Výročie obnovenia Slovenskej republiky – 1. január 1993

2. január. 2011 o 14:21 | Kategória: História | Komentáre vypnuté na Výročie obnovenia Slovenskej republiky – 1. január 1993

My, národ slovenský, pamätajúc na politické a kultúrne dedičstvo svojich predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodského duchovného dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy, vychádzajúc z prirodzeného práva národov na sebaurčenie…

Po násilnom zániku Slovenskej republiky v polovici roku 1945 na konci druhej svetovej vojny, sa na nezávislý slovenský štát nedalo ani pomyslieť. Všetky slovenské pokusy o trocha vúčšu nezávislosť od ústredných orgánov Československa, sídliace v Prahe, boli považované za separatizmus a dostávali prívlastky ľudáctva, nacionalizmu a fašizmu. Začiatkom 60. rokov prestala byť Bratislava hlavným mestom Slovenska a tradičný národný znak bol nahradený heraldickým nepodarkom. Roku 1968 síce vznikla Slovenská socialistická republika v rámci československej federácie, ale nemala žiadne rozhodovacie kompetencie, znak, vlajku ani cestné označenie na hraniciach. Až po roku 1989 získalo Slovensko po dlhých ťahaniciach istú časť rozhodovacích kompetencií. Slovenskú verejnosť to však neuspokojilo a českú roztrpčilo.

O ďalšom vývoji rozhodli voľby roku 1992. Základnou štátoprávnou požiadavkou slovenskej verejnosti bola medzinárodnoprávna subjektivita Slovenska, čo využili politické strany, ktoré dovtedy nemali jasnú predstavu o existencii štátu a nezasadzovali sa od počiatku svojho vzniku za samostatný štát, ale pod vidinou volebného úspechu sa ich postoj zmenil.
Strany ktoré mali v programe iba kozmetické úpravy federálnych vzťahov, sa na Slovensku vôbec nedostali do parlamentu. Veľké zásluhy na tomto stave mali aj exilový bojovníci za slovenskú samostatnosť, ktorí v zahraničí bojovali za samostatnosť už od zániku prvej SR.
Dňa 17. júla 1992 prijal slovenský parlament Deklaráciu o zvrchovanosti Slovenskej republiky, 25. novembra poslanci federálneho parlamentu odhlasovali zánik federácie a spôsob rozdelenia spoločného majetku.

Následne 1. januára 1993 sa znovuzrodila samostatná Slovenská republika.

Polnočným úderom hodín na prelome starého a nového roka za spontánneho spevu hymny zaviala na stožiari zástava Slovenskej republiky, následne zazneli aj delové salvy. Hluk ohňostroja sa miešal z tónmi ľudovej veselice. Námestie SNP v Bratislave zaplnili desaťtisíce ľudí nadšene oslavujúcich vznik samostatnej republiky. Podobný obraz sa naskytal aj v iných slovenských mestách.  Prvý deň nového roka sa začal slávnostným zasadnutím Národnej rady SR. V Dóme sv. Martina celebroval slávnostnú omšu arcibiskup Ján Sokol. Prečítal aj posolstvo pápeža s požehnaním národu a občanom Slovenska. Večer sa uskutočnil slávnostný koncert slovenskej filharmónie. Vznik druhého nezávislého štátu Slovákov v 20. storočí privítali občania na námestiach s nadšením.

Svetová verejnosť dodnes oceňuje pokojné, i keď nie celkom bezproblémové rozdelenie Česko-Slovenska. Už v prvých hodinách existencie uznalo SR 70 štátov. Dňom 1. januára 1993 podľa ústavného zákona NR SR zo 16. decembra 1992 vznikla Armáda Slovenskej republiky ako atribút suverenity a nezávislosti SR.

Kovlad

Reklamy


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: