Zomrel Milan Ferko

29. november. 2010 o 19:50 | Kategória: Domáce udalosti, Reakcie | Komentáre vypnuté na Zomrel Milan Ferko

Dňa 26.novembra po dlhej a ťažkej chorobe vo veku nedožitých 81 rokov navždy dotklo srdce Milana Ferka, známeho slovenského básnika, dramatika, spisovateľa, ale najmä veľkého človeka.
Milan Ferko sa narodil 14.decembra 1929 vo Veľkom Rovnom. V roku 1953 absolvoval Právnickú fakultu UK v Bratislave, súčasne pracoval ako redaktor denníka Smena, v rokoch 1955 až 1956 v týždenníku Kultúrny život. V roku 1956 založil a do roku 1960 viedol mesačník Mladá tvorba, v rokoch 1960 až 1969 a 1993 až 1994 bol šéfredaktorom Slovenských pohľadov. V rokoch 1975 až 1993 pôsobil ako umelec na voľnej nohe. V rokoch 1994 až 1998 pracoval na Ministerstve kultúry ako sekčný šéf, potom sa znova vrátil k životu slobodného umelca.
Vo svojej literárnej tvorbe debutoval dobovo angažovanými veršami, no čoskoro sa prepracoval k civilnejšiemu prejavu v zbierkach Odkaz, Svet na dlani a Rovnováha. Svoju hravosť, fantáziu a humor prejavil vo svojej tvorbe pre deti a to ako v próze, tak aj v poézii.
V tvorbe pre mládež sa venuje dobrodružným témam z indiánskeho prostredia (tvoji bratia Winnetou), z prostredia pirátstva (Pirátski králi a kráľovskí piráti, Pirátske dobrodružstvá). Zvlášť úspešná bola jeho dilógia Keby som mal pušku (1969) a Keby som mal dievča (1974), ktorá sa dočkala aj filmového spracovania.
Milan Ferko sa venoval aj témam z našej histórie v dielach Krádež svätoštefanskej koruny, v trojdielnom románe Svätopluk, v románoch Jánošík, Medzi ženou a Rímom – Markus Aurélius, Matúš Čák Trenčiansky, v dvojdielnej televíznej inscenácii Solúnskí bratia, ktorú v roku 1989 zrežíroval Pavol Haspra a v mnohých rozhlasových hrách. Jeho historickú tvorbu dopĺňajú aj tituly  Staré povesti slovenské a Nové povesti slovenské, historická dráma Pravda Svätopluková, ktorú v SND inscenoval už spomínaný Pavol Haspra.
Rozsiahlu literárnu tvorbu Milana Ferka dopĺňajú rozhlasové hry pre deti, texty piesni a libreto k operete Plná poľná lásky (1954) a knižná publicistika (Paríž a my, Prežil som Sibír, Veľkomoravské záhady, Človek a včely, V zápase o zvrchovanosť).
Okrem rozsiahlej literárnej tvorby ostane Milan Ferko v našej pamäti ako zostavovateľ Deklarácie zvrchovanosti Slovenskej republiky (február 1991) a Jazykového zákona (1995). Jeho knihy boli preložené do češtiny, maďarčiny, ruštiny, ukrajinčiny, srbčiny, slovinčiny, angličtiny a nemčiny.
Za svoju literárnu tvorbu bol Milan Ferko ocenený mnohými vyznamenaniami. Udelili mu bulharský rád Cyrila a Metoda (1969), cenu Fraňa Kráľa (1960 a 1963) cenu ZPB a Slovenského filmu (1971), cenu Mladých liet, Svetového kongresu Slovákov (2000), Trojružu Bibiany (2000) a mnohé iné.
Okrem toho sa preslávil ako zakladateľ spisovateľskej dynastie Ferkovcov, ktorá obohatila a určite ešte obohatí slovenskú literatúru mnohými hodnotnými dielami. Lúčime sa teda s pánom spisovateľom Milanom Ferkom a tichou modlitbou prosíme „Odpočinutie večné daj mu Pane“.

Roman RS


Entries a komentáre feeds.

%d bloggers like this: