Gordický uzol Fideszu – nová Ústava

21. decembra. 2010 o 10:47 | Kategória: Reakcie, Zahraničné udalosti | Komentáre vypnuté na Gordický uzol Fideszu – nová Ústava

Je známy príbeh kráľa Frýgie Gordia, ktorý na symboly moci (voz a jarmo) uviazal nerozviazateľný uzol, a kto ho dokáže rozviazať, stane sa kráľom sveta. Dobyvateľ sveta Alexander Veľký počas svojho ťaženia dobyl a podmanil aj Frýgiu. Aby jeho vládu ľud prijal, múdrci ho požiadali, aby rozviazal gordický uzol. Alexander Veľký sa pozrel na mimoriadne zložitý uzol spájajúci voz s jarmom, ktoré stáli v svätyni, vytasil svoj meč a jediným šľahnutím uzol rozťal. Uzol Gordia je rozviazaný! – vyhlásil a nikto nemal proti tomu námietky.

Gordickým uzlom Fideszu je nová Ústava. Tak ňou previaže symboly moci, aby to už nikto nedokázal rozviazať (už len jej zmena je nesmierne zložitá a vyžaduje dvojité trojštvrtinové hlasovanie). A dovtedy aj bude fungovať tento zauzlený novotvar, kým niekto nevytasí meč a nerozsekne ho. V praxi to znamená, že nová sila z minúty na minútu vyhlási výnimočný stav, suspenduje „novú ústavu“ a krajinu začne riadiť nariadeniami dekrétmi. Predtým, než to niekto začne považovať za neuskutočniteľné riešenie, chceme ho upozorniť, že aj v Európe existuje krajina, kde desaťročia panoval výnimočný stav a vo všetkých kútoch sveta je to zaužívanou metódou ako urobiť poriadok v krajine.

Výnimočný stav vyhlásený z politických dôvodov – takzvané štatárium – môže suspendovať aj všetky morálne a pre národ vražedné zákony – nazvané ako „výdobytky demokracie“ – ako napríklad zákaz rozsudku smrti, zhromažďovacie právo, slobodnú tlač, a v prípade vážnych zločinov (vražda, znásilnenie, rabovanie, vlastizrada, sabotáž a pod.) aj ináč povinné právne procedúry a vec vyrieši na mieste guľkou alebo lanom. V civilizovanom prostredí to vykonáva na popraviskách. Tu sa jemné dušičky môžu zase zhroziť, ale takto to fungovalo aj pred pár rokmi v Juhoslávii (v našom tesnom susedstve), v početných krajinách Afriky a južnej Ameriky a v Kirgizsku, Iraku, Afganistane do dnešného dňa (oficiálne alebo v praxi) ako aj 15 rokov v kurdských oblastiach Turecka.

Je to mimoriadne drastické a deprimujúco kruté riešenie, ale slúži záujmom národa. Podobne, ako ťažká operácia, ktorá je tiež bolestivá a krvavá, ale slúži záujmom pacienta. Slúži Životu. Duševný stav Maďarov tvoriacich drvivú väčšinu našej spoločnosti je dnes už taký, že neodmietne takéto drastické riešenie vtedy, keď za udalosťami vidí uplatňovanie spoločenskej spravodlivosti. Ale spoločenskú spravodlivosť môže dôveryhodne reprezentovať iba morálne bezúhonná a nespochybniteľná vedúca elita. Nie idealisti, revolucionári, utopisti a dobrodruhovia ale dobre skutá a pripravená, z ľudu pochádzajúca národná elitná skupina.

Dnešná takzvaná „vedúca elita“ sa z vôle cudzích stala tým, čím dnes je. Preto je nemorálna a podľa svedectva posledných dvadsať rokov neschopná vládnutia krajiny. Urobili z jednej stredne rozvinutej, obrovským národným majetkom disponujúcej krajiny zabezpečujúcej všeobecné istoty (pracovné miesta, zdravotníctvo, školstvo, ubytovanie) krajinu biedy totálne zadĺženú, bez národného majetku a základných istôt. To je výlučne produktom vedúcej elity, pretože nebola vojna, katastrofa celoštátnych rozmerov ani zničujúca epidémia, ktorá by mohla vysvetliť naše úplne zbedačenie.

Dalo by sa vyhnúť skutočnej zmene režimu obnášajúcej výnimočný stav? Dalo sa tomu vyhnúť vtedy, ak by bola nejaká nádej na spoločenské vyrovnanie. Ak by horných stotisíc namiesto hedonistického užívania si by dostalo rozum a pocit beznádeje vystriedala nádej, ak by všetci začali pracovať, tam a tak, kde a ako môže. Je pravda, že naša situácia je oveľa horšia ako bola po svetovej vojne, ale maďarská nátura – ak ešte funguje – dokáže zázraky.

Ale keď idiotské decká horných stotisíc sa predbiehajú v tom, kto vie kúpiť pre svojho maznáčika drahšie šperky (šperky za stotisíc forintov už nie sú „in“), keď z lavíc vypadávajú deti omdlievajúce od hladovania, keď si dajú do vrecka miliardy takí, ktorí v živote ešte nič hodnotné nevytvorili a maďarskí inžinieri, hospodári iba prežívajú, keď deti našich miliardárov si na najdrahších zahraničných univerzitách získavajú sprostosť a naše školy a univerzity dosiahli limity svojej existencie, nemôžeme hovoriť o spoločenskom vyrovnaní, skôr o zvyšovaní napätia. A o zázraku nemôže byť ani reči!

Môžu zauzľovať symboly moci. Hoci aj niekoľkokrát. Iba sprostí budú chcieť ten uzol rozväzovať „demokratickou cestou“. Riešením znovu bude meč.
István V. – Jövőnk.info

Preklad: Balázs Kürti – Jövőnk.info


Entries a komentáre feeds.

%d blogerom sa páči toto: