Zapredaná vlasť

9. február. 2011 o 21:06 | Kategória: Reakcie | Komentáre vypnuté na Zapredaná vlasť

Spôsobov ako zapredať našu vlasť je nespočetne veľa. Zjavne sa to stalo bežnou praxou slovenských politikov.   Svoju neschopnosť sa snažia zakrývať alebo skôr nahrádzať cudzou pomocou. Samozrejme každá pomoc v takýchto prípadoch nie je zadarmo.Tak nie je ani v tomto prípade, ktorý uvediem. Ministerstvo dopravy SR plánuje využiť poradenské služby v oblasti komunikácie od izraelskej spoločnosti, pričom sa celková cena týchto poradenských služieb pohybuje okolo hodnoty 30.000 Eur (nie je žiadnym prekvapením že táto suma môže byť vyššia).   Ostáva otázkou kde nastalo zlyhanie, kvôli ktorému sa rozhodlo ministerstvo dopravy riešiť problém touto cestou. Cestou zapredania vlasti do cudzích rúk. Za peniaze daňových poplatníkov sa rozhodla riešiť tento problém takýmto vlastizradným spôsobom, ktorých môže stále pribúdať.
Zdá sa že vláde súčasnej a tiež vládam minulým mnohokrát ležali na srdci skôr nadnárodné záujmy ako záujmy bežných občanov, ktorí ich volili, čím im prejavili svoju dôveru. No a zostavená vláda sa nakoniec nám Slovákom pravidelne odvďačuje absolútnym nezáujmom o nás a problémy ktoré poznáme a o ktorých je potrebné hovoriť o to viac ich ešte aj začať riešiť.    Namiesto toho sa naši „pastieri“ pozerajú ktorý štátny podnik nedokážu dobre spravovať, a ktorý hodlajú predať do cudzích rúk. Alebo o čo viac sa snažia uprednostniť firmy, ktoré sú im blízke a tak isto im neležia záujmy obyčajných ľudí na srdci. Za ich zásluhy za to máme predražené diaľnice, ktoré by podľa ceny ktorá bola na ich výstavbu vynaložená mali mať aj kvalitu prislúchajúcu tejto cene. Aj to je asi len fiktívne prirovnanie.    Zradcov národa, ktorí sa usilujú zničiť náš štát. Štátna kasa sa vďaka nim vyprázdňuje. Aj tento fenomén súčasnej doby raz pominie. Ostáva len na nás Slovákoch kedy tomu povieme dosť, takýchto zradcov predsa nepodporujeme!

M.L.

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: