek čo najviac. Budú teda viac pracovať a menej sa venovať iným aktivitám, napríklad plodeniu detí. Najmä ženy na dôležitých pozíciách s vysokými príjmami budú odkladať materskú až kým nebude neskoro. A pritom práve tie – inteligentné a kvalifikované ženy – by mali mať detí čo najviac, aby sa kvalita populácie zvyšovala.

Ešte pár slov k zvyšovaniu hranice dôchodkového veku. Je síce pravda, že ľudia dnes žijú v priemere dlhšie ako v minulosti, avšak koľkí sa naozaj v zdraví dožijú sedemdesiatky? Nieje ich oveľa viac ako kedysi. Za dlhší život dnes vďačíme jedine liekom a operáciám, ktoré sa v minulosti nevyskytovali. Nedá sa nútiť pracovať ľudí do veku, keď má už väčšina z nich zdravotné problémy, len preto, že ich nemá kto nahradiť.

Ani prvý ani druhý pilier nás teda nezachráni pred temnou budúcnosťou, ktorá je bohužiaľ každým dňom reálnejšia – príliš málo mladých ľudí v porovnaní s príliš veľa dôchodcami, a ešte viac cigánmi.

 

T.M.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: